อัปเดตความเคลื่อนไหว

AIS IoT โดย AIAP ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม Workshop ในโครงการ Southern IoT Startup
04.05.2018

AIS IoT โดย AIAP ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม Workshop ในโครงการ Southern IoT Startup

เพื่อสร้างสังคมนักพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมดิจิทัลในจังหวัดภาคใต้ โดยผู้เข้าร่วมยังมีโอกาสในการนำเสนอโครงการ เพื่อรับเงินทุนสนับสนุนจาก DEPA ในการดำเนินงานด้วย