อัปเดตความเคลื่อนไหว

การตลาดออนไลน์ G-Connect 2015
03.12.2015

การตลาดออนไลน์ G-Connect 2015

เมื่อวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา เอไอเอส เอสเอ็มอี ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน กิจกรรมสัมมนาทางการตลาดครั้งยิ่งใหญ่ในชื่อ G-Connect 2015 ซึ่งทาง ITopPlus ร่วมกับพันธมิตรอย่าง เอไอเอส เอสเอ็มอี, Google, ธนาคารกสิกรไทย และมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดขึ้นเพื่อให้นักธุรกิจเอสเอ็มอี ได้เข้าร่วมเจาะลึกถึงการทำการตลาดออนไลน์ด้วย Google อย่างละเอียดกันแบบขั้นต่อขั้น ณ อาคาร Cyber World ถ.รัชดาภิเษก

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอีเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เปิดงานพร้อมกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ ความน่าเชื่อถือกุญแจแห่งการเพิ่มรายได้ร้านออนไลน์”ขณะที่ตลอดการจัดงานทั้ง 4 วัน ผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาได้เรียนรู้วิธีการทำการตลาดออนไลน์ พร้อมด้วยการเรียนรู้จากกรณีศึกษา ทำการตลาดออนไลน์ใน 8 หมวดอุตสาหกรรม รวมทั้งมีการให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ Google แบบเจาะลึก เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกเหนือจากการสัมมนาทางการตลาดจากวิทยากรชั้นนำแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรม One On One Consult ซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษสำหรับนักธุรกิจเอสเอ็มอีโดยเฉพาะ ด้วยบริการให้คำปรึกษาและวิเคราะห์ทางการตลาดจากผู้เชี่ยวชาญ แบบตัวต่อตัวอีกด้วย