อัปเดตความเคลื่อนไหว

บสย. - เอไอเอส ผนึกกำลังส่งตรงข้อมูลถึงมือ SMEs
29.10.2015

นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้กระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายวีรชัย พัชโรภาสวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานการตลาดและงานขาย กลุ่มลูกค้าองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ "เอไอเอส" บรรลุข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง 2 หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ในการสนับสนุนผู้ประกอบการSMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน ภายใต้แนวคิด SMEs รอรับ SMS

ทั้งนี้ บสย.จะส่งข้อความประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ โดยมี เอไอเอส ให้การสนับสนุน ด้วยการส่งข้อความประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านระบบ SMS ให้กับลูกค้าเอไอเอส เฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการSMEs โดยลูกค้าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่บสย.จัดขึ้น ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ เอไอเอส จะร่วมออกบูธในงานที่บสย.จัดขึ้น เพื่อแนะนำและประชาสัมพันธ์บริการใหม่ๆให้กับผู้ประกอบการSMEs และอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นแพคเกจที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการSMEs ลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ สำหรับโครงการดังกล่าวเริ่มต้นแล้วในงานมหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนจังหวัดสงขลา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ผ่านมา และอีก 4 กิจกรรมตลอดเดือนกันยายน 2558