Business Portal
บริการออนไลน์ที่ให้คุณจัดการทุกเรื่องง่ายๆ ตลอด 24 ชม.
ลงชื่อเข้าใช้
บริการที่เยี่ยมชมล่าสุด
Feedback
กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงเว็บไซต์
1. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการใช้งาน
1 2 3 4 5 น้อยที่สุด มากที่สุด
2. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ในระดับใด
1 2 3 4 5 น้อยที่สุด มากที่สุด
3. บทความบนเว็บไซต์มีประโยชน์กับท่านเพียงใด
1 2 3 4 5 น้อยที่สุด มากที่สุด
ส่ง ยกเลิก

โซลูชันทางด้านไอที

Microsoft Azure

AISBuSol-Azure-Final1st.jpg

เป็นคลาวด์แพลตฟอร์มที่เปิดกว้าง และมีความยืดหยุ่นสูงเพื่อทำหน้าที่เป็นรากฐานสำหรับการสร้าง ติดตั้ง รวมถึงจัดการโซลูชั่นที่ใช้งานบนคลาวด์ รองรับการใช้งานในรูปแบบ IaaS (Infrastructure as a Service) และ Paas (Platform as a Service) นั่นคือ ท่านสามารถเช่าใช้บริการโดยที่ทาง Microsoft จะช่วยท่านดูแลและบริหารจัดการด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และระบบเครือข่ายเอง

 

มากกว่า 500 บริการบน Microsoft Azure

บริการบน Azure มีให้ท่านเลือกใช้งานตามความเหมาะสม ทั้งแบบ IaaS หรือ Paas ได้แก่ การให้บริการด้าน App Service และการให้บริการด้าน Compute เช่น

virtual maching.jpg

Virtual Machine (เครื่องเวอร์ชวล) 

รองรับระบบปฏิบัติการ Linux, Windows Server, SQL Server, Oracle, IBM และ SAP

storage-01.jpg

Storage (ที่จัดเก็บข้อมูล)ประสิทธิภาพและความสามารถในการปรับขนาดได้และมีความยืดหยุ่น ลดภาระการจัดเก็บงานไปยังคลาวด์โดยอัตโนมัติ

 website-01.jpg  

Website (เว็บไซต์) รองรับภาษา .Net, PHP, Java, Python, Ruby, iOS, Android, Windows รองรับการปรับแต่งและการตั้งค่าชื่อโดเมน มาพร้อมกับ FTP, Git, TFS และ Web Deploy ที่มีให้อยู่แล้ว

backup-01.jpg
 

Backup, Archive & DR รักษาความต่อเนื่องของธุรกิจด้วยการสำรองข้อมูลและการกู้คืนระบบบนคลาวด์ ซึ่งจัดสรรได้ทันทีด้วยต้นทุนที่ลดลง

 internal business app-01.jpg  

Internal Business Apps ใช้ซอฟท์แวร์องค์กรบนคลาวด์ ด้วย license ที่มีอยู่เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการทำงาน

 iot-01.jpg  

Internet of Things แพลตฟอร์มสำหรับการสื่อสารของอุปกรณ์ IoT ซึ่งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการคาดการณ์ได้

 bigdata-01.jpg  

Big Data & Data Warehousing ระบบการจัดการข้อมูลปริมาณมากเพื่อการค้นหาข้อมูลเชิงลึก วิเคราะห์ และพยากรณ์แนวโน้มด้วยต้นทุนที่ยืดหยุ่น

 

 

<

การสำรองข้อมูลแบบเดิม

การสำรองข้อมูลแบบใหม่ในรูปแบบคลาวด์
มีราคาสูง การติดตั้งฮาร์ดแวร์ต้องใช้เวลา และวางแผนค่อนข้างนาน และมีปริมาณที่จำกัด ลดจำนวน ราคา และเวลาในการจัดซื้อและติดตั้งฮาร์ดแวร์
การขยับขยายยากและลงทุนสูงเมื่อข้อมูลเยอะขึ้น ต้องจัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลมากขึ้น การจัดซื้อเนื้อที่จัดเก็บข้อมูลจะขยายตามปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นได้อย่างไม่จำกัด และจ่ายตามปริมาณการใช้จริง
ต้องเตรียมงบประมาณในการจัดซื้อซอฟท์แวร์กับอุปกรณ์ในการสำรองข้อมูล และค่าพื้นที่ในการจัดเก็บและดูแลรักษา ลดภาระดูแลเรื่องฮาร์ดแวร์ IT Support, การบำรุงรักษา และบำรุงรักษา Storage, เปลี่ยน Tape, Backup Software
ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการเสียหายของข้อมูลใน data center อันเนื่องมาจากเหตุ เช่น ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ สามารถเข้าถึงข้อมูลจากที่ใดก็ได้ และไม่เสี่ยงต่อปัจจัยภายนอก
การกู้คืน (Recovery) ยุ่งยาก สามารถทำการกู้คืน (Recovery) จากที่ใดก็ได้ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต


บริการนี้มีประโยชน์ต่อคุณมากน้อยเพียงใด?
น้อยที่สุด 1 2 3 4 5 มากที่สุด
เอกสารดาวน์โหลด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายขายกลุ่มลูกค้าองค์กรโทร 1149
บริการช่วยเหลือ ผลิตภัณฑ์หรือบริการนี้
เหมาะกับคุณ ?
กรอกรายละเอียดเพื่อขอรับข้อมูลบริการ
เราให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
สนใจรับบริการนี้
ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลบริการจากเรา
กรุณากรอกข้อมูลตามที่ระบุด้านล่างให้ครบถ้วน เพื่อให้เราทราบและบริการแก่คุณได้อย่างดีที่สุด
ex. 099XXXXXXX หรือ 02XXXXXXX#123
ส่งข้อความ