Business Portal
บริการออนไลน์ที่ให้คุณจัดการทุกเรื่องง่ายๆ ตลอด 24 ชม.
ลงชื่อเข้าใช้
บริการที่เยี่ยมชมล่าสุด
Feedback
กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงเว็บไซต์
1. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการใช้งาน
1 2 3 4 5 น้อยที่สุด มากที่สุด
2. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ในระดับใด
1 2 3 4 5 น้อยที่สุด มากที่สุด
3. บทความบนเว็บไซต์มีประโยชน์กับท่านเพียงใด
1 2 3 4 5 น้อยที่สุด มากที่สุด
ส่ง ยกเลิก

โซลูชันทางด้านไอที

AIS Bandwidht on Demand (BoD)

AISBuSol-BoD1l.png

AIS Bandwidth on Demand (BOD) เป็นบริการเสริมสำหรับปรับเพิ่มแบนด์วิดท์ชั่วคราวได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ เพื่อรองรับความต้องการทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

 

 

บริการที่สามารถใช้ BoD

corporate-internet.png Corporate Internet ddc.png DDC-MPLS


 

 

ขั้นตอนง่ายๆในการเพิ่มแบนด์วิดท์ผ่านเว็บไซต์

step1.jpg step2.jpg
step3.jpg step4.jpg


 


คุณสมบัติเด่น
01 ปรับเพิ่ม แบนด์วิดท์ได้รวมสูงสุดถึง 150 Mbps*
02ปรับเพิ่ม แบนด์วิดท์ได้ด้วยตัวเองผ่านทางเว็บไซต์
03 การสั่งซื้อ แบบรายครั้ง (one time) และแบบรายเดือนต่อเนื่อง (Monthly Recurring)
04 สะดวก ใช้ก่อนจ่ายทีหลัง โดยค่าบริการจะถูกเรียกเก็บพร้อมกับค่าบริการของวงจรหลักตามรอบบิลที่ใช้งานอยู่
 

* ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ *

ประโยชน์ที่ได้รับ
  •  ปรับเพิ่มแบนด์วิดท์ได้ทันตามที่ธุรกิจที่ต้องการ
  •  แก้ไขปัญหาความต้องการเพิ่มแบนด์วิดท์เป็นช่วงเวลา หรือกรณีฉุกเฉินได้
  •  สนับสนุนการทำ Business Continuity จากภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ไม่ปกติ
  •  ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยจ่ายเพิ่มเฉพาะเมื่อต้องการใช้งาน
  •  ช่วยรักษาคุณภาพและประสิทธิภาพของธุรกิจให้ได้มาตรฐานคงที่
บริการนี้มีประโยชน์ต่อคุณมากน้อยเพียงใด?
น้อยที่สุด 1 2 3 4 5 มากที่สุด
เอกสารดาวน์โหลด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายขายกลุ่มลูกค้าองค์กรโทร 1149
บริการช่วยเหลือ ผลิตภัณฑ์หรือบริการนี้
เหมาะกับคุณ ?
กรอกรายละเอียดเพื่อขอรับข้อมูลบริการ
เราให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
สนใจรับบริการนี้
ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลบริการจากเรา
กรุณากรอกข้อมูลตามที่ระบุด้านล่างให้ครบถ้วน เพื่อให้เราทราบและบริการแก่คุณได้อย่างดีที่สุด
ex. 099XXXXXXX หรือ 02XXXXXXX#123
ส่งข้อความ