Business Portal
บริการออนไลน์ที่ให้คุณจัดการทุกเรื่องง่ายๆ ตลอด 24 ชม.
ลงชื่อเข้าใช้
บริการที่เยี่ยมชมล่าสุด
Feedback
กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงเว็บไซต์
1. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการใช้งาน
1 2 3 4 5 น้อยที่สุด มากที่สุด
2. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ในระดับใด
1 2 3 4 5 น้อยที่สุด มากที่สุด
3. บทความบนเว็บไซต์มีประโยชน์กับท่านเพียงใด
1 2 3 4 5 น้อยที่สุด มากที่สุด
ส่ง ยกเลิก

โซลูชันทางด้านไอที

AIS Data Center

 IMG_6101-001.jpg

AIS Data Center บริการให้เช่าพื้นที่สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ได้มาตรฐาน Tier-4 และได้มาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001:2013 โดยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงระบบอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ออกแบบตามมาตรฐาน UPTIME INSTITUTE และ TIA–942 ประกอบด้วย ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบไฟฟ้าสำรอง ระบบปรับอากาศ ระบบดับเพลิง พร้อมเจ้าหน้าที่วิศวกรปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนการให้บริการวงจรเชื่อมโยงทั้งภายในและต่างประเทศแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อให้ลูกค้าองค์กรตลอดจนลูกค้า SME สามารถลดต้นทุนในการจัดเตรียมระบบสนับสนุนด้านไอทีและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด และเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าองค์กรที่มีเพิ่มขึ้น AIS จึงได้ขยาย Data Center เป็น 4 แห่ง ประกอบด้วย TELLUS ที่ปทุมธานี กับ SILA ที่บางปะกง และขยายออกไปในภูมิภาคอีก 2 แห่งคือ แก่นนครที่ขอนแก่น และ สิงขรที่หาดใหญ่

 

000130.png

 
คุณสมบัติเด่น
01 เชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่ายการสื่อสารหลักทั้งใน และนอกประเทศ ทำให้การรับส่งข้อมูลทำได้รวดเร็ว และมีความพร้อมใช้งานสูง ผ่านหลายเส้นทางเชื่อมต่อ
02 มั่นใจด้วยการออกแบบตามมาตรฐานการบริหารจัดการ Data Center ที่ดีที่สุด ในระดับ Tier 4 และรับรองด้วยมาตรฐานระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001
03 ให้บริการแบบเป็นกลาง (carrier neutral data center) รองรับการเชื่อมต่อจากผู้ให้บริการวงจรเช่า/อินเตอร์เน็ตทุกราย
 
ประโยชน์ที่ได้รับ
  • ลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่สูงมาก สำหรับการสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ และบุคลาการในการดูแลระบบ
  • ตอบสนองทันต่อการขยายตัวของธุรกิจ เนื่องจากสามารถเพิ่มพื้นที่ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ได้สะดวก และรวดเร็ว
  • การรับส่งข้อมูล เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีเสถียรภาพสูง เนื่องจากเชื่อมต่อตรงกับเครือข่ายสื่อสารหลัก
  • มั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยด้วย Data Center ระดับมาตรฐานชั้นนำของโลก และการบริหารจัดการจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะตลอด 24 ชั่วโมง
บริการนี้มีประโยชน์ต่อคุณมากน้อยเพียงใด?
น้อยที่สุด 1 2 3 4 5 มากที่สุด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายขายกลุ่มลูกค้าองค์กรโทร 1149
บริการช่วยเหลือ ผลิตภัณฑ์หรือบริการนี้
เหมาะกับคุณ ?
กรอกรายละเอียดเพื่อขอรับข้อมูลบริการ
เราให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
สนใจรับบริการนี้
ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลบริการจากเรา
กรุณากรอกข้อมูลตามที่ระบุด้านล่างให้ครบถ้วน เพื่อให้เราทราบและบริการแก่คุณได้อย่างดีที่สุด
ex. 099XXXXXXX หรือ 02XXXXXXX#123
ส่งข้อความ