Business Portal
บริการออนไลน์ที่ให้คุณจัดการทุกเรื่องง่ายๆ ตลอด 24 ชม.
ลงชื่อเข้าใช้
บริการที่เยี่ยมชมล่าสุด
Feedback
กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงเว็บไซต์
1. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการใช้งาน
1 2 3 4 5 น้อยที่สุด มากที่สุด
2. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ในระดับใด
1 2 3 4 5 น้อยที่สุด มากที่สุด
3. บทความบนเว็บไซต์มีประโยชน์กับท่านเพียงใด
1 2 3 4 5 น้อยที่สุด มากที่สุด
ส่ง ยกเลิก

โซลูชันทางด้านไอที

AIS mForm

AISBuSol-mForm-1.jpg

AIS mForm เป็นบริการที่ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างหรือปรับแต่งฟอร์มเอกสารผ่าน Online ตามความต้องการในการใช้งานทั้งภายในและภายนอกองค์กรด้วย Mobile application บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android รวมถึง Web browser ทั้ง IE, Firefox และ Chrome

 

 

icon1.png Manage form ผู้ใช้งานสามารถสร้าง ออกแบบแบบฟอร์มที่ตนเองต้องการได้ง่าย ผ่านหน้าเว็บ โดยรองรับรูปแบบฟอร์มที่หลากหลายเช่น Dropdown list, Radio button, Photo, GPS, Signature เป็นต้น   icon4.png Notify เมื่อมีแบบฟอร์มที่ผู้ใช้งานจะต้องทำการ approve หรือดำเนินการต่อจะมี Notify เตือนมายัง application
icon2.png

Manage users ผู้ใช้งานสามารถกำหนดสิทธิ์ หรือจัดกลุ่มผู้ใช้งานได้ผ่านหน้าเว็บ เช่น ทีม Engineer, ทีม Survey, ทีมขนส่ง, ทีมผู้บริหาร เป็นต้น

  icon5.png

Track Status สามารถติดตามสถานะของแบบฟอร์มที่เราสร้างขึ้น หรือส่งต่อได้ด้วยตนเอง ผ่าน mobile application

icon3.png

Design workflow ข้อแตกต่างระหว่าง free software ที่ให้คุณสร้างฟอร์มทั่วไปกับ mForm คือ mForm สามารถให้คุณกำหนด workflow ง่ายๆได้ด้วยตนเองผ่านหน้าเว็บ เช่น แบบฟอร์มการเบิกค่าใช้จ่าย จะต้องถูก submit ไปยัง manager ก่อนแล้วจึง flow ไปถึงฝ่ายบัญชี เป็นต้น

  icon6.png Generate report Admin สามารถเห็น report ของแบบฟอร์มที่ถูกสร้างขึ้นและใช้งานได้ผ่านหน้าเว็บ และยังสามารถ Export file ให้ออกมาเป็น excel format ได้อีกด้วย

 

ขั้นตอนการทำงานของ AIS mForm

step.png

 


ประโยชน์ที่ได้รับ
  • ช่วยประหยัดต้นทุนในการจัดพิมพ์เอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ รวมถึงประหยัดต้นทุนในการกระจายไปยังผู้ใช้งาน
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันให้กับผู้ใช้แบบฟอร์ม โดยสามารถเข้าถึงแบบฟอร์มได้ทุกที่ ทุกเวลา
  • สามารถสร้าง ปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มได้ด้วยตนเองอย่างรวดเร็ว
  • สามารถออกแบบและกำหนด workflow สำหรับการทำงานของแต่ละแบบฟอร์มเพิ่มขึ้นได้
  • เพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลขององค์กร โดยสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงแบบฟอร์มของผู้ใช้งานในองค์กรได้
  • ปกป้องความเสียหายของข้อมูลที่เกิดจากการส่งต่อเอกสาร หรือแบบฟอร์มที่เป็นกระดาษโดยการเปลี่ยนมาใช้แบบฟอร์มแบบดิจิตัล และเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์
บริการนี้มีประโยชน์ต่อคุณมากน้อยเพียงใด?
น้อยที่สุด 1 2 3 4 5 มากที่สุด
เอกสารดาวน์โหลด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายขายกลุ่มลูกค้าองค์กรโทร 1149
บริการช่วยเหลือ ผลิตภัณฑ์หรือบริการนี้
เหมาะกับคุณ ?
กรอกรายละเอียดเพื่อขอรับข้อมูลบริการ
เราให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
สนใจรับบริการนี้
ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลบริการจากเรา
กรุณากรอกข้อมูลตามที่ระบุด้านล่างให้ครบถ้วน เพื่อให้เราทราบและบริการแก่คุณได้อย่างดีที่สุด
ex. 099XXXXXXX หรือ 02XXXXXXX#123
ส่งข้อความ