Business Portal
บริการออนไลน์ที่ให้คุณจัดการทุกเรื่องง่ายๆ ตลอด 24 ชม.
ลงชื่อเข้าใช้
บริการที่เยี่ยมชมล่าสุด
Feedback
กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงเว็บไซต์
1. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการใช้งาน
1 2 3 4 5 น้อยที่สุด มากที่สุด
2. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ในระดับใด
1 2 3 4 5 น้อยที่สุด มากที่สุด
3. บทความบนเว็บไซต์มีประโยชน์กับท่านเพียงใด
1 2 3 4 5 น้อยที่สุด มากที่สุด
ส่ง ยกเลิก

โซลูชันทางด้านไอที

Mobile Threat Prevention (MTP)

AIS-MTP-Visual.jpg

เป็นบริการที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับองค์กรในการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ของพนักงาน เนื่องจากปัจจุบันมีแอพพลิเคชั่นต่างๆ มากมายให้เลือกใช้งาน ซึ่งผู้ใช้งานมักจะติดตั้งโดยไม่ทราบถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากแอพพลิเคชั่นเหล่านั้น หรือแม้แต่การเชื่อมต่อเครือข่าย Wifi สาธารณะที่มีความเสี่ยงในการถูกดักจับข้อมูล (MITM: Man-in-the-Middle) ทำให้ข้อมูลองค์กรรั่วไหลออกไปยังบุคคลอื่นภายนอก และสร้างความเสียหายให้กับองค์กรในการดำเนินธุรกิจ


บริการ AIS Mobile Threat Prevention (MTP) จะช่วยป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้ได้โดยทำการวิเคราะห์ความเสี่ยง/ ภัยคุกคาม (Threat) ของอุปกรณ์ซึ่งผู้ใช้งานมีการติดตั้งแอพพลิเคชั่นต่างๆ และประเมินผลให้ผู้ใช้งานทราบว่าอุปกรณ์นั้นมีแอพพลิเคชั่นที่มีความเสี่ยงอยู่หรือไม่ ในระดับใด (ระดับสูง, ปานกลาง และต่ำ) โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการทำงานของแอพพลิเคชั่นนั้นๆ เช่น แอพพลิเคชั่นเกมส์ที่มีการดึงข้อมูลจากกล่องข้อความอีเมล์บนเครื่อง จะถูกประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง เพราะอีเมล์ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการทำงานของแอพพลิเคชั่นเกมส์ เป็นต้น แล้วจากนั้นผู้ใช้งานจึงดำเนินการถอนการติดตั้ง
แอพพลิเคชั่นดังกล่าวออกจากอุปกรณ์

คุณสมบัติเด่น
01 ตรวจการทำงานของแอพพลิเคชั่นและโปรแกรมต่างๆ ที่อยู่บนอุปกรณ์ทันทีที่มีการติดตั้ง หรืออัพเดทเวอร์ชั่น Gbps
02 ประเมินระดับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ เพื่อให้ผู้ใช้งานรับทราบ
03 แตกต่างจากโปรแกรม anti-virus ที่ตรวจเพียง virus signature ซึ่งอาจไม่ถูกอัพเดท
 
04 การตรวจการทำงานจะทำบน Cloud แล้วจึงแจ้งกลับมายังอุปกรณ์ จึงไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์
05 ผู้ดูแลระบบสามารถใช้ admin console ในการบริหารจัดการได้ง่าย
06 ทำงานร่วมกับระบบ MDM/ EMM (Mobile Device Management/ Enterprise Mobility Management) ได้
 
07 รองรับการใช้งานได้ทั้งอุปกรณ์ที่มีระบบปฏิบัติการ iOS และ Android
ตัวอย่างบริการ
    บริษัทประกันแห่งหนึ่งให้พนักงานขายใช้แท็บเบล็ตในการทำงาน และต้องการป้องกันไม่ให้ข้อมูลของบริษัทรั่วไหลออกไป จึงสมัครใช้บริการ Mobile Threat Prevention เพื่อป้องกันความเสี่ยง ให้ระบบคอยตรวจจับความผิดปกติของแอพพลิเคชั่นต่างๆ บนแท็บเบล็ต ซึ่งพนักงานมีการดาวน์โหลดเพิ่มเติมในภายหลัง
ประโยชน์ที่ได้รับ
  • บริษัทมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลของบริษัทที่อยู่ในอุปกรณ์เคลื่อนที่มากขึ้นจากเดิมที่มีเพียง Anti-virus
  • บริษัทไม่จำเป็นต้องลงทุนระบบด้วยตนเอง เนื่องจากเป็นบริการบน AIS Cloud
บริการนี้มีประโยชน์ต่อคุณมากน้อยเพียงใด?
น้อยที่สุด 1 2 3 4 5 มากที่สุด
เอกสารดาวน์โหลด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายขายกลุ่มลูกค้าองค์กรโทร 1149
บริการช่วยเหลือ ผลิตภัณฑ์หรือบริการนี้
เหมาะกับคุณ ?
กรอกรายละเอียดเพื่อขอรับข้อมูลบริการ
เราให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
สนใจรับบริการนี้
ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลบริการจากเรา
กรุณากรอกข้อมูลตามที่ระบุด้านล่างให้ครบถ้วน เพื่อให้เราทราบและบริการแก่คุณได้อย่างดีที่สุด
ex. 099XXXXXXX หรือ 02XXXXXXX#123
ส่งข้อความ