Business Portal
บริการออนไลน์ที่ให้คุณจัดการทุกเรื่องง่ายๆ ตลอด 24 ชม.
ลงชื่อเข้าใช้
บริการที่เยี่ยมชมล่าสุด
Feedback
กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงเว็บไซต์
1. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการใช้งาน
1 2 3 4 5 น้อยที่สุด มากที่สุด
2. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ในระดับใด
1 2 3 4 5 น้อยที่สุด มากที่สุด
3. บทความบนเว็บไซต์มีประโยชน์กับท่านเพียงใด
1 2 3 4 5 น้อยที่สุด มากที่สุด
ส่ง ยกเลิก

โซลูชันทางการสื่อสาร

AIS Unified Communication (UC)

AISBuSol-UC-Final edit.png

เปลี่ยนความยุ่งยากของระบบโทรศัพท์สำนักงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในการติตต่อสื่อสารด้วย Cloud Platform

โทรศัพท์สำนักงานมีความจำเป็นสำหรับองค์กรธุรกิจ ทำให้บริษัทต้องดูแลระบบโทรศัพท์พื้นฐานให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ในขณะที่โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ ก็ถูกนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรมากขึ้นเรื่อยๆ พนักงานมีเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย และมีแอปพลิเคชั่นต่างๆบนมือถือให้เลือกใช้งานได้มากมาย แต่กลับทำให้เกิดความสับสนในการเลือกช่องทางติดต่อระหว่างกัน เช่น ควรโทรไปที่โทรศัพท์สำนักงานหรือมือถือ, ควรส่งข้อความผ่านทาง SMS หรือแอปพลิเคชั่นอื่น เป็นต้น

 

นอกจากจะช่วยลดภาระความยุ่งยากในการดูแลระบบโทรศัพท์สำนักงานให้กับองค์กรแล้ว ยังช่วยรวมช่องทางการสื่อสารบนอุปกรณ์ต่างๆให้เป็นหนึ่งเดียว พร้อมด้วยเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน (Collaboration) ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้การติดต่อสื่อสารและการทำงานของพนักงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

utility5.png

 

 

คุณสมบัติเด่น

บริการ AIS Unified Communication แบ่งออกเป็น 2 แพ็กเกจหลักตามคุณสมบัติที่องค์กรสามารถเลือกใช้งาน

 1. Hosted PBX เชื่อมต่อโทรศัพท์สำนักงาน IP Phone เพื่อใช้งาน Basic PBX features เช่น Call Forwarding, Call Transfer, Auto Attendance, Hunt Group เป็นต้น

 2. Full UC

- เชื่อมต่อโทรศัพท์สำนักงาน IP Phone เพื่อใช้งาน Basic PBX features และ Advance PBX features เช่น Call Park, Simultaneous Ring Personal, Outlook Integration เป็นต้น

- เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ แท็บเบล็ต และคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งาน Collarboration Features ต่างๆ เช่น Instant Messaging, Audio/VDO Conferencing, File Sharing เป็นต้น

 

Untitled-2.png

ตัวอย่างบริการ
  • บริษัทแห่งหนึ่งมีการใช้งานตู้ PBX สำหรับโทรศัพท์สำนักงานมาเป็นระยะเวลานานแล้ว และถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนตู้ PBX ใหม่ บริษัทมองหาทางเลือกอื่นที่ไม่ต้องลงทุนซื้อตู้ PBX มาติดตั้ง เพราะไม่ต้องการเสียทรัพยากรในการดูแลรักษาระบบตู้ดังกล่าว จึงตัดสินใจสมัครแพ็กเกจ Hosted PBX จากบริการ AIS Unified Communication
  • บริษัทมีพนักงานขายที่ต้องเดินทางออกไปพบลูกค้า พนักงานวิศวรไปซ่อมบำรุงอุปกรณ์นอกสำนักงาน ในขณะที่พนักงานสนับสนุนทีมอื่นๆ ทำงานอยู่ในสำนักงานส่วนกลาง บริษัทสมัครแพ็กเกจ Full UC จากบริการ AIS Unified Communicaion เพื่อให้พนักงานขายและวิศวกรไม่พลาดการติดต่อเมื่อมีสายเรียกเข้ามาที่โทรศัพท์สำนักงาน รวมถึงการส่งข้อมูล ประชุม ประสานงานแก้ปัญหาเฉพาะหน้าระหว่างทีมงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
ประโยชน์ที่ได้รับ
  • องค์กรไม่ต้องลงทุนทรัพยากรในการติดตั้ง และดูแลรักษาระบบตู้ PBX ที่สำนักงาน

 

  • องค์กรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับพนักงาน ทั้งที่ทำงานอยู่ในและนอกสำนักงาน

 

  • องค์กรสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการโทรหากันระหว่างเบอร์โทรศัพท์สำนักงานและมือถือขององค์กร
บริการนี้มีประโยชน์ต่อคุณมากน้อยเพียงใด?
น้อยที่สุด 1 2 3 4 5 มากที่สุด
เอกสารดาวน์โหลด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายขายกลุ่มลูกค้าองค์กรโทร 1149
บริการช่วยเหลือ ผลิตภัณฑ์หรือบริการนี้
เหมาะกับคุณ ?
กรอกรายละเอียดเพื่อขอรับข้อมูลบริการ
เราให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
สนใจรับบริการนี้
ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลบริการจากเรา
กรุณากรอกข้อมูลตามที่ระบุด้านล่างให้ครบถ้วน เพื่อให้เราทราบและบริการแก่คุณได้อย่างดีที่สุด
ex. 099XXXXXXX หรือ 02XXXXXXX#123
ส่งข้อความ