Business Portal
บริการออนไลน์ที่ให้คุณจัดการทุกเรื่องง่ายๆ ตลอด 24 ชม.
ลงชื่อเข้าใช้
บริการที่เยี่ยมชมล่าสุด
Feedback
กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงเว็บไซต์
1. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการใช้งาน
1 2 3 4 5 น้อยที่สุด มากที่สุด
2. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ในระดับใด
1 2 3 4 5 น้อยที่สุด มากที่สุด
3. บทความบนเว็บไซต์มีประโยชน์กับท่านเพียงใด
1 2 3 4 5 น้อยที่สุด มากที่สุด
ส่ง ยกเลิก

SME Smart Messaging ช่องทางโฆษณาสุดประหยัด ส่งข้อความหาลูกค้าได้รวดเร็ว

หมายเหตุ
*แพ็กเกจ 200 และ 400 บาท สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้านิติบุคคลที่เปิดเบอร์ใหม่เพื่อใช้บริการ SME Smart Messaging พร้อมกับการเปิดเบอร์ใหม่เพื่อใช้บริการโทร เท่านั้น

เงื่อนไขแพ็กเกจ

 • ระบบจะคิดค่าบริการเฉพาะข้อความที่ส่งถึงโทรศัพท์ปลายทางแล้วเท่านั้น
 • กรณีไม่มี Package MMS จะสามารถส่ง MMS ได้ โดยเรียกเก็บค่าบริการ MMS ข้อความละ 6 บาท
 • ระยะเวลาแพ็กเกจ นาน 12 รอบบิล
 • ลูกค้าปัจจุบันที่ใช้บริการ Smart Messaging ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงราคาเป็นแพ็กเกจ 'SME Smart Messaging' นี้ได้
 • สิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกเบอร์ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนผู้ใช้บริการ
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • กรณีลูกค้าขอระงับบริการชั่วคราวเต็มรอบบิล ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการรายเดือนในอัตราที่บริษัทกำหนดปกติ
 • สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • รายละเอียดบริการเพิ่มเติม http://business.ais.co.th/th/sme-smart-messaging
 • สมัครได้ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561

SME Smart MPBX
ตู้สาขาโทรศัพท์แบบไร้สายใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นเบอร์กลางของบริษัท ลงทุนน้อย ติดตั้งง่าย สัญญาณชัดเจน

เงื่อนไขแพ็กเกจ

 • เบอร์หลักของบริการ SME Smart MPBX เฉพาะลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่เท่านั้น โดยเบอร์นี้เป็นเบอร์กลางของบริษัทเพื่อใช้ในการติดต่อ
 • เบอร์คู่สายของบริการ SME Smart MPBX เฉพาะลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่, ย้ายค่ายเบอร์เดิม, เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน และเบอร์ลูกค้าปัจจุบันที่สนใจใช้บริการ SME Smart MPBX
 • ระยะเวลาแพ็กเกจ นาน 12 รอบบิล
 • ค่าบริการส่วนเกิน โทรนอกกลุ่มและค่าโทรส่วนเกิน(ทุกเครือข่าย) นาทีละ 0.99 บ., VDO Call นาทีละ 1.50บ., SMS ข้อความละ 2 บ. และ MMS ข้อความละ 4 บ.
 • การใช้งาน 4G สำหรับเครื่องและ SIM ที่รองรับ รวมทั้งอยู่ในพื้นที่ให้บริการ
 • สิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกเบอร์ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนผู้ใช้บริการ
 • ค่าบริการโทรคิดเป็นอัตราต่อนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • สำหรับการใช้งาน 4G/3G เมื่อใช้ครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps
 • รายละเอียดบริการเพิ่มเติม http://business.ais.co.th/th/sme-smart-mpbx
 • สมัครได้ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561

บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงรองรับการขยายใหญ่ของธุรกิจขนาดย่อม ด้วยอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายไฟเบอร์ออฟติก 100%

PowerBoost PowerBOOST Package แพ็กเกจเน็ตแรงขั้นสุด อัพสปีด เร็ว แรง ทั้งวัน

พิเศษ
ฟรี! ค่าติดตั้งและเดินสายภายนอก มูลค่า 4,800 บาท
รับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ Dual Band Wi-Fi Router รองรับการใช้งาน 2.4 GHz และ 5 GHz มูลค่า 2,500 บาท
พิเศษ! ส่วนลดค่าแรกเข้า จากปกติ 2,000 เหลือเพียง 650 บาท*

เงื่อนไขแพ็กเกจ

 • แพ็กเกจ PowerBOOST เฉพาะลูกค้าสมัครใหม่ ประเภทที่อยู่อาศัยแบบ Home Office เท่านั้น
 • พิเศษ! ส่วนลดค่าแรกเข้า จากปกติ 2,000 เหลือเพียง 650 บาท สำหรับผู้สมัครตามเงื่อนไข ดังนี้
  •ผู้สมัครเป็นเจ้าบ้านหรือสมาชิกในสำเนาทะเบียนบ้าน
  •ผู้สมัครเป็นลูกค้า เอไอเอส เซเรเนด
  •ผู้สมัครในที่พักอาศัยของบ้านพักข้าราชการ
  •ผู้สมัครในที่พักอาศัยของวัด
  •ผู้สมัครในที่พักอาศัยแบบชั่วคราว โดยแสดงสัญญาการเช่าที่พักอาศัยอย่างน้อย 1 ปี
 • รับสิทธิ์ยืมชุดอุปกรณ์ AIS Fibre และอุปกรณ์ขยายสัญญาณ Wi-Fi (Dual Band Wi-Fi Router) สัญญาณเต็มประสิทธิภาพ รองรับ 2 ความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz มูลค่า 2,500 บาท ตลอดอายุการใช้งาน, กรณียกเลิกบริการต้องคืนชุดอุปกรณ์ทั้งหมดให้บริษัทในวันที่ทำการยกเลิก
 • รับสิทธิ์ส่วนลดค่าติดตั้งและเดินสายภายนอก มูลค่า 4,800 บาท เมื่อตกลงใช้บริการเอไอเอส ไฟเบอร์ ต่อเนื่องอย่างน้อย 12 รอบบิล นับแต่วันติดตั้ง หากยกเลิกบริการหรือเปลี่ยนแพ็กเกจที่มีราคาค่าบริการต่ำลงก่อนครบ 12 รอบบิล ลูกค้าต้องชำระค่าปรับในอัตราของค่าติดตั้งตามระยะเวลาที่ได้มีการหักลดลงตามสัดส่วนที่ได้ใช้บริการไปก่อนแล้วให้แก่บริษัท
 • กรณีลูกค้าเลือกชำระค่าติดตั้งและค่าเดินสายภายนอก 4,800 บาท ในรอบบิลแรก ลูกค้าสามารถยกเลิกบริการก่อนครบระยะเวลาแพ็กเกจหรือเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจได้
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าบริการรายเดือน จะเรียกเก็บแบบล่วงหน้า ณ วันเริ่มต้นรอบบิล (Charge in advance)
 • ระยะเวลาแพ็กเกจ นาน 12 รอบบิล
 • ไม่สามารถร่วมโปรโมชั่น รับส่วนลด 10% สำหรับลูกค้าเอไอเอส
 • ลูกค้าจะได้รับ Speed Boost ทั้งดาวน์โหลดและอัปโหลด ตั้งแต่เวลา 6:00 - 18:00 น. ตามแพ็กเกจที่สมัคร
  •PowerBOOST Package 30 Mbps ได้รับ Speed Boost สูงสุด 100 Mbps
  •PowerBOOST Package 50 Mbps ได้รับ Speed Boost สูงสุด 200 Mbps
  •PowerBOOST Package 100 Mbps ได้รับ Speed Boost สูงสุด 300 Mbps
 • ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้น และขึ้นอยู่กับระยะทางของโครงข่าย
 • ข้อแนะนำลูกค้าเพื่อให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
  •การใช้งานผ่านสัญญาณ Wi-Fi อุปกรณ์ที่ใช้งานควรรองรับ Wi-Fi ทั้งแบบ 2.4GHz และ 5 GHz/5GHz ac
  •การใช้งานผ่านสาย LAN เช่นคอมพิวเตอร์ ที่ช่อง LAN ต้องรองรับความเร็วที่ 1 Gbps
 • ลูกค้าจะได้รับ Public IPv4 พร้อมฟรี DDNS และ Public IPv6 สามารถทำ port forwarding และใช้งาน bridge mode ได้
 • สำหรับลูกค้าที่ต้องการ ใช้งาน port forwarding สามารถลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซด์ www.thddns.net ก่อนใช้งาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
 • กรณีไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจากวงเงินการใช้บริการเต็ม (Credit Limit) หรือค้างชำระค่าใช้บริการ บริการต่างๆ ในแพ็กเกจจะถูกระงับการใช้บริการทั้งหมด และเมื่อชำระค่าใช้ บริการ (ที่ช่องทางชำระ) ครบถ้วนตามเงื่อนไข จึงจะสามารถใช้บริการต่างๆ ในแพ็กเกจได้ตามปกติ

PowerSMEs แพ็กเกจ พร้อมฟรีเบอร์พื้นฐานเอไอเอสและค่าโทร

พิเศษ
ฟรี! ค่าติดตั้งและเดินสายภายนอก มูลค่า 4,800 บาท เมื่อใช้บริการเอไอเอส ไฟเบอร์ ครบ 12 รอบบิล
รับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ Dual Band Wi-Fi Router รองรับการใช้งาน 2.4 GHz และ 5 GHz มูลค่า 2,500 บาท
ฟรี! เบอร์พื้นฐานเอไอเอส พร้อมสิทธิ์โทรมือถือ ฟรี 50 นาทีต่อรอบบิล เอไอเอส ไฟเบอร์
ฟรี! ค่าแรกเข้า มูลค่า 2,000 บาท

เงื่อนไขแพ็กเกจ

 • แพ็กเกจ PowerSMEs สำหรับลูกค้านิติบุคคล
 • รับสิทธิ์ส่วนลดค่าติดตั้งและเดินสายภายนอก มูลค่า 4,800 บาท เมื่อตกลงใช้บริการเอไอเอส ไฟเบอร์ ต่อเนื่องอย่างน้อย 12 รอบบิล นับแต่วันติดตั้ง หากยกเลิกบริการหรือเปลี่ยนแพ็กเกจที่มีราคาค่าบริการต่ำลงก่อนครบ 12 รอบบิล ลูกค้าต้องชำระค่าปรับในอัตราของค่าติดตั้งตามระยะเวลาที่ได้มีการหักลดลงตามสัดส่วนที่ได้ใช้บริการไปก่อนแล้วให้แก่บริษัท
 • กรณีลูกค้าเลือกชำระค่าติดตั้งและค่าเดินสายภายนอก 4,800 บาท ในรอบบิลแรก ลูกค้าสามารถยกเลิกบริการก่อนครบระยะเวลาแพ็กเกจหรือเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจได้
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าบริการรายเดือน จะเรียกเก็บแบบล่วงหน้า ณ วันเริ่มต้นรอบบิล (Charge in advance)
 • ระยะเวลาแพ็กเกจ นาน 12 รอบบิล
 • ไม่สามารถร่วมโปรโมชั่น รับส่วนลด 10% สำหรับลูกค้าเอไอเอส
 • รับสิทธิ์ยืมชุดอุปกรณ์ AIS Fibre และอุปกรณ์ขยายสัญญาณ Wi-Fi (Dual Band Wi-Fi Router) สัญญาณเต็มประสิทธิภาพ รองรับ 2 ความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz มูลค่า 2,500 บาท ตลอดอายุการใช้งาน, กรณียกเลิกบริการต้องคืนชุดอุปกรณ์ทั้งหมดให้บริษัทในวันที่ทำการยกเลิก
 • แพ็กเกจ 100 Mbps ขึ้นไป ให้บริการเฉพาะลูกค้าบ้านพักอาศัย (Fibre to the Home) เท่านั้น
 • สำหรับคอนโด ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 75 Mbps และ/หรือขึ้นอยู่กับคุณภาพของคู่สายในแต่ละอาคาร
 • ลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจ PowerSMEs จะได้รับ Private IPv4 พร้อมฟรี DDNS และ Public IPv6 สามารถทำ port forwarding และใช้งาน bridge mode ได้
 • สำหรับลูกค้าที่ต้องการ ใช้งาน port forwarding สามารถลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซด์ www.thddns.net ก่อนใช้งาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
 • กรณีไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจากวงเงินการใช้บริการ (Credit Limit) เต็มหรือค้างชำระค่าใช้บริการ บริการต่างๆ ในแพ็กเกจจะถูกระงับการใช้บริการทั้งหมด และเมื่อชำระค่าใช้บริการผ่านช่องทางชำระที่กำหนดครบถ้วนตามเงื่อนไข จึงจะสามารถใช้บริการต่างๆ ในแพ็กเกจได้ตามปกติ
เงื่อนไขบริการเบอร์พื้นฐาน AIS
 • ลูกค้าจะได้รับเบอร์โทรศัพท์พื้นฐาน ตามจังหวัดที่สมัคร AIS Fibre โดยไม่สามารถเลือกเบอร์ได้
 • สิทธิ์การโทรฟรีที่ได้รับตามแพ็กเกจโทรมือถือเครือข่ายเอไอเอสฟรี 50 นาที/เดือน จะมีอายุการใช้งานตามรอบบิล กรณีใช้งานไม่หมด ไม่สามารถยกยอดคงเหลือไปใช้รวมกับรอบบิลถัดไปได้
 • ค่าบริการโทรส่วนเกิน : เบอร์พื้นฐานเอไอเอส, เบอร์มือถือในเครือข่าย เอไอเอส นาทีละ 0.5 บาท, เบอร์มือถือนอกเครือข่าย เอไอเอส นาทีละ 2 บาท, เบอร์พื้นฐานภายในจังหวัดที่สมัคร AIS Fibre ครั้งละ 3 บาท, เบอร์พื้นฐานนอกจังหวัดที่สมัคร AIS Fibre นาทีละ 2 บาท, โทรระหว่างประเทศ คิดตามอัตราค่าบริการของผู้ให้บริการ IDD (บริษัท AWN, บริษัท AIN)
 • เศษของนาที คิดเป็น 1 นาที

PowerPRO แพ็กเกจ พร้อมกล่อง AIS Playbox

พิเศษ
ฟรี! ค่าติดตั้งและเดินสายภายนอก มูลค่า 4,800 บาท เมื่อใช้บริการเอไอเอส ไฟเบอร์ ครบ 12 รอบบิล
รับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ Dual Band Wi-Fi Router รองรับการใช้งาน 2.4 GHz และ 5 GHz มูลค่า 2,500 บาท
รับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์กล่อง AIS PLAYBOX มูลค่า 2,000 บาท
ฟรี! ค่าแรกเข้า มูลค่า 2,000 บาท

เงื่อนไขแพ็กเกจ

 • แพ็กเกจ PowerSMEs สำหรับลูกค้านิติบุคคล
 • รับสิทธิ์ส่วนลดค่าติดตั้งและเดินสายภายนอก มูลค่า 4,800 บาท เมื่อตกลงใช้บริการเอไอเอส ไฟเบอร์ ต่อเนื่องอย่างน้อย 12 รอบบิล นับแต่วันติดตั้ง หากยกเลิกบริการหรือเปลี่ยนแพ็กเกจที่มีราคาค่าบริการต่ำลงก่อนครบ 12 รอบบิล ลูกค้าต้องชำระค่าปรับในอัตราของค่าติดตั้งตามระยะเวลาที่ได้มีการหักลดลงตามสัดส่วนที่ได้ใช้บริการไปก่อนแล้วให้แก่บริษัท
 • กรณีลูกค้าเลือกชำระค่าติดตั้งและค่าเดินสายภายนอก 4,800 บาท ในรอบบิลแรก ลูกค้าสามารถยกเลิกบริการก่อนครบระยะเวลาแพ็กเกจหรือเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจได้
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าบริการรายเดือน จะเรียกเก็บแบบล่วงหน้า ณ วันเริ่มต้นรอบบิล (Charge in advance)
 • ระยะเวลาแพ็กเกจ นาน 12 รอบบิล
 • ไม่สามารถร่วมโปรโมชั่น รับส่วนลด 10% สำหรับลูกค้าเอไอเอส
 • รับสิทธิ์ยืมชุดอุปกรณ์ AIS Fibre และอุปกรณ์ขยายสัญญาณ Wi-Fi (Dual Band Wi-Fi Router) สัญญาณเต็มประสิทธิภาพ รองรับ 2 ความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz มูลค่า 2,500 บาท ตลอดอายุการใช้งาน, กรณียกเลิกบริการต้องคืนชุดอุปกรณ์ทั้งหมดให้บริษัทในวันที่ทำการยกเลิก
 • แพ็กเกจ 100 Mbps ขึ้นไป ให้บริการเฉพาะลูกค้าบ้านพักอาศัย (Fibre to the Home) เท่านั้น
 • สำหรับคอนโด ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 75 Mbps และ/หรือขึ้นอยู่กับคุณภาพของคู่สายในแต่ละอาคาร
 • พิเศษ! Speed Boost เมื่อลูกค้าใช้งาน YouTube และ Facebook จะได้รับค่าอัพโหลด เท่ากับดาวน์โหลด ตามแพ็กเกจที่ลูกค้าใช้งาน (Speed Boost สำหรับลูกค้าที่พักอาศัยในคอนโด จะได้ค่าอัพโหลดสูงสุด 30 Mbps โดยขึ้นกับสภาพของสายภายในอาคารนั้นๆ)
 • แพ็กเกจ PowerPRO ทุกแพ็กเกจ เมื่อตกลงรับสิทธิ์ใช้งาน HooQ ฟรี สูงสุด 12 เดือน หลังจากเดือนที่ 13 เป็นต้นไปคิดค่าบริการแพ็กเกจ HooQ 119 บาท/เดือน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กรณีต้องการยกเลิกบริการ สามารถติดต่อ 1185 ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนครบระยะเวลาใช้งานฟรี
 • รับสิทธิ์ยืมชุดอุปกรณ์ AIS PLAYBOX มูลค่า 2,500 บาท ตลอดอายุการใช้งาน กรณียกเลิกบริการต้องคืนชุดอุปกรณ์ทั้งหมดให้บริษัทในวันที่ทำการยกเลิก
 • ลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจ PowerSMEs จะได้รับ Private IPv4 พร้อมฟรี DDNS และ Public IPv6 สามารถทำ port forwarding และใช้งาน bridge mode ได้
 • สำหรับลูกค้าที่ต้องการ ใช้งาน port forwarding สามารถลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซด์ www.thddns.net ก่อนใช้งาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
 • กรณีไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจากวงเงินการใช้บริการ (Credit Limit) เต็มหรือค้างชำระค่าใช้บริการ บริการต่างๆ ในแพ็กเกจจะถูกระงับการใช้บริการทั้งหมด และเมื่อชำระค่าใช้บริการผ่านช่องทางชำระที่กำหนดครบถ้วนตามเงื่อนไข จึงจะสามารถใช้บริการต่างๆ ในแพ็กเกจได้ตามปกติ