Business Portal
บริการออนไลน์ที่ให้คุณจัดการทุกเรื่องง่ายๆ ตลอด 24 ชม.
ลงชื่อเข้าใช้
บริการที่เยี่ยมชมล่าสุด
Feedback
กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงเว็บไซต์
1. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการใช้งาน
1 2 3 4 5 น้อยที่สุด มากที่สุด
2. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ในระดับใด
1 2 3 4 5 น้อยที่สุด มากที่สุด
3. บทความบนเว็บไซต์มีประโยชน์กับท่านเพียงใด
1 2 3 4 5 น้อยที่สุด มากที่สุด
ส่ง ยกเลิก
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับการดูโดยใช้ Internet Explorer 9, Chrome, Safari และเบราว์เซอร์รุ่นใหม่กว่า x
EN
TH
 

SME ชอบโทร โทรฟรี! ในกลุ่ม... โทรนอกกลุ่มราคาประหยัด

เงื่อนไขแพ็กเกจ

 • แพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้าระบบรายเดือนที่เปิดเบอร์ใหม่, ย้ายค่ายเบอร์เดิม หรือเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนเท่านั้น
 • รับสิทธิ์แพ็กเกจ นาน 12 รอบบิล
 • ค่าบริการส่วนเกิน โทรนอกกลุ่มและค่าโทรส่วนเกิน (ทุกเครือข่าย) นาทีละ 0.99 บ., VDO Call นาทีละ 1.50บ., SMS ข้อความละ 2 บ. และ MMS ข้อความละ 6 บ., อินเทอร์เน็ต 4G|3G ส่วนเกิน 1.50 บ./MB
 • การใช้งาน Internet 4G เฉพาะลูกค้าใช้เครื่อง และ SIM รองรับการใช้งาน 4G รวมถึงอยู่ในพื้นที่ให้บริการ 4G
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • สิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนแปลง
 • อัตราค่าบริการคิดตามการใช้งานจริงเป็นนาที/รอบบิล (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะการจดทะเบียนใหม่ในระบบรายเดือน ด้วยแพ็กเกจการโทร 399 บาทขึ้นไปเท่านั้น
 • รับฟรีอินเตอร์เน็ตเดือนละ 5 GB นาน 6 เดือน
 • แพ็กเกจนี้จะสิ้นสุดเมื่อลูกค้าโอนเปลี่ยนเจ้าของ, ย้ายค่ายเบอร์เดิม, เปลี่ยนจากรายเดือนเป็นระบบเติมเงิน และยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์
 • ลูกค้า Business Solution, Contract Phone ไม่สามารถรับสิทธิ์โครงการนี้ได้
 • กรณีใช้งาน Internet ไม่หมดตามอายุใช้งานที่กำหนด สิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันที
 • ค่าบริการ Internet ส่วนเกินคิดตามแพ็กเกจหลักที่ใช้อยู่
 • สิทธิ์การใช้งาน และอัตราค่าบริการที่กำหนดสำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น (ไม่รวมค่าบริการรับ-ส่งข้อมูลขณะอยู่ต่างประเทศ Data Roaming) และสำหรับการใช้งานตามปกติ ไม่ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนแปลง
 • สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560

SME ชอบเน็ต ใช้เน็ตเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ได้เต็มที่จุใจ

เงื่อนไขแพ็กเกจ

 • แพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้าระบบรายเดือนที่เปิดเบอร์ใหม่, ย้ายค่ายเบอร์เดิม, เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน และลูกค้าปัจจุบัน
 • รับสิทธิ์แพ็กเกจ นาน 12 รอบบิล
 • ค่าบริการส่วนเกิน (ทุกเครือข่าย) VDO Call นาทีละ 1.50บ., SMS ข้อความละ 2 บ. และ MMS ข้อความละ 6 บ.
 • สิทธิ์โทรเบอร์ออฟฟิศฟรี 24 ชั่วโมง โดยกำหนดหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน เพื่อโทรเข้าฟรี ได้ 1 หมายเลข สามารถโทรได้สูงสุดครั้งละ 1 ชั่วโมง ส่วนเกินจาก 1 ชั่วโมง คิดค่าโทรนาทีละ 1.50 บ.
 • สำหรับการใช้งาน 3G เมื่อใช้ครบตามปริมาณที่กำหนด แพ็กเกจ 399,599,799 สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 128 Kbps และแพ็กเกจ 999 สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 256 Kbps
 • การใช้งาน Internet 4G เฉพาะลูกค้าใช้เครื่อง และ SIM รองรับการใช้งาน 4G รวมถึงอยู่ในพื้นที่ให้บริการ 4G
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
 • สิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนแปลง
 • อัตราค่าบริการคิดตามการใช้งานจริงเป็นนาที/รอบบิล (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะการจดทะเบียนใหม่ในระบบรายเดือน ด้วยแพ็กเกจการโทร 399 บาทขึ้นไปเท่านั้น
 • รับฟรีอินเตอร์เน็ตเดือนละ 5 GB นาน 6 เดือน
 • แพ็กเกจนี้จะสิ้นสุดเมื่อลูกค้าโอนเปลี่ยนเจ้าของ, ย้ายค่ายเบอร์เดิม, เปลี่ยนจากรายเดือนเป็นระบบเติมเงิน และยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์
 • ลูกค้า Business Solution, Contract Phone ไม่สามารถรับสิทธิ์โครงการนี้ได้
 • กรณีใช้งาน Internet ไม่หมดตามอายุใช้งานที่กำหนด สิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันที
 • ค่าบริการ Internet ส่วนเกินคิดตามแพ็กเกจหลักที่ใช้อยู่
 • สิทธิ์การใช้งาน และอัตราค่าบริการที่กำหนดสำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น (ไม่รวมค่าบริการรับ-ส่งข้อมูลขณะอยู่ต่างประเทศ Data Roaming) และสำหรับการใช้งานตามปกติ ไม่ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนแปลง
 • สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560

SME ชอบโทร ชอบเน็ต ติดต่อธุรกิจสุดคุ้มทั้งโทร และเน็ต

เงื่อนไขแพ็กเกจ

 • แพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้าระบบรายเดือนที่เปิดเบอร์ใหม่, ย้ายค่ายเบอร์เดิม, เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน และลูกค้าปัจจุบัน
 • รับสิทธิ์แพ็กเกจ นาน 12 รอบบิล
 • ค่าบริการส่วนเกินโทรนอกเวลา (ทุกเครือข่าย) นาทีละ 0.99 บ., VDO Call นาทีละ 1.50 บ., SMS ข้อความละ 2 บ. และ MMS ข้อความละ 6 บ.
 • สำหรับการใช้งาน 3G เมื่อใช้ครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps
 • การใช้งาน Internet 4G เฉพาะลูกค้าใช้เครื่อง และ SIM รองรับการใช้งาน 4G รวมถึงอยู่ในพื้นที่ให้บริการ 4G
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
 • สิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนแปลง
 • อัตราค่าบริการคิดตามการใช้งานจริงเป็นนาที/รอบบิล (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะการจดทะเบียนใหม่ในระบบรายเดือน ด้วยแพ็กเกจการโทร 399 บาทขึ้นไปเท่านั้น
 • รับฟรีอินเตอร์เน็ตเดือนละ 5 GB นาน 6 เดือน
 • แพ็กเกจนี้จะสิ้นสุดเมื่อลูกค้าโอนเปลี่ยนเจ้าของ, ย้ายค่ายเบอร์เดิม, เปลี่ยนจากรายเดือนเป็นระบบเติมเงิน และยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์
 • ลูกค้า Business Solution, Contract Phone ไม่สามารถรับสิทธิ์โครงการนี้ได้
 • กรณีใช้งาน Internet ไม่หมดตามอายุใช้งานที่กำหนด สิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันที
 • ค่าบริการ Internet ส่วนเกินคิดตามแพ็กเกจหลักที่ใช้อยู่
 • สิทธิ์การใช้งาน และอัตราค่าบริการที่กำหนดสำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น (ไม่รวมค่าบริการรับ-ส่งข้อมูลขณะอยู่ต่างประเทศ Data Roaming) และสำหรับการใช้งานตามปกติ ไม่ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนแปลง
 • สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560

SME Big Talk เน้นโทรออกเยอะ

เงื่อนไขแพ็กเกจ

 • แพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้าระบบรายเดือนที่เปิดเบอร์ใหม่, ย้ายค่ายเบอร์เดิม หรือเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน
 • รับสิทธิ์แพ็กเกจ นาน 12 รอบบิล
 • ค่าบริการส่วนเกิน (ทุกเครือข่าย) นาทีละ 0.99 บ., VDO Call นาทีละ 1.50 บ., SMS ข้อความละ 2 บ. และ MMS ข้อความละ 4 บ.
 • สำหรับการใช้งาน 3G เมื่อใช้ครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps
 • การใช้งาน Internet 4G เฉพาะลูกค้าใช้เครื่อง และ SIM รองรับการใช้งาน 4G รวมถึงอยู่ในพื้นที่ให้บริการ 4G
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
 • สิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนแปลง
 • อัตราค่าบริการคิดตามการใช้งานจริงเป็นนาที/รอบบิล (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะการจดทะเบียนใหม่ในระบบรายเดือน ด้วยแพ็กเกจการโทร 399 บาทขึ้นไปเท่านั้น
 • รับฟรีอินเตอร์เน็ตเดือนละ 5 GB นาน 6 เดือน
 • แพ็กเกจนี้จะสิ้นสุดเมื่อลูกค้าโอนเปลี่ยนเจ้าของ, ย้ายค่ายเบอร์เดิม, เปลี่ยนจากรายเดือนเป็นระบบเติมเงิน และยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์
 • ลูกค้า Business Solution, Contract Phone ไม่สามารถรับสิทธิ์โครงการนี้ได้
 • กรณีใช้งาน Internet ไม่หมดตามอายุใช้งานที่กำหนด สิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันที
 • ค่าบริการ Internet ส่วนเกินคิดตามแพ็กเกจหลักที่ใช้อยู่
 • สิทธิ์การใช้งาน และอัตราค่าบริการที่กำหนดสำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น (ไม่รวมค่าบริการรับ-ส่งข้อมูลขณะอยู่ต่างประเทศ Data Roaming) และสำหรับการใช้งานตามปกติ ไม่ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนแปลง
 • สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560

SME Sharing แชร์ค่าโทรเป็นทีม พร้อมฟรีอินเทอร์เน็ต… สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

เงื่อนไขแพ็กเกจ

 • แพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้าระบบรายเดือนที่เปิดเบอร์ใหม่, ย้ายค่ายเบอร์เดิม, เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน และลูกค้าปัจจุบัน
 • รับสิทธิ์แพ็กเกจ นาน 12 รอบบิล
 • ค่าบริการส่วนเกิน โทรนอกกลุ่มและค่าโทรส่วนเกิน (ทุกเครือข่าย) นาทีละ 0.99 บ., VDO Call นาทีละ 1.50บ., SMS ข้อความละ 2 บ. และ MMS ข้อความละ 6 บ.
 • สำหรับการใช้งาน 3G เมื่อใช้ครบตามปริมาณที่กำหนด แพ็กเกจ 999 สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 256 Kbps, แพ็กเกจ 1,599 และ 2,499 สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps
 • สำหรับการใช้งาน 4G เฉพาะลูกค้าใช้เครื่อง และ SIM รองรับการใช้งาน 4G รวมถึงอยู่ในพื้นที่ให้บริการ 4G
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
 • สิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนแปลง
 • อัตราค่าบริการคิดตามการใช้งานจริงเป็นนาที/รอบบิล (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะการจดทะเบียนใหม่ในระบบรายเดือน ด้วยแพ็กเกจการโทร 399 บาทขึ้นไปเท่านั้น
 • รับฟรีอินเตอร์เน็ตเดือนละ 5 GB นาน 6 เดือน
 • แพ็กเกจนี้จะสิ้นสุดเมื่อลูกค้าโอนเปลี่ยนเจ้าของ, ย้ายค่ายเบอร์เดิม, เปลี่ยนจากรายเดือนเป็นระบบเติมเงิน และยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์
 • ลูกค้า Business Solution, Contract Phone ไม่สามารถรับสิทธิ์โครงการนี้ได้
 • กรณีใช้งาน Internet ไม่หมดตามอายุใช้งานที่กำหนด สิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันที
 • ค่าบริการ Internet ส่วนเกินคิดตามแพ็กเกจหลักที่ใช้อยู่
 • สิทธิ์การใช้งาน และอัตราค่าบริการที่กำหนดสำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น (ไม่รวมค่าบริการรับ-ส่งข้อมูลขณะอยู่ต่างประเทศ Data Roaming) และสำหรับการใช้งานตามปกติ ไม่ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนแปลง
 • สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560

SME Big Share แชร์ค่าโทรกันในกลุ่ม

เงื่อนไขแพ็กเกจ

 • แพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้าระบบรายเดือนที่เปิดเบอร์ใหม่, ย้ายค่ายเบอร์เดิม, เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน และลูกค้าปัจจุบัน
 • รับสิทธิ์แพ็กเกจ นาน 12 รอบบิล
 • ค่าบริการส่วนเกิน โทรนอกกลุ่มและค่าโทรส่วนเกิน (ทุกเครือข่าย) นาทีละ 0.99 บ., VDO Call นาทีละ 1.50บ., SMS ข้อความละ 2 บ. และ MMS ข้อความละ 4 บ.
 • สำหรับการใช้งาน 3G เมื่อใช้ครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 512 Kbps
 • สำหรับการใช้งาน 4G เฉพาะลูกค้าใช้เครื่อง และ SIM รองรับการใช้งาน 4G รวมถึงอยู่ในพื้นที่ให้บริการ 4G
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
 • สิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนแปลง
 • อัตราค่าบริการคิดตามการใช้งานจริงเป็นนาที/รอบบิล (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะการจดทะเบียนใหม่ในระบบรายเดือน ด้วยแพ็กเกจการโทร 399 บาทขึ้นไปเท่านั้น
 • รับฟรีอินเตอร์เน็ตเดือนละ 5 GB นาน 6 เดือน
 • แพ็กเกจนี้จะสิ้นสุดเมื่อลูกค้าโอนเปลี่ยนเจ้าของ, ย้ายค่ายเบอร์เดิม, เปลี่ยนจากรายเดือนเป็นระบบเติมเงิน และยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์
 • ลูกค้า Business Solution, Contract Phone ไม่สามารถรับสิทธิ์โครงการนี้ได้
 • กรณีใช้งาน Internet ไม่หมดตามอายุใช้งานที่กำหนด สิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันที
 • ค่าบริการ Internet ส่วนเกินคิดตามแพ็กเกจหลักที่ใช้อยู่
 • สิทธิ์การใช้งาน และอัตราค่าบริการที่กำหนดสำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น (ไม่รวมค่าบริการรับ-ส่งข้อมูลขณะอยู่ต่างประเทศ Data Roaming) และสำหรับการใช้งานตามปกติ ไม่ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนแปลง
 • สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560

แพ็กเกจ เสริมโทร เพิ่มค่าโทรได้ทุกที่ ทุกเวลาตามต้องการ

เงื่อนไขแพ็กเกจ

 • สำหรับลูกค้าที่มีแพ็กเกจหลักคิดค่าโทรเป็น บาท และ โทรฟรีในกลุ่ม เช่น SME ชอบโทร, SME Big Share เป็นต้น เมื่อสมัครแพ็กเสริมโทรจะได้รับค่าโทรเป็น บาท/เดือน
 • รับสิทธิ์แพ็กเกจ นาน 24 รอบบิล
 • ค่าบริการส่วนเกินคิดตามแพ็กเกจหลักที่ใช้งานอยู่
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • สิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนแปลง
 • อัตราค่าบริการคิดตามการใช้งานจริงเป็นนาที/รอบบิล (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561

แพ็กเกจ เสริมเน็ต เสริมเน็ตทันใจ สำหรับธุรกิจยุคดิจิทัล

เงื่อนไขแพ็กเกจ

 • ค่าบริการส่วนเกินคิดตามแพ็กเกจหลักที่ใช้งานอยู่
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • สิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนแปลง
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561

SME Smart Messaging ช่องทางโฆษณาสุดประหยัด ส่งข้อความหาลูกค้าได้รวดเร็ว

เงื่อนไขแพ็กเกจ

 • แพ็กเกจ "SME Smart Messaging" สงวนสิทธิ์เฉพาะกลุ่มลูกค้านิติบุคคลที่เปิดเบอร์ใหม่เพื่อสมัครบริการนี้เท่านั้น
 • ระบบจะคิดค่าบริการเฉพาะข้อความที่ส่งถึงโทรศัพท์ปลายทางแล้วเท่านั้น
 • กรณีไม่มี Package MMS จะสามารถส่ง MMS ได้ โดยเรียกเก็บค่าบริการ MMS ละ 6 บาท
 • รับสิทธิ์แพ็กเกจนาน 12 รอบบิล
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • กรณีลูกค้าขอระงับบริการชั่วคราวเต็มรอบบิล ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการรายเดือนในอัตราที่บริษัทกำหนดปกติ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้
 • สิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนแปลง
 • บริการ Smart SME Messaging ไม่สามารถนำหมายเลขปัจจุบันมาขอเปลี่ยนแปลงเป็นแพ็กเกจ Smart SME Messaging ได้
 • สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561

SME Smart MPBX
ตู้สาขาโทรศัพท์แบบไร้สายใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นเบอร์กลางของบริษัท ลงทุนน้อย ติดตั้งง่าย สัญญาณชัดเจน

เงื่อนไขแพ็กเกจ

 • แพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ Smart SME MPBX - เบอร์หลัก เปิดเบอร์ใหม่เท่านั้น โดยเบอร์นี้จะใช้เป็นเบอร์กลางของบริษัทเพื่อใช้ในการติดต่อ
 • แพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ Smart SME MPBX - เบอร์คู่สาย เปิดเบอร์ใหม่, ย้ายค่ายเบอร์เดิม, เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน และลูกค้าปัจจุบันที่สนใจใช้บริการ Smart SME MPBX
 • รับสิทธิ์แพ็กเกจ นาน 12 รอบบิล
 • ค่าบริการส่วนเกิน โทรนอกกลุ่มและค่าโทรส่วนเกิน (ทุกเครือข่าย) นาทีละ 0.99 บ., VDO Call นาทีละ 1.50บ., SMS ข้อความละ 2 บ. และ MMS ข้อความละ 4 บ.
 • สำหรับการใช้งาน 3G เมื่อใช้ครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps
 • สำหรับการใช้งาน 4G เฉพาะลูกค้าใช้เครื่อง และ SIM รองรับการใช้งาน 4G รวมถึงอยู่ในพื้นที่ให้บริการ 4G
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
 • สิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนแปลง
 • อัตราค่าบริการคิดตามการใช้งานจริงเป็นนาที/รอบบิล (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561

FlowAccount ระบบบัญชีออนไลน์ใช้งานง่าย สำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น

เงื่อนไขแพ็กเกจ

 • สำหรับลูกค้าที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคลเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์ 1 หมายเลข/ 1 license เท่านั้น
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนดสำหรับใช้งานภายในประเทศเท่านั้น
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • แพ็กเกจมีอายุการใช้งาน 120 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัครจนกว่าลูกค้าจะแจ้งยกเลิกบริการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561
FlowAccount ระบบบัญชีออนไลน์ใช้งานง่าย สำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น
FlowAccount Feature Basic Premium
ฟรี 990 บาท
ต่อ ปี
จำนวนลูกค้า ไม่จำกัด ไม่จำกัด
จำนวนผู้ใช้งานในระบบ 1 3
เปิดใบเสนอราคา ใบวางบิล ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งซื้อตามมาตรฐานสรรพากร ไม่จำกัด ไม่จำกัด
องรับการรับมัดจำและแบ่งจ่าย
เพิ่มลายเซ็นและตรายางดิจิตอล
อัพโหลดไฟล์เพื่อแนบกับเอกสารต่างๆ
รายงานยอดขายและลูกค้า
รายงานกำไรขาดทุน
บันทึกค่าใช้จ่าย
ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
ขนาดพื้นที่เก็บจ้อมูลของไฟล์เอกสารแนบ 100 MB 1 GB
กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานในระบบ
นำโลโก้ FlowAccount ออก

บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงรองรับการขยายใหญ่ของธุรกิจขนาดย่อม ด้วยอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายไฟเบอร์ออฟติก 100%

PowerSMEs แพ็กเกจพร้อมฟรีเบอร์ออฟฟิศและค่าโทร

เงื่อนไขแพ็กเกจ

 • รับฟรี! เบอร์ออฟฟิศ AIS ตามจังหวัดที่สมัคร AIS Fibre โดยการสุ่มจากระบบ
 • รับสิทธิ์โทรมือถือฟรี 50 นาทีต่อรอบบิล
 • สิทธิ์การโทรฟรีที่ได้รับจะมีอายุการใช้งานตามรอบบิล กรณีใช้งานไม่หมด ไม่สามารถยกยอดคงเหลือไปใช้รวมกับรอบบิลถัดไปได้
 • ไม่สามารถขอรับ AIS PLAYBOX ได้
 • ค่าบริการรายเดือน (บาท) ที่กำหนด เป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม คลิก... ที่นี่

PowerPRO แพ็กเกจพร้อมกล่อง AIS PLAYBOX

เงื่อนไขแพ็กเกจ

 • รับสิทธิ์ฟรี ยืมชุดอุปกรณ์ AIS Fibre และ AIS PLAYBOX ตลอดอายุการใช้งาน กรณียกเลิกบริการต้องคืนชุดอุปกรณ์ทั้งหมด ให้บริษัทในวันที่ทำการยกเลิก
 • รับสิทธิ์ใช้งาน HooQ ฟรี สูงสุด 12 เดือน(มูลค่า 1,428 บาท) หลังจากเดือนที่ 13 เป็นต้นไปคิดค่าบริการแพ็กเกจ HooQ 119 บาท/เดือน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กรณีต้องการยกเลิกบริการ สามารถติดต่อ 1185 ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนครบระยะเวลาใช้งานฟรี
 • ค่าบริการรายเดือน (บาท) ที่กำหนด เป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม คลิก... ที่นี่