AIS 5G NEXTGen Platform

ครั้งแรกในไทย! แพลตฟอร์มนวัตกรรม 5G ที่รวมศูนย์การบริหารจัดการ 5G, Edge Computing ,Clouds และ Applications มาไว้ที่จุดเดียวแบบ One Stop ธุรกิจสามารถสร้าง 5G โซลูชันตอบโจทย์ที่เหมาะกับความต้องการได้ง่าย และยืดหยุ่น เห็นภาพรวมของการใช้งาน และสามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองผ่านแพลตฟอร์ม เพื่อให้เหมาะกับงบประมาณ และความต้องการในแต่ละช่วงเวลา ต่อยอดสู่โซลูชันนววัตกรรม 5G ที่จะช่วยธุรกิจให้พร้อมปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ การทำงาน ให้ทันต่อโลกของการแข่งขัน ได้อย่างฉับไว 
AIS 5G NEXTGen Platform ทำให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงการนำศักยภาพของ 5G และการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง มาเสริมประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างสรรค์ 5Gโซลูชันใหม่ๆได้ง่ายขึ้น ผ่านเพียงหนึ่งแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงการใช้งาน MEC ที่มีการจายอยู่ทั่วประเทศ ผนวกรวมกับโซลูชัน Hybrid Cloud จากผู้ให้บริการ Cloud ชั้นนำอย่าง Microsoft และ AWS รวมทั้ง Application Ecosystem จาก พาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการ SaaS ระดับโลก พร้อมเตรียมการก้าวสู่การใช้งานนวัตกรรม 5G ในระดับสากล

Why AIS 5G NEXTGen Platform

No Hardware Investment

No Hardware Investment

Simply Start with a Small Scale

Simply Start with a Small Scale

Fast and Easy Application Deployment

Fast and Easy Application Deployment

Application Ecosystem on AIS Marketplace From Global Saas Partners

Application Ecosystem on AIS Marketplace From Global Saas Partners

Gateway to Deploy Application to 5G Global Footprint

Gateway to Deploy Application to 5G Regional FootprintContact Us

กรอกรายละเอียด
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ