กติการับสิทธิ์
เพียงสมัครใช้บริการ eServices
ผ่านทาง eBusiness Portal
บริการบิลออนไลน์ (eBill) : BA ละ 1 สิทธิ์ ต่อบริการ
บริการใบเสร็จรับเงินออนไลน์ (eReceipt) : BA ละ 1 สิทธิ์ ต่อบริการ
บริการแต่งตั้งเอไอเอสเป็นตัวแทนหักและนำส่งภาษี ณ ที่จ่าย
(eWithholding Tax) : CA ละ 1 สิทธิ์ ต่อบริการ
บริการชำระค่าใช้บริการผ่านทาง eBusiness Portal
(ePayment) : รับ 1 สิทธิ์ ต่อ ใบแจ้งค่าบริการ
ข้อมูลเพิ่มเติมบริการ eServices
ของรางวัล
ทองคำแท่ง
มือถือ - บัตรเติมน้ำมัน
รางวัลรวมมูลค่าทั้งสิ้น
ระยะเวลาโครงการ
ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566
จับรางวัล
วันที่ 24 มกราคม 2567
14.00 น.
อาคารเอส ซี ทาวเวอร์ เลขที่ 418 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
ประกาศผลรางวัล
วันที่ 31 มกราคม 2567
ผ่านช่องทาง AIS Business Website
https://business.ais.co.th/AISenterprise_luckydraw/
ทองคำแท่งหนัก 1 บาท
มูลค่ารางวัลละ 32,150.- จำนวน 5 รางวัล
รวมมูลค่า 160,750.-
1.บริษัท เดอะ เรียล ทรี (ไทยแลนด์) จำกัด
2.บริษัท ดีพีโอเอเอเอส จำกัด
3.บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
4.บริษัท ไบร์ท สเปซ จำกัด
5.บริษัท เอสวาย ไทย จำกัด
โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Samsung รุ่น Galaxy A23 5G
มูลค่ารางวัลละ 8,999.- จำนวน 9 รางวัล
รวมมูลค่า 80,991.-
1.บริษัท รุ่งเรืองผล จำกัด
2.บริษัท แอคคอร์ด ไพลอต โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
3.บริษัท วัชรินทร์ทัวร์ จำกัด
4.บริษัท บันได นัมโกะ (ประเทศไทย) จำกัด
5.บริษัท ซานตาเฟ (ประเทศไทย) จำกัด
6.บริษัท สยามบอร์ดเกม จำกัด
7.บริษัท ลีกัล คอนเน็กท์ จำกัด
8.บริษัท เนลลี่ กรุ๊ป จำกัด
9.บริษัท โกลบอล สไตล์ เทรดดิ้ง จำกัด
บัตรเติมน้ำมัน ปตท.
มูลค่ารางวัลละ 2,000.- จำนวน 5 รางวัล
รวมมูลค่า 10,000.-
1.บริษัท เมเปิล ไทย อินเตอร์เทรด จำกัด
2.บริษัท เสือ มั่งมี จำกัด
3.บริษัท แมสซีฟ ซิสเต็ม แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
4.บริษัท สกายไฮอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5.บริษัท ซี.เอส.เค. เบเวอร์เรจ (2011) จำกัด
ผู้โชคดี จะได้รับการติดต่อทางอีเมลที่ท่านใช้บริการ eBusiness Portal และโปรดยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
หากท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ 02-207-6805
(เฉพาะจันทร์-ศุกร์ 09:30-15:30 น.)
Q&A
Q. ใครสามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ และต้องใช้บริการใด และเมื่อไหร่
A. ลูกค้าเอไอเอส นิติบุคคล ที่สมัครบริการ Enterprise Digital Full-E services ผ่าน eBusiness Portal เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จะได้รับสิทธิ์เพื่อลุ้นรับของรางวัล มีบริการดังต่อไปนี้
1. บริการบิลออนไลน์ (eBill)
2. บริการใบเสร็จรับเงินออนไลน์ (eReceipt)
3. บริการแต่งตั้งเอไอเอสเป็นตัวแทนหักและนำส่งภาษี ณ ที่จ่าย (eWithholding Tax)
4. บริการชำระค่าใช้บริการผ่านทาง eBusiness Portal (ePayment)
หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์ทำรายการ จะต้องเป็น User eBusiness Portal ประเภทธุรกรรมทั่วไปเท่านั้น
Q. จำนวนสิทธิ์ในการลุ้นรางวัล
A. สมัครบริการ Enterprise Digital Full-E services ผ่าน eBusiness Portal เท่านั้น จำนวนรับสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลดังนี้
1. บริการบิลออนไลน์ (eBill) : BA ละ 1 สิทธิ์ ต่อบริการ
2. บริการใบเสร็จรับเงินออนไลน์ (eReceipt) : BA ละ 1 สิทธิ์ ต่อบริการ
3. บริการแต่งตั้งเอไอเอสเป็นตัวแทนหักและนำส่งภาษี ณ ที่จ่าย (eWithholding Tax) : BA ละ 1 สิทธิ์ ต่อบริการ
4. บริการชำระค่าใช้บริการผ่านทาง eBusiness Portal (ePayment) : รับ 1 สิทธิ์ ต่อใบแจ้งค่าบริการ
Q. วัน เวลา และสถานที่จับรางวัล
A.
 • วันที่จับรางวัล : วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอส ซี ทาวเวอร์
 • วันที่ประกาศผลรางวัล : วันที่ 31 มกราคม 2567 ผ่านช่องทาง AIS Business
 • Website   https://business.ais.co.th/AISenterprise_luckydraw/
เงื่อนไขกิจกรรม
 • กิจกรรมนี้จัดขึ้นสำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายเอไอเอส ระบบรายเดือน ที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคล องค์กรภาคเอกชน
  (“ลูกค้าเอไอเอส นิติบุคคล”) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประเภทนิติบุคคล (“ลูกค้าเอไอเอส เอสเอ็มอี นิติบุคคล”) ที่สมัครหรือใช้บริการดังนี้
  ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566
  (1) บริการบิลออนไลน์ (eBill) : BA ละ 1 สิทธิ์ ต่อบริการ
  (2) บริการใบเสร็จรับเงินออนไลน์ (eReceipt) : BA ละ 1 สิทธิ์ ต่อบริการ
  (3) บริการแต่งตั้งเอไอเอสเป็นตัวแทนหักและนำส่งภาษี ณ ที่จ่าย (eWithholding Tax) : BA ละ 1 สิทธิ์ ต่อบริการ
  (4) บริการชำระค่าใช้บริการผ่านทาง eBusiness Portal (ePayment) : รับ 1 สิทธิ์ ต่อใบแจ้งค่าบริการ
  จะได้รับสิทธิ์เพื่อลุ้นรับของรางวัล ดังต่อไปนี้
  รางวัลที่ 1 ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 32,150 บาท จำนวน 5 รางวัล
  รางวัลที่ 2 เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ Samsung Galaxy A23 5G มูลค่ารางวัลละ 8,999 บาท จำนวน 9 รางวัล
  รางวัลที่ 3 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 5 รางวัล
 • จับรางวัลวันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เลขที่ 418 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 • บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลแทนผู้โชคดี
 • ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้ใช้บริการเอไอเอส ที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคล (องค์กรภาคเอกชน) และมีสถานการณ์ใช้งานปกติ โดยไม่มียอดค้างชำระ หรือไม่ถูกระงับการใช้บริการในขณะได้รับรางวัล
 • ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้ใช้บริการเอไอเอส ที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคล (องค์กรภาคเอกชน) ที่ยังใช้บริการบิลออนไลน์ (eBill), บริการใบเสร็จรับเงินออนไลน์ (eReceipt) หรือบริการแต่งตั้งเอไอเอสเป็นตัวแทนหักและนำส่งภาษี ณ ที่จ่าย (eWithholding Tax) ณ วันที่ 24 มกราคม 2567
 • ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น หากปรากฏว่ามีชื่อผู้โชคดีซ้ำ คณะกรรมการในการจับรางวัลจะพิจารณายกเลิกชื่อที่ซ้ำและจับชิ้นส่วนเพื่อหาผู้โชคดีรายใหม่ต่อไป
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อรับของรางวัลภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี โดยผู้โชคดี จะได้รับการติดต่อทางอีเมลที่ท่านใช้บริการ eBusiness Portal
  1. + ติดต่อที่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค เลขที่ 418 อาคาร SC Tower ชั้น 11 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 09:30 น.- 15:30 น. (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  ** หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีลำดับ สำรองตามลำดับต่อไป
  กรณีนิติบุคคลมอบอำนาจให้บุคคลใดมารับของรางวัล โปรดจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติม : หนังสือมอบอำนาจ พร้อมเอกสารประกอบการจัดทำหนังสือมอบอำนาจ ได้แก่
  1. + สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
  2. + สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบอำนาจ
 • บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) บริษัทในเครือเอไอเอส และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมและได้รับของรางวัล จากกิจกรรมนี้
 • ผู้โชคดีตกลงยินยอมอนุญาตให้บริษัทเผยแพร่ภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ
 • ผู้โชคดีตกลงยินยอมอนุญาตให้บริษัท จัดเก็บ รวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โชคดีให้แก่บริษัทในเครือเอไอเอส พันธมิตร และผู้ร่วมดําเนินงาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดนี้ การมอบของรางวัล การประกาศรายชื่อผู้โชคดี และการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้
 • คำตัดสินของคณะกรรมการจัดกิจกรรมถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • ใบอนุญาตเลขที่ 1114/2566 ออกโดย ณ ศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครอง ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2566