AIS eBiz Shop

แพ็กเกจ หลากหลาย สำหรับคนทำธุรกิจ

เปิดเบอร์ใหม่วันนี้รับเน็ตเพิ่ม 20GB

แพ็กเกจสำหรับคนทำธุรกิจ
แพ็กเกจ SME Broadband
eGrow Social

ค้าขายออนไลน์ ใช้ Social App. ไม่จำกัด โทรฟรีเบอร์คอลเซ็นเตอร์ธุรกิจ


เปิดเบอร์ในนาม

eBig Talk

โทรทุกเครือข่ายในราคาสุดคุ้ม


เปิดเบอร์ในนาม

eBuffet Plus

โทรฟรีทุกเครือข่าย พร้อมเน็ตไม่จำกัด


เปิดเบอร์ในนาม

รายละเอียดและเงื่อนไขแพ็กเกจ

เงื่อนไขแพ็กเกจ eGrow Social

 • แพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้านิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ที่เปิดเบอร์ใหม่
 • ระยะเวลาแพ็กเกจ นาน 12 รอบบิล
 • ค่าบริการส่วนเกิน ค่าโทรทุกเครือข่าย นาทีละ 0.99 บ., VDO Call นาทีละ 1.50 บ., SMS ข้อความละ 2 บ. และ MMS ข้อความละ 4 บ.
 • หลังจากการใช้งาน 4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนด แพ็กเกจ 499 สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่องความเร็วสูงสุดไม่เกิน 256 Kbps
 • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้งานร่วมกับบริการ Multi SIM ได้
 • อัตราค่าบริการคิดตามการใช้งานจริงเป็นนาที/รอบบิล (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการใช้งานในลักษณะ BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot หรือการรับส่งข้อมูลในปริมาณสูงผิดปกติ เกินบุคคลทั่วไปพึงใช้งาน หรือมีการใช้งานที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานโดยรวม
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศ และการใช้งานปกติเท่านั้น
 • เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสม เช่น จำกัดหรือลดความเร็วในกรณีที่พบว่ามีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง การใช้งาน BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot การดาวน์โหลด และ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์ หรือมีการใช้ซึ่งส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือกระทบต่อเครือข่ายการให้บริการโดยรวมของบริษัท
 • สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้ และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนเจ้าของหมายเลข
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS Super WIFI ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ ซึ่งมีความเร็วสูงสุดและ AIS Super WiFi 650 Mbps ขึ้นกับพื้นที่ให้บริการและโทรศัพท์ที่รองรับ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
 • Internet 4G สามารถใช้งานที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 300Mbps
 • Internet 3G สามารถใช้งานที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 42Mbps
 • สิทธิโทรฟรีเบอร์ธุรกิจ สามารถโทรหาเบอร์ปลายทางฟรีตลอด 24 ชม. ดูรายละเอียดเบอร์ได้ที่คลิก
 • ใช้ฟรี Social App. โดยไม่ตัดเน็ต 4G/3Gในแพ็กเกจ
 • สมัครได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

เงื่อนไขแพ็กเกจ eBig Talk

 • แพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้านิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ที่เปิดเบอร์ใหม่
 • ระยะเวลาแพ็กเกจ นาน 12 รอบบิล
 • ค่าบริการส่วนเกินโทรนอกกลุ่มและค่าโทรส่วนเกิน (ทุกเครือข่าย) นาทีละ 0.99 บ., VDO Call นาทีละ 1.50 บ., SMS ข้อความละ 2 บ. และ MMS ข้อความละ 4 บ.
 • หลังจากการใช้งาน 4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่องความเร็วสูงสุด 384 Kbps
 • อัตราค่าบริการคิดตามการใช้งานจริงเป็นนาที/รอบบิล (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการใช้งานในลักษณะ BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot หรือการรับส่งข้อมูลในปริมาณสูงผิดปกติ เกินบุคคลทั่วไปพึงใช้งาน หรือมีการใช้งานที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานโดยรวม
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศ และการใช้งานปกติเท่านั้น
 • เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสม เช่น จำกัดหรือลดความเร็วในกรณีที่พบว่ามีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง การใช้งาน BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot การดาวน์โหลด และ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์ หรือมีการใช้ซึ่งส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือกระทบต่อเครือข่ายการให้บริการโดยรวมของบริษัท
 • สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้ และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนเจ้าของหมายเลข
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS Super WIFI ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ ซึ่งมีความเร็วสูงสุดและ AIS Super WiFi 650 Mbps ขึ้นกับพื้นที่ให้บริการและโทรศัพท์ที่รองรับ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
 • Internet 4G สามารถใช้งานที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 300Mbps
 • Internet 3G สามารถใช้งานที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 42Mbps
 • สำหรับบุคคลธรรมดาที่ต้องการเปลี่ยนแพ็กเกจ สามารถกด USSD เพื่อทำการเปลี่ยนแพ็กเกจได้ ,กรณีเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจสำเร็จ จะได้รับ SMS ยืนยันจากระบบ  และมีผลในรอบบิลถัดไป
 • สมัครได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

เงื่อนไขแพ็กเกจ eBuffet Plus

 • แพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้านิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ที่เปิดเบอร์ใหม
 • ระยะเวลาแพ็กเกจ นาน 12 รอบบิล
 • ค่าบริการส่วนเกิน โทรนอกเวลาทุกเครือข่าย นาทีละ 0.99 บ., VDO Call นาทีละ 1.50 บ., SMS ข้อความละ 2 บ. และ MMS ข้อความละ 4 บ.
 • สิทธิ์โทรฟรีทุกเครือข่าย สามารถโทรต่อเนื่องได้สูงสุดครั้งละ 60 นาที ส่วนเกินจาก 60 นาที คิดนาทีละ 0.99 บาท
 • หลังจากการใช้งาน 4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่องความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 Kbps
 • อัตราค่าบริการคิดตามการใช้งานจริงเป็นนาที/รอบบิล (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการใช้งานในลักษณะ BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot หรือการรับส่งข้อมูลในปริมาณสูงผิดปกติ เกินบุคคลทั่วไปพึงใช้งาน หรือมีการใช้งานที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานโดยรวม
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศ และการใช้งานปกติเท่านั้น
 • เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสม เช่น จำกัดหรือลดความเร็วในกรณีที่พบว่ามีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง การใช้งาน BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot การดาวน์โหลด และ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์ หรือมีการใช้ซึ่งส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือกระทบต่อเครือข่ายการให้บริการโดยรวมของบริษัท
 • สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้ และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนเจ้าของหมายเลข
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS Super WIFI ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ ซึ่งมีความเร็วสูงสุดและ AIS Super WiFi 650 Mbps ขึ้นกับพื้นที่ให้บริการและโทรศัพท์ที่รองรับ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
 • Internet 4G สามารถใช้งานที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 300Mbps
 • Internet 3G สามารถใช้งานที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 42Mbps
 • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้งานร่วมกับบริการ Multi SIM ได้
 • สมัครได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

เงื่อนไขการใช้งาน NEXT G

 • ใช้งาน NEXT G ไม่จำกัดที่ความเร็วสูงสุด 300 Mbps
 • สิทธิ์การใช้งาน NEXT G สามารถใช้งานได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
 • สิทธิ์การใช้งาน NEXT G สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์ที่รองรับ พร้อมทั้งอยู่ในพื้นที่ให้บริการ
 • หากโทรศัพท์ไม่รองรับการใช้งาน NEXT G สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G/3G ตามปริมาณที่กำหนด

แพ็กเกจ SME Broadband

อัปโหลด ดาวน์โหลด เร็วแรง พร้อมเบอร์สำนักงานและค่าโทรฟรี

พิเศษ สมัครวันนี้

 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเดินสายภายนอก มูลค่า 4,800 บาท
 • รับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ SuperMESH WiFi Router มูลค่า 3,990 บาท
 • รับส่วนลดค่าแรกเข้า จากปกติ 2,000 บาท เหลือเพียง 800 บาท
รายละเอียดและเงื่อนไขแพ็กเกจ
 • เฉพาะลูกค้าสมัครใหม่ ประเภทที่อยู่อาศัยแบบบ้าน Home Office เท่านั้น
 • สมัครได้ทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา
 • ค่าบริการรายเดือน จะเรียกเก็บแบบล่วงหน้า ณ วันเริ่มต้นรอบบิล (Charge in advance)
 • รับสิทธิ์ส่วนลดค่าติดตั้งและเดินสายภายนอก มูลค่า 4,800 บาท เมื่อตกลงใช้บริการเอไอเอส ไฟเบอร์ ต่อเนื่องอย่างน้อย 12 รอบบิล นับแต่วันติดตั้ง หากยกเลิกบริการหรือเปลี่ยนแพ็กเกจที่มีราคาค่าบริการต่ำลงก่อนครบ 12 รอบบิล ลูกค้าต้องชำระค่าปรับในอัตราของค่าติดตั้งตามระยะเวลาที่ได้มีการหักลดลง ตามสัดส่วนที่ได้ใช้บริการไปก่อนแล้วให้แก่บริษัท
 • กรณีลูกค้า เลือกชำระค่าติดตั้งและค่าเดินสายภายนอก 4,800 บาท ในรอบบิลแรก ลูกค้าสามารถยกเลิกบริการก่อนครบระยะเวลาแพ็กเกจหรือเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจได้
 • รับสิทธิ์ยืมชุดอุปกรณ์ SuperMESH WiFi Router สัญญาณเต็มประสิทธิภาพ มาตรฐาน AC2100 Wi-Fi router with fiber interface (ONU) MIMO 4x4 in 5 GHZ band (max 1733 Mbps) MU-MIMO with Beamforming 4 Gigabit LAN ports เชื่อมสัญญาณเป็น Mesh WiFi Network ครอบคลุมทั่วบ้าน
 • ค่าแรกเข้าจากปกติ 2,000 บาท เหลือเพียง 800 บาท สำหรับผู้สมัครตามเงื่อนไข ดังนี้
  • ผู้สมัครเป็นลูกค้า เอไอเอส เซเรเนด
  • ผู้สมัครในที่พักอาศัยของบ้านพักข้าราชการ
  • ผู้สมัครในที่พักอาศัยของวัด
  • ผู้สมัครในที่พักอาศัยแบบชั่วคราว โดยแสดงสัญญาการเช่าที่พักอาศัยอย่างน้อย 1 ปี
 • ลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจ SME BROADBAND จะได้รับ Private IPV4 หากต้องการ Public IPV4 สามารถซื้อแพ็กเกจเสริมเพิ่มได้โดยมีค่าบริการ 200 บาท/เดือน
 • ข้อแนะนำลูกค้าเพื่อให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
  • การใช้งานผ่านสัญญาณ Wi-Fi อุปกรณ์ที่ใช้งานควรรองรับ Wi-Fi ทั้งแบบ 2.4GHz และ 5 GHz/5GHz ac
  • การใช้งานผ่านสาย LAN เช่นคอมพิวเตอร์ ที่ช่อง LAN ต้องรองรับความเร็วที่ 1 Gbps
  • สามารถติดต่อสอบถามคุณสมบัติของอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ที่ศูนย์บริการของอุปกรณ์ที่ลูกค้าใช้งาน หรือเช็กข้อมูลสินค้าผ่านเว็บไซต์
 • บริการใช้ความเร็วรับ-ส่งข้อมูลร่วมกัน คุณภาพและความเร็วในการใช้งานขึ้นอยู่กับปริมาณหรือจำนวนผู้ใช้งานในขณะนั้น ระยะทางระหว่างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตกับสถานที่ของผู้ใช้บริการคุณภาพและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ รวมถึงเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ที่เข้าเยี่ยมชม โดยเฉพาะเว็บไซต์ต่างประเทศอาจส่งผลให้ความเร็วเชื่อมต่อต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในแพ็กเกจที่เลือกใช้บริการ
 • ไม่สามารถเปลี่ยนความเร็วแพ็กเกจให้น้อยลง (Speed) จนครบอายุสัญญา 12 เดือน
 • ไม่สามารถร่วมโปรโมชั่น รับส่วนลด 10% สำหรับลูกค้าเอไอเอส
 • กรณีไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจากวงเงินการใช้บริการเต็ม (Credit Limit) หรือค้างชำระค่าใช้บริการ บริการต่างๆ ในแพ็กเกจจะถูกระงับการใช้บริการทั้งหมด และเมื่อชำระค่าใช้ บริการ (ที่ช่องทางชำระ) ครบถ้วนตามเงื่อนไข จึงจะสามารถใช้บริการต่างๆ ในแพ็กเกจได้ตามปกติ
 • แพ็กเกจ SME BROADBAND ไม่สามารถขอใช้ AIS PLAYBOX ได้
 • สนใจติดต่อ AIS Shop , AIS Callcenter 1175 หรือ AIS Corporate Callcenter 1149
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สมัครได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มกราคม 2563

เงื่อนไขเบอร์สำนักงาน

 • ลูกค้าจะได้รับฟรีค่าบริการรายเดือนเบอร์สำนักงาน 100 บาท และได้รับเบอร์ ตามจังหวัดที่สมัคร AIS Fibre โดยไม่สามารถเลือกเบอร์ได้
 • สิทธิ์การโทรฟรีที่ได้รับตามแพ็กเกจ จะมีอายุการใช้งานตามรอบบิล กรณีใช้งานไม่หมด ไม่สามารถยกยอดคงเหลือไปใช้รวมกับรอบบิลถัดไปได้
 • ค่าโทรส่วน เกินจากโปรโมชั่น คิดตามอัตราค่าบริการปกติ ดังนี้: เบอร์มือถือในเครือข่าย เอไอเอส นาทีละ 0.5 บาท, เบอร์มือถือนอกเครือข่าย เอไอเอส นาทีละ 2 บาท, เบอร์บ้านภายในจังหวัดเดียวกัน ครั้งละ 3 บาท, เบอร์บ้านต่างจังหวัด นาทีละ 2 บาท, เบอร์ต่างประเทศ คิดตามอัตราค่าบริการของผู้ให้บริการ IDD (AWN, AIN)
 • เศษของนาที คิดเป็น 1 นาที

สำหรับลูกค้าที่ต้องการ ใช้งาน port forwarding สามารถลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซด์ www.thddns.net ก่อนใช้งาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนได้