สิทธิพิเศษที่มากขึ้น! สำหรับสมาชิก BIZ UP

ลูกค้า SME นิติบุคคล จะได้รับการเติมเต็มความพิเศษจากโครงการ BIZ UP

เพื่อรับสิทธิพิเศษที่มากขึ้นนอกเหนือจากสิทธิพิเศษของ AIS Privilege หรือ AIS Serenade  • เราคัดสรรสิทธิประโยชน์และรวบรวมความพิเศษ
  • ที่หลากหลายมาสำหรับลูกค้า SME นิติบุคคล
  • เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเจ้าของธุรกิจและ
  • คนทำงานโดยเฉพาะ  • เราคัดสรรสิทธิประโยชน์และรวบรวมความพิเศษ
  • ที่หลากหลายมาสำหรับลูกค้า SME นิติบุคคล
  • เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเจ้าของธุรกิจและ
  • คนทำงานโดยเฉพาะ