AIS Business Cloud

เชื่อมโยงทุกความสำเร็จแบบครบวงจร
พร้อมความปลอดภัยขั้นสูงจากเอไอเอส

AIS Business Cloud

ปัจจุบันเทคโนโลยี Cloud computing เริ่มเข้ามามีบทบาทในองค์กร บริษัท และหน่วยงานภาครัฐอย่างมาก เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่จะรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่กำลังเข้ามา อีกทั้งยังเพิ่มศักยภาพในการทำงาน เพื่อเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขันกับตลาดมากขึ้น และยังช่วยจัดการเรื่องของค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการกิจการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการลงทุนเพิ่มขึ้น โดยไม่ต้อง ลงทุนซื้ออุปกรณ์ใหม่ๆ ต่อเนื่องเหมือนวิธีการสมัยก่อน

โดยเฉพาะสำหรับองค์กรที่ต้องการลดต้นทุนในส่วนของทรัพยากรทางด้านไอที แต่ยังคงต้องการระบบไอทีที่มีเสถียรภาพและมีความปลอดภัยสูง เพื่อให้สามารถ ตอบสนองความต้องการในการใช้งานขององค์กรได้อย่างสมบูรณ์ บริการ AIS Business Cloud จึงเป็นทางเลือกใหม่ของกลุ่มลูกค้าองค์กรในปัจจุบัน

AIS Business Cloud
ประกอบด้วย 14 บริการ ดังนี้

CSL Data Center

บริการให้เช่าพื้นที่สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ที่ได้รับมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ISO 27001:2013 โดยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รวมถึงระบบอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ออกแบบตามมาตรฐาน UPTIME INSTITUTE
และ TIA–942 พร้อมเจ้าหน้าที่วิศวกรปฏิบัติหน้าที่ ตลอด 24 ชั่วโมงตลอดจนการให้บริการ
วงจรเชื่อมโยงทั้งภายในและต่างประเทศแบบเบ็ดเสร็จ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Enterprise Cloud

บริการ Cloud Infrastructure สำหรับลูกค้าองค์กร ด้วย Platform ใหม่ล่าสุด
จาก VMware NSX ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้ระบบ Infrastructure ขององค์กร
ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกแพ็คเกจได้ตามความต้องการในการใช้งาน และพร้อมดูแล
โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก AIS

รายละเอียดเพิ่มเติม

Microsoft Azure

บริการคลาวด์แพลตฟอร์มที่เปิดกว้าง และมีความยืดหยุ่นสูง สำหรับการสร้าง ติดตั้ง รวมถึง
จัดการโซลูชั่นที่ใช้งานบนคลาวด์ รองรับการใช้งานในรูปแบบ IaaS
(Infrastructure as a Service) และ Paas (Platform as a Service)

รายละเอียดเพิ่มเติม

Backup on Cloud

บริการสำรองข้อมูลพร้อมพื้นที่จัดเก็บข้อมูล รองรับความต้องการที่สามารถปรับเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสม บนระบบคลาวด์ ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมระบบสำรองข้อมูลสำหรับ
องค์กรและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสำรองข้อมูลและกู้ข้อมูล โดยทีมงานจาก
AIS Professional Team ตลอดการใช้บริการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Centralized Firewall

เป็นบริการ Virtual Firewall ในรูปแบบของ Cloud Service ติดตั้งอยู่ในดาต้า
เซ็นเตอร์ที่ออกแบบด้วยมาตรฐานระดับสูง มีอุปกรณ์สำรองที่สามารถทำงานทดแทน
ได้ทันที ตั้งแต่ระดับ infrastructure จนถึงตัวอุปกรณ์ Virtual Firewall ช่วย
ตอบสนองกลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดกลางถึงใหญ่ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย และเพิ่ม
ความรวดเร็ว สามารถพร้อมใช้งานได้ในระยะเวลาอันสั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

Bandwidth on Demand

เป็นบริการเสริมสำหรับปรับเพิ่มแบนด์วิดท์ชั่วคราวได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
เพื่อรองรับความต้องการทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดเพิ่มเติม

Enterprise Mobility Management

บริการที่ช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการการใช้งาน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ (โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน แท็บเบล็ต)
ที่ใช้งานอยู่ภายในองค์กร เพื่อให้การใช้งานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Office 365

บริการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อให้พนักงานสามารถทำงาน
ร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อ และสนับสนุนการทำงานแบบ mobility อย่างเต็มรูปแบบ
เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการเข้าถึงเครื่องมือ Microsoft Office ได้จากทุกที่
ทุกเวลา และยังสามารถใช้งานได้ผ่าน หลากหลายอุปกรณ์ และช่วยลดต้นทุน
ด้าน Software ให้กับองค์กร

รายละเอียดเพิ่มเติม

AIS mForm

เป็นบริการที่ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างหรือปรับแต่งฟอร์มเอกสารผ่าน Online
ตามความต้องการในการใช้งานทั้งภายในและภายนอกองค์กรด้วย
Mobile application บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android รวมถึง Web browser
ทั้ง IE, Firefox และ Chrome

รายละเอียดเพิ่มเติม

AIS Unified Communication (UC)

เปลี่ยนความยุ่งยากของระบบโทรศัพท์สำนักงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในการติตต่อสื่อสาร
ด้วย Cloud Platform นอกจากจะช่วยลดภาระความยุ่งยากในการดูแลระบบโทรศัพท์สำนักงาน
ให้กับองค์กรแล้ว ยังช่วยรวมช่องทางการสื่อสารบนอุปกรณ์ต่างๆให้เป็นหนึ่งเดียว พร้อมด้วย
เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน (Collaboration) ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้การติดต่อสื่อสาร
และการทำงานของพนักงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

Office Anywhere

เพิ่มประสิทธิผลในการทำงานด้วยระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งระบบจัดการเวลาทำงานทั้งในและนอกสถานที่ ระบบการขออนุมัติและอนุมัติเอกสารภายในองค์กรจากที่ใดก็ได้ เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในองค์กร

รายละเอียดเพิ่มเติม

Cloud Managed Services

สำหรับองค์กรที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอที เพื่อให้คำปรึกษา รวมถึงการให้บริการติดตั้ง
ระบบ หรือย้ายระบบจากระบบเดิมขึ้นสู่ Cloud และพร้อมบริการ IT Monitoring จากทีมงาน
ผู้เชี่ยวชาญของ AIS ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมงEnterprise Object Storage

ระบบจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ในประเทศสำหรับองค์กร ที่ถูกออกแบบมาให้
รองรับไฟล์ขนาดใหญ่ ใหญ่ ในปริมาณมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเข้าถึง
พื้นที่จัดเก็บนี้ได้อย่างง่ายดาย ออกแบบโครงสร้างการเชื่อมต่อได้อย่างหลากหลาย

รายละเอียดเพิ่มเติม


Amazon Web Services (AWS)

AWS บริการระบบคลาวด์ ที่ตอบโจทย์กับสายงานไอทีในยุคปัจจุบัน
พร้อมทีมงานช่วยให้คำปรึกษา ออกแบบ ดูแลโครงสร้างของระบบ
ให้การใช้งาน AWS ของผู้ใช้บริการมีประสิทธิภาพสูงสุด

รายละเอียดเพิ่มเติม