ขั้นตอนการยกเลิกแพ็กเกจ

ยกเลิกการสมัครแพ็กเกจ Disney+ Hotstar ผ่านระบบ eBusiness Portal


  1. เข้าเว็บไซต์ https://ebusinessportal.ais.co.th/

    1.1 ใส่ชื่อผู้ใช้บริการ, รหัสผ่าน จากนั้นยืนยัน reCAPTCHA และ คลิกเข้าสู่ระบบ  2. เลือกเมนู “eCare”


  3. เลือกเมนูย่อย “แจ้งปัญหา/ความต้องการ” และเลือกบริษัทที่ต้องการทำรายการ


  4. ระบุตัวเลือก เรื่อง “แจ้งความต้องการ-สมัคร / เปลี่ยน / ยกเลิกแพ็กเสริม”


  5. ระบุข้อมุล ‘ชื่อ-นามสกุล ผู้ติดต่อ’, ‘หมายเลขที่ต้องยกเลิกแพ็กเกจ’ และ ‘อีเมล’

    โดยช่องรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ระบุว่า “ขอยกเลิกแพ็กเกจ Disney+ Hotstar”