ประเภทอุตสาหกรรมยานยนต์

นวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วยเพิ่มคุณค่าสินค้าและประสิทธิภาพการบริการ

ธุรกิจยานยนต์จำเป็นต้องก้าวให้ทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ใช้เวลาอยู่บนรถยนต์มากขึ้นเรื่อยๆ สร้างความแตกต่างและเข้าถึงลูกค้าให้ได้มากที่สุด

Solution Benefit

IoT / M2M

Connected Car หรือรถที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต นอกจากเครือข่ายที่พร้อมรองรับการเชื่อมต่อ Internet of Things (IoT) ดังกล่าวแล้ว AIS ยังมี Connectivity Platform ให้ธุรกิจสามารถจ้ดการการเชื่อมต่อของยานพาหนะได้ นอกจากนี้บริการ Mobile DVR และ Smart Tracking จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้การขนส่งยานพาหนะ

Digital Marketing

บริษัทผลิตรถ, ผู้ขายรถ สามารถประชาสัมพันธ์ถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายผ่านมือถือ ด้วยบริการ SMS Broadcast จาก AIS และยังสามารถเลือกเฉพาะพื้นที่เป้าหมายที่จัดงาน event ต่างๆ ด้วยบริการ mTargeting นอกจากนี้ AIS มีบริการ Reward Platform ให้ธุรกิจเลือกส่งบริการของ AIS ไปยังลูกค้าได้

Communication

ทีมงานจำเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลาที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งในและนอกสำนักงาน AIS จึงมีบริการทางด้านการ สื่อสารหลากหลาย ตั้งแต่บริการโทรศัพท์พื้นฐาน Corporate Fixed Line ที่สามารถเชือมต่อกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ขององค์กรด้วยบริการ Mobile VPN (MVPN) ต่อเนื่องไปถึงบริการ Mobile PBX (powered by iSoftel)