ประเภทบริการทางธุรกิจ

เพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจการให้บริการด้วยโซลูชันที่หลากหลาย

ธุรกิจในกลุ่มนี้มุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพของบริการ เพื่อสร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่งธุรกิจจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในแต่ละขั้นตอนการให้บริการ ซึ่งจะนำไปสู่ขีดความสามารถขององค์กรในที่สุด

Solution Benefit

Communication

ทีมงานจำเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลาที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งในและนอกสำนักงาน AIS จึงมีบริการทางด้านการ สื่อสารหลากหลาย ตั้งแต่บริการโทรศัพท์พื้นฐาน Corporate Fixed Line ที่สามารถเชือมต่อกับโทรศัพท์ เคลื่อนที่ขององค์กรด้วยบริการ Mobile VPN (MVPN) ต่อเนื่องไปถึงบริการ Mobile PBX (MPBX)

Network


ธุรกิจบริการที่มีสำนักงานสาขาตามพื้นที่ต่างๆ สามารถส่งข้อมูลสื่อสารกันผ่านเครือข่ายคุณภาพ AIS ด้วยบริการ Corporate Internet และ Dedicated Data Circuit ที่สามารถปรับเพิ่มความเร็วของการส่งข้อมูล ตามลักษณะการใช้งานของธุรกิจที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาได้ด้วยตนเอง

Productivity & Collaboration

บนแพลทฟอร์ม AIS Cloud มีบริการ software (Software as a Service) สำหรับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงาน Smart Tracking, MDVR, Mobile Track & Trace, Mobile Pro Delivery ทำงานของทีม ในขณะที่บริการ Office 365, Unified Communication, Live & Talk และ mForm ช่วยในเรื่องการติดต่อประสานงานกันในองค์กร

Digital Marketing

ธุรกิจบริการมองหาเครื่องมือประชาสัมพันธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพสูง บริการ SMS Broadcast สามารถส่งข้อความ ตรงไปยังมือถือกลุ่มเป้าหมายได้ทันที หรือจะเลือกพื้นที่เป้าหมายด้วยบริการ mTargeting และทำกิจกรรมการตลาด ด้วยบริการ Reward Platform