ประเภทบริการทางธุรกิจ

เพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจการให้บริการด้วยโซลูชันที่หลากหลาย

ธุรกิจในกลุ่มนี้มุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพของบริการ เพื่อสร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่งธุรกิจจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในแต่ละขั้นตอนการให้บริการ ซึ่งจะนำไปสู่ขีดความสามารถขององค์กรในที่สุด

Solution Benefit

Communication

ทีมงานจำเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลาที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งในและนอกสำนักงาน AIS จึงมีบริการทางด้านการ สื่อสารหลากหลาย ตั้งแต่บริการโทรศัพท์พื้นฐาน Corporate Fixed Line ที่สามารถเชือมต่อกับโทรศัพท์ เคลื่อนที่ขององค์กรด้วยบริการ Mobile VPN (MVPN) ต่อเนื่องไปถึงบริการ Mobile PBX (powered by iSoftel)

Network

ธุรกิจบริการที่มีสำนักงานสาขาตามพื้นที่ต่างๆ สามารถส่งข้อมูลสื่อสารกันผ่านเครือข่ายคุณภาพ AIS ด้วยบริการ Corporate Internet และ Dedicated Data Circuit ที่สามารถปรับเพิ่มความเร็วของการส่งข้อมูล ตามลักษณะการใช้งานของธุรกิจที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาได้ด้วยตนเอง

Productivity & Collaboration

บนแพลทฟอร์ม AIS Cloud มีบริการ software (Software as a Service) สำหรับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงาน Smart Tracking, MDVR, Mobile Track & Trace, Mobile Pro Delivery ทำงานของทีม ในขณะที่บริการ Office 365, Unified Communication, Live & Talk และ mForm ช่วยในเรื่องการติดต่อประสานงานกันในองค์กร

Digital Marketing

ธุรกิจบริการมองหาเครื่องมือประชาสัมพันธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพสูง บริการ SMS Broadcast สามารถส่งข้อความ ตรงไปยังมือถือกลุ่มเป้าหมายได้ทันที หรือจะเลือกพื้นที่เป้าหมายด้วยบริการ mTargeting และทำกิจกรรมการตลาด ด้วยบริการ Reward Platform