ประเภทบริการ สื่อสารและไอที

มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานสำหรับให้บริการแก่ธุรกิจบริการโทรคมนาคมในการนำไปสร้าง เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรธุรกิจเอง

ตัวอย่างเช่นบริการวงจรเช่าความเร็วสูงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยให้ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลที่ หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจ ตั้งแต่ 512 Kbps - 10 Gbpsด้วยโครงข่ายแบบ TDM และ MPLซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับและมีคุณภาพสูง ซึ่ง AISสามารถให้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ทำให้ใช้งาน

Solution Benefit

IoT/M2M

AIS จะจัดหา Wholesale SIM ที่มีคุณสมบัติเหมาะกับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆในลักษณะ Machine-to-machine(M2M) และในลักษณะเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ต Internet of Things(IoT) นอกจากนั้นยังมี Connectivity Platform ที่จะช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆได้ด้วยตนเอง

Cloud

Data Center ของ AIS ได้รับมาตรฐานระดับโลก จึงสามารถใช้งานบริการต่างๆ บนแพลตฟอร์ม AIS Cloud ได้อย่างมั่นใจ ตั้งแต่บริการโครงสร้างพื้นฐานอย่าง Co-location หรือ Enterprise Cloud (IaaS) บริการด้าน Security และบริการด้าน Software (SaaS)

Network

บริการทางด้านเครือข่ายความเร็วสูงต่างๆ ทั้ง Corporate Internet, Dedicate Data Circuit, NIX (National Internet Exchange), IIG(International Internet Gateway) ซึ่งวิ่งอยู่บนโครงข่าย คุณภาพของ AIS รองรับความต้องการของลูกค้าธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่การใช้งานของลูกค้าองค์กร