ประเภทธุรกิจก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์

นวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วยเพิ่มคุณค่าให้สินค้าและบริการ

นอกจากการลดต้นทุน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานแล้ว ธุรกิจยังต้องการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างความแตกต่างให้สินค้าและบริการหลังการขายของตนอยู่เหนือคู่แข่ง

Solution Benefit

IoT / M2M

ตลาดที่พักอาศัยเริ่มตอบรับ Smart Home มากขึ้นเรื่อยๆ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้องการผู้ให้บริการเครือข่ายและ แพลทฟอร์มที่จะสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ AIS ยังมีแพลทฟอร์มสำหรับการจัดการการ เชื่อมต่อเหล่านี้ (Connectivity Platform) เพื่อให้ธุรกิจสามารถพัฒนาแอปพลิเคชั่นหรือระบบมาต่อเชื่อม

Digital Marketing


ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ทันทีด้วยบริการ SMS Broadcast จาก AIS หรือหากต้องการเลือกเฉพาะพื้นที่เป้าหมายที่ต้องการประชาสัมพันธ์ก็สามารถทำผ่านบริการ mTargeting

Communication

AIS มีบริการทางด้านการสื่อสารหลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับพนักงานขององค์กร ตั้งแต่บริการโทรศัพท์พื้นฐาน Corporate Fixed Line ที่สามารถเชือมต่อกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ขององค์กรด้วยบริการ Mobile VPN (MVPN) ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนขององค์กรในด้านการติดต่อสื่อสารได้

Network

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีสำนักงานสาขาตามพื้นที่ต่างๆ สามารถส่งข้อมูลสื่อสารกันผ่านเครือข่ายคุณภาพ AIS ด้วยบริการ Corporate Internet และ Dedicated Data Circuit ที่สามารถปรับเพิ่มความเร็วของการส่งข้อมูลตาม ลักษณะการใช้งานของธุรกิจที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาได้ด้วยตนเอง