ประเภทการศึกษา

พัฒนาศักยภาพธุรกิจการศึกษาให้ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร

ธุรกิจการศึกษาที่สามารถเลือกนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาปรับใช้ นอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานแล้ว ยังสามารถช่วยพัฒนาศักยภาพของการเรียนการสอนได้อีกด้วย

Solution Benefit

Network

ทุกวันนี้การรับส่งข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลส่วนกลางด้านการเรียนการสอน หรือข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการศึกษา รวมไปถึงรูปแบบการเรียนแบบออนไลน์ ด้วยเครือข่ายคุณภาพของ AIS ที่ครอบคลุมพื้นที่การใช้งานทั่วประเทศ จึงมั่นใจได้ว่าธุรกิจการศึกษาของคุณจะสามารถรับส่งข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

IoT / M2M

AIS มีบริการด้าน IoT/ M2M ที่ช่วยให้ธุรกิจการศึกษาใช้ในการติดตาม ตรวจสอบยานพาหนะรับส่งนักเรียนได้ เช่น บริการ Smart Tracking ติดตามตำแหน่งรถ, บริการ Mobile DVR บันทึกภาพเคลื่อนไหวและเสียงบนรถ บริการ Smart School Bus วัดค่าอากาศบนรถ เป็นต้น

Communication

ธุรกิจมีทีมงานที่กระจายอยู่ตามไซท์งานต่างๆ ทั้งในและนอกสำนักงาน AIS จึงมีบริการทางด้านการสื่อสารหลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับพนักงานขององค์กรในแต่ละหน่วยงาน ตั้งแต่บริการโทรศัพท์พื้นฐาน Corporate Fixed Line ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนขององค์กรในด้านการติดต่อสื่อสารได้