ประเภทพลังงานและสาธารณูปโภค

ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีในยุค 4.0

ประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารและความปลอดภัยในการทำงานเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคเติบโต ได้อย่างยั่งยืน

Solution Benefit

IoT/M2M

ภาคอุตสาหกรรมสามารถใช้ Internet of Things (IoT) ในการวัดค่าต่างๆ ด้วย Telemetry sensor ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งข้อมูลมายังศูนย์ข้อมูลกลาง AIS มีเครือข่ายที่พร้อมรองรับการเชื่อมต่อ IoT ดังกล่าวสำหรับธุรกิจพลังงานที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการทำงานปัจจุบัน

Digital Marketing

ธุรกิจค้าปลีกน้ำมันถูกควบคุมราคาขายกลาง การแข่งขันจึงจำเป็นต้องสร้างความแตกต่างในเชิงการบริการ และกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ บริการ SMS Broadcasting จาก AIS ช่วยให้ธุรกิจสามารถส่งข้อมูล ประชาสัมพันธ์ตรงถึงมือถือลูกค้าได้ทันที และยังมีบริการ mTargeting ที่สามารถเลือกกำหนดพื้นที่เป้าหมาย เฉพาะที่ต้องการส่งข้อความได้ด้วย

Network

เพื่อให้ธุรกิจพลังงานที่มีสำนักงานสาขาตามพื้นที่ต่างๆ สามารถส่งข้อมูลสื่อสารกันได้ AIS จึงให้บริการ Corporate Internet และ Dedicated Data Circuit บนเครือข่ายคุณภาพที่สามารถปรับเพิ่มความเร็วของการส่งข้อมูล ตามลักษณะการใช้งานของธุรกิจที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาได้ด้วยตนเอง

Communication

ธุรกิจมีทีมงานที่กระจายอยู่ตามไซท์งานต่างๆ ทั้งในและนอกสำนักงาน AIS จึงมีบริการทางด้านการสื่อสารหลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับพนักงานขององค์กรในแต่ละหน่วยงาน ตั้งแต่บริการโทรศัพท์พื้นฐาน Corporate Fixed Line ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนขององค์กรในด้านการติดต่อสื่อสารได้