ประเภทราชการ

ก้าวไปสู่ Thailand 4.0 อย่างมั่นใจ ด้วยบริการที่วางใจได้จาก AIS

ด้วยนโยบายของภาครัฐที่มุ่งไปสู่สังคมนวัตกรรม ทำให้ทุกหน่วยงานต้องพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว AIS พร้อมสนับสนุนด้วยโซลูชันแห่งนวัตกรรม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

Solution Benefit

Communication

การติดต่อระหว่างหน่วยงานในยุค 4.0 ต้องเร็วและแม่นยำ บริการ Corporate Fixed Line ที่เป็นระบบ โทรศัพท์พื้นฐานคุณภาพสูงบนเครือข่าย AIS เสริมด้วยบริการ Unified Communication ที่พร้อมไปด้วย เครื่องมือสำหรับประสานงานภายในองค์กร (Collaboration tools) จะช่วยให้จัดการระบบสื่อสารได้ง่ายกว่าที่เคย

Network

การให้บริการภาคประชาชนยุคใหม่ต้องส่งผ่านข้อมูลจำนวนมาก วางใจได้กับบริการบนเครือข่าย AIS ที่เร็วกว่าใคร กับบริการ Corporate Internet เชื่อมต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ Domestic Data Circuit ส่งข้อมูลสำคัญระหว่างหน่วยงานได้อย่างปลอดภัย มั่นใจได้ไม่ว่าข้อมูลจะมีจำนวนมากเพียงใด

Security

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่มากยิ่งขึ้น เพื่อให้หน่วยงานราชการพร้อมก้าวไปสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างมั่นใจ AIS มีบริการ Centralized Firewall ช่วยปกป้องระบบสารสนเทศของหน่วยงานที่มีการ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยระดับโลก และบริการ Backup on Cloud ที่ช่วยในการ วางแผนสำรองข้อมูลสำคัญขององค์กร