ประเภทบริการด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์

ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านสุขภาพในยุคดิจิตอลไลฟ์

วิธีการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันเปลี่ยนไปจากเดิมมาก ผู้บริโภคต้องการความรวดเร็วและสะดวกสบายไม่เว้นแม้แต่บริการด้านสุขภาพ โรงพยาบาลหรือผู้ให้บริการในธุรกิจนี้จำเป็นต้องก้าวตามให้ทันด้วยการนำเทคโนโลยีมาช่วยสร้างความสามารถในการให้บริการลูกค้า

Solution Benefit

IoT/M2M

คนไข้สามารถตรวจสุขภาพด้วยเครื่องมือ หรือแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สวมใส่ (wearable device) แล้วรอรับรายงาน ผลจากแพทย์โดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล การทำงานของเครื่องมือหรืออุปกรณ์เหล่านี้อาศัยการเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต (Internet of Things: IoT)

Communication

ธุรกิจนี้ต้องการเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและง่ายต่อการบริหารจัดการ บริการโทรศัพท์พื้นฐาน Corporate Fixed Line ที่สามารถเชือมต่อกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ขององค์กรด้วยบริการ Mobile VPN (MVPN) จะช่วยลดต้นทุนในการติดต่อระหว่างพนักงานในองค์กรได้มาก

Digital Marketing

การประชาสัมพันธ์การตลาด การแจ้งเตือนหรือนัดหมายบริการด้านสุขภาพ สามารถทำได้ผ่านโทรศัพท์มือถือซึ่ง เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพมากในปัจจุบัน AIS มีบริการ SMS Broadcast สำหรับส่งข้อความไปยังปลายทางได้