ประเภทโรงแรมและสันทนาการ

ยกระดับการบริการของธุรกิจคุณเพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง

ธุรกิจการให้บริการมีการแข่งขันสูงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยที่เป็นฮับการท่องเที่ยวของภูมิภาค การรองรับความต้องการ ของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติจึงมีความสำคัญในการสร้างความสามารถในการทำกำไรให้กับธุรกิจนี้

Solution Benefit

Network

ผู้ให้บริการในธุรกิจนี้จึงจำเป็นต้องมีระบบสื่อสารข้อมูลที่แข็งแรง บริการ Corporate Internet และ Dedicated Data Circuit ที่สามารถปรับเปลี่ยนความเร็วได้ (Bandwidth on Demand) บนโครงข่ายคุณภาพสูงของ AIS

Communication

บริการโทรศัพท์พื้นฐาน Corporate Fixed Line ที่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ขององค์กรด้วยบริการ Mobile VPN (MVPN) จะช่วยลดต้นทุนในการติดต่อระหว่างพนักงานได้มาก นอกจากนี้ยังมีแอพพลิเคชั่น Live & Talk และ mForm ที่สามารถนำไปเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานกันภายในได้ด้วย

Digital Marketing

AIS มีบริการ SMS Broadcast สำหรับส่งข้อความไปยังปลายทางได้ ยิ่งไปกว่านั้นบริการ mTargeting สามารถเลือกตำแหน่ง (location) ของผู้รับ SMS นั่นคือ จะส่งไปยังมือถือที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายที่โรงแรม/ ร้านอาหาร เลือกทำการตลาดได้โดยตรง