ประเภทการผลิต

ความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจการผลิตในยุค 4.0

เทคโนโลยีการผลิตในยุค 4.0 ก้าวล้ำไปมาก เช่นเดียวกับเทคโนโลยีการสื่อสารที่สามารถช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้ เพื่อไปสู่เป้าหมายการสร้างผลกำไรให้กับองค์กรให้ได้มากที่สุด

Solution Benefit

Network

ธุรกิจที่มีกำลังการผลิตอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ จำเป็นต้องรับส่งข้อมูลเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ด้วยเครือข่ายคุณภาพของ AIS ที่ครอบคลุมพื้นที่การใช้งานทั่วประเทศ จึงมั่นใจได้ว่าธุรกิจจะสามารถรับส่งข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง Corporate Internet และ Domestic Data Circuit

Communication

ธุรกิจมีทีมงานที่กระจายอยู่ตามไซท์งานต่างๆ ทั้งในและนอกสำนักงาน AIS จึงมีบริการทางด้านการสื่อสารหลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับพนักงานขององค์กรในแต่ละหน่วยงาน ตั้งแต่บริการโทรศัพท์พื้นฐาน Corporate Fixed Line ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนขององค์กรในด้านการติดต่อสื่อสารได้

Cloud

Data Center ของ AIS ได้รับมาตรฐานระดับโลก องค์กรธุรกิจจึงสามารถใช้งานบริการต่างๆ บนแพลทฟอร์ม AIS Cloud ได้อย่างมั่นใจ ตั้งแต่บริการโครงสร้างพื้นฐานอย่าง Co-location หรือ Enterprise Cloud (IaaS) บริการด้าน security และบริการด้าน software (SaaS) ต่างๆ

IoT / M2M

ภาคอุตสาหกรรมสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ในการวัดค่าต่างๆ ด้วย Telemetry sensor ส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย AIS มายังศูนย์ข้อมูลขององค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการทำงานปัจจุบัน