ประเภทซิสเต็มอินติเกรเตอร์

มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและบริการคุณภาพตอบโจทย์ลูกค้าองค์กรยุคดิจิตอล

คุณภาพเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับลูกค้าองค์กรในการเลือกใช้สินค้าและบริการจากซิสเต็มอินติเกรเตอร์ ผู้ประกอบการในธุรกิจนี้จึงเป็น เสมือนตัวแทนในการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานให้กับลูกค้าองค์กร

Solution Benefit

Network

ด้วยเครือข่ายคุณภาพของ AIS ที่ครอบคลุมพื้นที่การใช้งานทั่วประเทศ ได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซิสเต็มอินติเกรเตอร์จึงมั่นใจได้ว่าลูกค้าองค์กรของตนจะสามารถใช้งานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง Corporate Internet และ Domestic Data Circuit ความเร็วสูง

Cloud

Data Center ของ AIS ได้รับมาตรฐานระดับโลก องค์กรธุรกิจจึงสามารถใช้งานบริการต่างๆ บนแพลทฟอร์ม AIS Cloud ได้อย่างมั่นใจ ตั้งแต่บริการโครงสร้างพื้นฐานอย่าง Co-location หรือ Enterprise Cloud (IaaS) บริการด้าน security และบริการด้าน software (SaaS) ต่างๆ

IoT / M2M

ในยุคดิจิตอลที่เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในโลกธุรกิจได้หลากหลาย AIS มีความพร้อมทั้งด้านเครือข่ายที่รองรับการเชื่อมต่อ IoT ดังกล่าว โดยซิสเต็มอินติเกรเตอร์สามารถบริหารจัดการ การเชื่อมต่อด้วย Connectivity Platform เพื่อนำไปพัฒนาบริการให้แก่ลูกค้าองค์กรอีกทอดหนึ่งได้

Digital Marketing

ซิสเต็มอินติเกรเตอร์สามารถนำบริการทางด้าน marketing ไปพัฒนาต่อยอดให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรได้ ตั้งแต่การส่งข้อความด้วยบริการ SMS Broadcast, การเลือกส่งข้อความโดยกำหนดพื้นที่ด้วยบริการ mTargeting ไปจนถึงบริการ Reward Platform ที่สามารถเชื่อมต่อเพื่อส่งบริการของ AIS ไปยังมือถือปลายทางได้