ประเภทคมนาคม ขนส่ง

ขับเคลื่อนทุกบริการไปข้างหน้าด้วยเทคโนโลยีที่เหนือกว่า

ในยุคที่การทำธุรกิจมุ่งไปสู่ดิจิตอล การคมนาคมขนส่งยังคงเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนธุรกิจต่างๆ ความถูกต้องแม่นยำ ความปลอดภัยและคุณภาพการจัดส่งสินค้า จึงเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จขององค์กรชั้นนำในธุรกิจนี้ รวมถึงการนำเอาเทคโนโลยีมาเสริมประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงานด้วย

Solution Benefit

IoT/M2M

ตรวจสอบข้อมูลการเดินทางของผู้ขับขี่ เพื่อบริหารจัดการเส้นทางและติดตามได้อย่างแม่นยำด้วยบริการ Smart Tracking ที่แจ้งพิกัดปัจจุบันและตรวจสอบย้อนหลังได้ และบริการ Mobile DVR ที่สามารถจัดเก็บรับ-ส่งสัญญาณภาพบนยานพาหนะได้แบบเรียลไทม์

Cloud

บริการ Mobile Pro Delivery ช่วยให้บริหารจัดการทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบคุณภาพในการรับ ส่งสินค้าได้โดยไม่ต้องลงทุนระบบเอง และสามารถกระจายสัญญาณ WiFi บนยานพาหนะของคุณได้ด้วยบริการ Vehicle WiFi ตลอดเส้นทางการเดินทาง

Network

ด้วยเครือข่าย AIS ที่ครอบคลุมการใช้งานขององค์กรธุรกิจทั่วประเทศ ทำให้ธุรกิจสามารถส่งข้อมูลกันระหว่างสำนัก งานสาขาได้อย่างต่อเนื่องด้วยบริการ Corporate Internet หรือ Domestic Data Circuit ซึ่งนอกจากจะ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนการให้บริการขนส่งด้วย