Smart Transportation & Smart Logistics

ยกระดับการขับเคลื่อนระบบซัพพลายเชน เพื่อโอกาสทางธุรกิจที่ยั่งยืน

Smart Transportation & Smart Logistics หรือ  ระบบการขนส่ง และ โลจิสติกส์อัจฉริยะ  คือการนำเทคโนโลยีดิจิทัล และ โซลูชันต่างๆ เข้ามาช่วยยกระดับระบบบริหารจัดการ ระบบการขนส่ง และ โลจิสติกส์ เพื่อให้เกิดการจัดการระบบห่วงโซ่อุปทานของภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ วิถีการดำเนินธุรกิจ และพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป การก้าวสู่ความเป็น Smart Transportation & Smart Logistics จะเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพในการวางแผนการดำเนินการ การควบคุมการไหลเวียน การจัดเก็บวัสดุสินค้า รวมถึงการส่งสินค้าจากจุดต้นทาง ไปยังจุดหมายปลายทางให้เป็นไปได้อย่างราบรื่น และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด ตรงเวลา จึงทำให้เกิดความได้เปรียบในการให้บริการที่มีศักยภาพเหนือคู่แข่งได้

ประโยชน์เพื่อธุรกิจ

ลดต้นทุนด้านการผลิต และขนส่ง

ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับเส้นทางการขนส่งให้เหมาะสม ลดเวลาการส่งมอบ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรให้สูงสุด รวมถึงการจัดการสินค้าคงคลังและ ประมาณการความต้องการของสินค้า ช่วยลดต้นทุนคลังสินค้า ลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด และป้องกันปัญหาสินค้าหมดสต็อกและล้นสต็อก

เพิ่มความแม่นยำ ในการบริหารจัดการคลังสินค้า

ด้วยความช่วยเหลือจากเทคโนโลยีอย่าง IoT ,5G และ Cloud ที่เข้ามาช่วยในกระบวนการเก็บ ส่งต่อข้อมูลสู่ระบบประมวลผลเกิดขึ้นได้อย่าง Real-Time และแม่นยำ ทำให้กระบวนการควบคุมการเคลื่อนย้าย จัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลื่นไหล และช่วยลดขั้นตอนที่ซับซ้อนในกระบวนการทำงาน รวมถึงลดโอกาสการเกิดความผิดพลาดในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง 

ลดการใช้พลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม

การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยวิเคราะห์ ดูแลสมรรถภาพของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งให้ดีอยู่เสมอ ช่วยลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น อันเกิดจากการเผาผลาญของเครื่องยนต์ที่ด้อยประสิทธิภาพ รวมถึงบริหารจัดการเส้นทางการขนส่งที่ดี ที่หลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

เพิ่มประสิทธิภาพในบริหารจัดการระบบการขนส่ง

ข้อมูลเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยจัดการโลจิสติกส์ และการจัดตารางการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลสามารถช่วยในการตัดสินใจที่ถูกต้อง ปรับเส้นทางให้เหมาะสม ปรับปรุงกระบวนการในโรงงาน และสร้างประสิทธิภาพทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทาน

ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

ด้วยโซลูชัน และเทคโนโลยีที่มีความสามารถ ในการเข้าถึงการวิเคราะห์ เรื่องศักยภาพของยานพาหนะที่มีการใช้งาน รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทำให้สามารถลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุได้ รวมถึงในพื้นที่อันตรายในการทำงาน ยังมีโซลูชันที่จะสามารถใช้ยานพาหนะอัตโนมัติมาทำงานแทนได้

เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยส่งมอบสินค้าและบริการได้อย่าง รวดเร็ว ทันตามเวลา

เทคโนโลยี และโซลูชันสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ทำให้เกิดการให้บริการ และการส่งมอบสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ความพึงพอใจของลูกค้าที่ดีขึ้นและการส่งมอบตรงเวลา

บอกเล่าความสำเร็จ

Praditrungruang Tour

พบกับบทสัมภาษณ์ คุณกนกพันธ์ เจริญรุ่งเรือง Managing Director ของบริษัท ประดิษฐ์รุ่งเรืองทัวร์ จำกัด ได้มาเล่าถึงความสำเร็จในการใช้งาน Solution MDVR ซึ่งจะมีการติดตั้งเครื่องบันทึกภาพที่รถรับส่งพนักงานทุกคัน เพื่อตรวจสอบและควบคุมพฤติกรรมการขับรถของคนขับรถแบบ Real-Time สามารถลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ โดยบริษัทเชื่อมั่นในความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีของ AIS

สนใจปรึกษาและวางแผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับการทำงานและต่อยอดธุรกิจ สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญจาก AIS Business ได้ทันที