ประเภทขายส่ง ขายปลีก

เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจการค้าในยุคดิจิตอลด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลาย

ในยุคดิจิตอลที่การค้าการแข่งขันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความสามารถในการแข่งขันจะเป็นหัวใจของธุรกิจเพื่อสร้างฐานรายได้ใหม่ และรักษาแหล่งรายได้เดิมของธุรกิจไว้ ทั้งหมดนี้จำเป็นต้องอาศัยการปรับใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับธุรกิจให้ได้มากที่สุด

Solution Benefit

Digital Marketing

นอกจากความแตกต่างในเชิงสินค้าแล้ว การแข่งขันในธุรกิจค้าขายยังจำเป็นต้องสร้างความแตกต่างในเชิงการบริการ และกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ บริการ SMS Broadcasting จาก AIS ช่วยให้ธุรกิจสามารถส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ ตรงถึงมือถือลูกค้าได้ทันที

Network

ธุรกิจค้าขายที่มีสำนักงานสาขาตามพื้นที่ต่างๆ สามารถส่งข้อมูลสื่อสารกันผ่านเครือข่ายคุณภาพ AIS ด้วยบริการ Corporate Internet และ Dedicated Data Circuit ที่สามารถปรับเพิ่มความเร็วของการส่งข้อมูลตาม ลักษณะการใช้งานของธุรกิจที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาได้ด้วยตนเอง

Communication

ธุรกิจมีทีมงานที่กระจายอยู่ตามไซท์งานต่างๆ ทั้งในและนอกสำนักงาน AIS จึงมีบริการทางด้านการสื่อสารหลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับพนักงานขององค์กรในแต่ละหน่วยงาน ตั้งแต่บริการโทรศัพท์พื้นฐาน Corporate Fixed Line ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนขององค์กรในด้านการติดต่อสื่อสารได้

Cloud

Data Center ของ AIS ได้รับมาตรฐานระดับโลก องค์กรธุรกิจจึงสามารถใช้งานบริการต่างๆ บนแพลทฟอร์ม AIS Cloud ได้อย่างมั่นใจ ตั้งแต่บริการโครงสร้างพื้นฐานอย่าง Co-location หรือ Enterprise Cloud (IaaS) บริการด้าน security และบริการด้าน software (SaaS) ต่างๆ