ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้านิติบุคคล
eTax invoice & eReceipt
ช่วยลดกระดาษ
และรักษาสิ่งแวดล้อม
เพิ่มความสะดวก
ของลูกค้านิติบุคคล
ในยุคดิจิทัล
รับ email/SMS เมื่อชำระบิล
เพื่อดูใบเสร็จรับเงิน
เพียงสมัครรับใบเสร็จรับเงินออนไลน์
แทนใบเสร็จกระดาษ !!
ช่วยลดกระดาษ
และรักษาสิ่งแวดล้อม
เพิ่มความสะดวก
ของลูกค้านิติบุคคลในยุคดิจิทัล
รับ email/SMS เมื่อชำระบิล
เพื่อดูใบเสร็จรับเงิน
ไม่ต้องสัมผัสกระดาษ
เมื่อชำระบิล จะได้รับ SMS
หรือ email เพื่อเข้าดูใบเสร็จรับเงิน
เมื่อชำระบิล จะได้รับ SMS หรือ email เพื่อเข้าดูใบเสร็จรับเงิน
ลดกระดาษ ลดมลภาวะ
รักษาสิ่งแวดล้อม
ลดกระดาษ ลดมลภาวะ รักษาสิ่งแวดล้อม
เป็นการเปลี่ยนสู่
Digital Transformation
เป็นการเปลี่ยนสู่ Digital Transformation
วิธีการสมัครบริการ ผ่าน
eBusiness Portal
เข้าเมนู
Digital eService
เลือกบริการ
eBill & eReceipt
เลือกบริษัท
ที่ต้องการสมัคร
ระบุ
อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์
เข้าเมนู
Digital eService
เลือกบริการ
eBill & eReceipt
เลือกบริษัท
ที่ต้องการสมัคร
ระบุ
อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์
ดูขั้นตอนการสมัครเพิ่มเติม
กรณียังไม่เคยใช้บริการ eBusiness Portal
สมัครบริการผ่าน Google Form ดังนี้
กรอกข้อมูลการสมัคร
สนใจรับบริการฯ กรอกข้อมูล
แบบฟอร์มการสมัคร
ระยะเวลาดำเนินการ
หลังจากได้รับข้อมูลสมัครถูกต้อง
และครบถ้วน 2 วันทำการ
รับ Email ยืนยัน
เมื่อสมัครให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว
ลูกค้าจะได้รับ email ยืนยันการให้บริการ
ไม่ต้องใช้เอกสาร
ไม่ต้องใช้เอกสารในการสมัคร
กรอกข้อมูลการสมัคร
สนใจรับบริการฯ กรอกข้อมูล
แบบฟอร์มการสมัคร
ระยะเวลาดำเนินการ
หลังจากได้รับข้อมูลสมัครถูกต้อง และครบถ้วน 2 วันทำการ
รับ Email ยืนยัน
เมื่อสมัครให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะได้รับ email ยืนยันการให้บริการ
ไม่ต้องใช้เอกสาร
ไม่ต้องใช้เอกสารในการสมัคร
ขั้นตอนการดำเนินการ
ลูกค้าตอบรับเข้าร่วมโครงการ
ใบเสร็จรับเงิน อิเล็กทรอนิกส์
ลูกค้าตอบรับเข้าร่วมโครงการ ใบเสร็จรับเงิน อิเล็กทรอนิกส์
ลูกค้าชำระค่าบริการ
ลูกค้าชำระค่าบริการ
ได้รับใบเสร็จรับเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ ทาง email
ได้รับใบเสร็จรับเงิน อิเล็กทรอนิกส์ ทาง email
ลูกค้าสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่
myAIS หรือ AIS eBusiness Portal
ลูกค้าสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ myAIS หรือ AIS eBusiness Portal
เงื่อนไขบริการ
ลูกค้าสามารถระบุ email
รับ eReceipt ได้สูงสุด 10 email
ลูกค้าได้รับ email ใบเสร็จรับเงิน eReceipt
จะมีระยะเวลาในการดาวน์โหลดเอกสาร 15 วัน
ลูกค้าสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่
myAIS หรือ AIS eBusiness Portal
ลูกค้าสามารถระบุ email รับ eReceipt ได้สูงสุด 10 email
ลูกค้าได้รับ email ใบเสร็จรับเงิน eReceipt จะมีระยะเวลาในการดาวน์โหลดเอกสาร 15 วัน
ลูกค้าสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ myAIS AIS หรือ eBusiness Portal
คู่มือการเข้า Download
คู่มือการเข้า Download