HARDWARE

อุปกรณ์

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโซลูชั่นและผลิตภัณฑ์ IoT ตอบโจทย์การพัฒนาภายในประเทศ

เอไอเอสพร้อมให้การสนับสนุนด้วยอุปกรณ์ (Hardware) ที่หลากหลาย เปิดกว้างให้ผู้สนใจและภาคธุรกิจ สามารถต่อยอด การพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว ใช้งานได้จริงในอุตสาหกรรม และยังสามารถแข่งขันได้กับต่างประเทศ

Development Kit
Development Kit

เพื่อให้การพัฒนา IoT เป็นเรื่องง่าย เอไอเอส ทำการออกแบบและผลิตชุดอุปกรณ์เพื่อการพัฒนา โดยเป็นบอร์ดสื่อสาร ซึ่งใช้โมดูลสื่อสารผ่านโครงข่าย NB-IoT ทำงานร่วมกับบอร์ดทดลอง Arduino เพื่อให้เหล่านักพัฒนาสามารถเรียนรู้ พัฒนา และประยุกต์ใช้ IoT ผ่านเครือข่าย NB-IoT ได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดาย

ชุดอุปกรณ์เพื่อการพัฒนานี้ ยังสามารถทำงานร่วมกับ AIS Development Platform (Magellan) ได้ง่ายๆ ทันทีด้วย

Chipset / Modules
Development Kit

ในการสร้างผลิตภัณฑ์ IoT ขึ้น เอไอเอสมี Partner ที่พร้อมสนับสนุน Chipset และ Modules และได้รับการ Certified เพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ของคุณ จะสามารถใช้งานได้อย่างดี บนเครือข่าย IoT ของเอไอเอส

Embedded SIM (eSIM)

สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับอุปกรณ์ IoT คือความปลอดภัย เอไอเอสพร้อมให้บริการ embedded SIM หรือ eSIM เพื่อใช้ ในการเข้ารหัสข้อมูลเมื่อส่งผ่านเครือข่าย โดย eSIM จะช่วยให้ อุปกรณ์มีประสิทธิภาพสูง มีความทนทานต่อความชื้น ฝุ่นละออง ความร้อนได้ดี และยังช่วยให้สามารถออกแบบอุปกรณ์ IoT ที่มีขนาดเล็กลงด้วย

Development Kit