Platform

แพลตฟอร์ม

การพัฒนา IoT โซลูชั่นเป็นเรื่องง่าย รองรับการใช้งานภาคธุรกิจที่หลากหลาย

ให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และโซลูชัน เป็นเรื่องง่าย ด้วยเอไอเอส IoT แพลตฟอร์ม ตอบโจทย์การบริหารจัดการอุปกรณ์ การเชื่อมต่อ และการพัฒนาแอปพลิเคชั่น อีกทั้งการเชื่อมต่อกับระบบด้วย API เพื่อการจัดการในกระบวนการอัตโนมัติ (Automation Process) เพื่อให้องค์กรสามารถสร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดต้นทุนในการดำเนินงาน

IoT Connectivity Platform
Development Kit

IoT Connectivity Platform ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจ ในกระบวนการผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์ IoT โดยสามารถ เปิด-ปิดการใช้งานได้เอง ปรับเปลี่ยนรายละเอียดการใช้งาน เช่น แพ็คเกจ, การเชื่อมต่อโครงข่าย (APN) ให้สอดคล้องกับ Life Cycle ของกระบวนการผลิต สามารถตรวจสอบสถานการณ์เชื่อมต่อ และปริมาณการใช้งานได้ด้วยตนเองผ่าน Website อีกทั้งยังสามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อเชื่อมต่อการทำงานแบบอัตโนมัติผ่าน Gateway ด้วย API ได้

IoT Connectivity Platform จากเอไอเอส มีทั้งบริการ Ericsson Device Connectivity Platform (DCP) สำหรับการใช้งาน ร่วมกับผู้ให้บริการโครงข่ายจากต่างประเทศ และบริการ AIS Connectivity Portal สำหรับผู้ประกอบการในประเทศให้สามารถเลือกใช้ได้ตามประเภทการใช้งานด้วย

IoT Development Platform
Development Kit

เอไอเอส เปิดแพลตฟอร์ม สำหรับนักพัฒนา (Magellan) เพื่อสนับสนุนนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ และโซลูชัน IoT ให้สามารถสรุป การออกแบบ และทดสอบความเป็นไปได้ (Proof of Concept) ได้อย่างรวดเร็ว ก่อนการสร้างผลิตภัณฑ์จริง

Magellan รองรับการใช้งานจาก NB-IoT Development Kit และอุปกรณ์​ IoT อื่นๆ สามารถจัดการอุปกรณ์ ปรับแต่ง การแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ Widget หรือพัฒนาเชื่อมต่อ API กับแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน สนใจข้อมูล Magellan เพิ่มเติม คลิก