อัปเดตความเคลื่อนไหว

เอไอเอสมั่นใจพร้อมให้บริการจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่
30.12.2020


 • การเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยี และแผนงานต่างๆ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของพนักงานที่ Work from Home
 • ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อดำเนินมาตรการต่างๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับประกาศของทางรัฐบาล
 • AIS Business BCP (Business Continuity Planning) สร้างความมั่นใจในการให้บริการหลังการขายได้อย่างต่อเนื่อง เต็มประสิทธิภาพ ทั้งงานจดทะเบียน การซื้อ Internet Package, จัดส่งซิมและพร้อมให้คำปรึกษาท่านสำหรับปัญหาการใช้งานต่างๆ
 • ท่านสามารถใช้บริการ online ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีสะดุด ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทาง online และ digital platform อาทิ AIS eBiz Shop, AIS eBill, AIS eReceipt, myAIS และ AIS eBusiness Portal
 • แนะนำช่องทางการชำระค่าใช้บริการ เพื่อความสะดวกในการทำรายการ และหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงระยะเวลานี้
  1. ชำระค่าบริการผ่านการโอนเงิน หรือ นำเช็คฝากเข้าบัญชีธนาคาร
  2. Internet Banking ทำรายการชำระค่าบริการผ่านหน้า Web Bank ตามขั้นตอนของ Web Bank นั้นๆ
  3. ช่องทาง Online Payment เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้า
  4. ข้อมูลการชำระแบบมีหักภาษี ณ ที่จ่าย และ ไม่ได้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับลูกค้านิติบุคคล

ดาวน์โหลดจดหมาย คลิก

ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก