อัปเดตความเคลื่อนไหว

เตรียมธุรกิจของคุณให้พร้อมก้าวสู่ปี 2021 ด้วยแนวคิด Hybrid Work จาก AIS Business ทำงานได้จากทุกที่ทุกเวลา พร้อมรับมือทุกสถานการณ์
29.12.2020

ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีที่เหมาะสมจะช่วยให้ธุรกิจมีความมั่นคง และสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น AIS Business พร้อมนำเสนอดิจิทัลโซลูชัน ทั้งการใช้งานอินเทอร์เน็ต การติดต่อสื่อสาร และระบบ Cloud เพื่อช่วยให้ธุรกิจองค์กรสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างมั่นใจด้วยแนวทางการทำงานแบบ Hybrid Work ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนซึ่งจะกลายเป็น New Normal นับจากปี 2021 นี้ต่อไป

ปี 2021 การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง แต่นักวิเคราะห์เชื่อว่า GDP ทั่วโลกจะปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ข่าวสารการกลับมาแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ในประเทศไทยนี้อาจทำให้หลายธุรกิจต้องหยุดชะงักอีกครั้งหนึ่ง แต่ในช่วงปี 2020 ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการต่างมีประสบการณ์ในการฝ่าวิกฤตโรคระบาดนี้กันมาแล้วไม่มากก็น้อย และเพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจนั้นสามารถปรับตัวรับมือกับวิกฤตครั้งนี้ได้ดียิ่งขึ้น ทาง AIS Business จึงขอนำเสนอข้อมูลเชิงสถิติในมุมมองธุรกิจทั่วโลกจาก GlobalData เพื่อให้ภาคธุรกิจไทยสามารถนำไปใช้อ้างอิงประกอบการตัดสินใจท่ามกลางภาวะนี้ได้อย่างแม่นยำมากขึ้นภาพรวมแนวโน้มการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งสำหรับประเทศไทยเองที่มีการนำนโยบายต่างๆ มาใช้เพื่อลดการแพร่ระบาดเองนี้ก็ยังมีความเสี่ยงจากหลายปัจจัยอ้างอิงข้อมูลจาก GlobalData, National Statistics Office, World Bank และ IMF พบว่าในปี 2020 ที่ผ่านมาแนวโน้ม GDP จะติดลบกันทั่วโลก (ยกเว้นประเทศจีน) จนส่งผลให้ GDP ของโลกในภาพรวมนั้นติดลบที่ -3.8% เปลี่ยนแปลงจากการคาดการณ์เดิมช่วงก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ +2.6% อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ต่างเห็นตรงกันว่าแนวโน้มของ GDP ในปี 2021 จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดย GDP เฉลี่ยทั่วโลกจะเติบโตเพิ่มขึ้น +5.3% เนื่องจากความพร้อมทางด้านวัคซีนป้องกัน COVID-19 และการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่มีมากขึ้น แต่ทั้งนี้ก็ต้องประเมินถึงความไม่แน่นอนในการแจกจ่ายและประสิทธิภาพของวัคซีนด้วยเช่นกันปีที่ผ่านมาวิกฤต COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อหลากหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่มูลค่าดรรชนีตลาดหดตัวถึง 18% ตามมาด้วยธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจก่อสร้าง 10%, ธุรกิจกลุ่มอวกาศและความมั่นคง 8% และธุรกิจประกันที่หดตัว 8% เช่นเดียวกัน

สำหรับคาดการณ์แนวโน้ม GDP ของประเทศไทยนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือปี 2020 นี้จะติดลบที่ -5.93% และจะฟื้นกลับมาเป็นบวกในปี 2021 ที่ +4.72% ซึ่งถึงแม้ว่าจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก แต่ก็ถือเป็นโอกาสสำคัญที่เหล่าผู้ประกอบการไทยต้องรีบเตรียมธุรกิจของตนให้พร้อมรับเศรษฐกิจในช่วงขาขึ้นที่จะกลับมาในปี 2021 นี้

พนักงานทั่วโลกต้องการทำงานแบบ Hybrid Work มากกว่าการกลับเข้าไปทำงานที่บริษัททุกวันอย่างในอดีต

จากการสำรวจของ GlobalData พบว่าธุรกิจทั่วโลกมีความกังวลต่อ COVID-19 น้อยลงอย่างต่อเนื่อง และมองโลกในแง่ดีมากขึ้นสำหรับภัยโรคระบาดในครั้งนี้ ซึ่งก็เชื่อว่าเป็นเพราะทุกคนนั้นเริ่มมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสมากขึ้น และรู้แนวทางปฏิบัติเพื่อรับมือกับโรคได้ดีขึ้น รวมถึงภาคธุรกิจเองก็ปรับตัวให้ธุรกิจยังคงดำเนินต่อไปได้ท่ามกลางวิกฤตนี้ได้สำเร็จ แต่ทั้งนี้ก็ยังคงต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนของการเติบโตของธุรกิจในอนาคตแนวโน้มหนึ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลก คือการที่พนักงานบริษัทต้องการความคล่องตัวในเรื่องสถานที่ทำงานเพื่อให้สามารถรับมือกับวิกฤตครั้งนี้ได้อย่างปลอดภัย โดยจากการสำรวจทั้งในเชิงภูมิภาคและแยกตามอุตสาหกรรมพบว่ามากกว่าครึ่งของพนักงานที่เดิมเคยทำงานเต็มเวลาในออฟฟิศไม่ต้องการกลับไปทำงานแบบเดิมแล้ว โดยส่วนใหญ่ต้องการรูปแบบการทำงานแบบ Hybrid ผสมผสานระหว่างการทำงานจากภายนอกและภายในออฟฟิศ ซึ่งการทำงานในรูปแบบนี้จะเป็น New Normal ที่กำลังเกิดขึ้นและต่อเนื่องไปในอนาคต ที่องค์กรธุรกิจเริ่มมีการปรับตัวเพื่อทำให้ทุกคนพร้อมจะทำงานจากภายนอกองค์กรโดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นตัวกลาง และพร้อมที่จะกักตัวเฝ้าระวังอาการกันได้ทุกเมื่อ ซึ่งก็มีประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ • พนักงานและผู้บริหารนั้นนั้นมีความยืดหยุ่นในการทำงานด้วยเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ยังคงสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และเข้าถึงระบบแอปพลิเคชันหรือข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้จากภายนอกออฟฟิศได้คล่องแคล่วยิ่งกว่าในอดีต
 • การประชุมงานนั้นเกิดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ที่แต่ละธุรกิจจัดเตรียมเอาไว้ให้พนักงานใช้กันมากขึ้น ทำให้การประชุมแบบพบปะซึ่งหน้ากันนั้นมีปริมาณลดน้อยลง มีการเดินทางที่น้อยลง แต่ปริมาณการประชุมนั้นก็อาจมีหลายครั้งมากขึ้นจากความคล่องตัวที่เพิ่มขึ้นมานี้
 • การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ตอบรับต่อพฤติกรรมของพนักงานและคู่ค้าที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีด้าน AR/VR มาประยุกต์ใช้ทั้งในการฝึกอบรม, การขาย และการให้บริการหลังการขาย รวมถึงการนำ AI เข้ามาใช้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อให้เกิดการตัดสินใจทางธุรกิจที่มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น
 • ในมุมของลูกค้านั้น การรับประสบการณ์แบบเสมือนผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนั้นได้กลายเป็นช่องทางหลักในการสื่อสารกับภาคธุรกิจในช่วงปีที่ผ่านมา และมีการเดินทางไปยังหน้าร้านของแบรนด์ต่างๆ เพื่อซื้อของน้อยลง ในขณะที่บริการและการขายในรูปแบบ Self-Service หรือ Automate นั้นได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น เพราะแนวทางนี้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำและทันใจ

ทั้งนี้ในช่วงปีที่ผ่านมา หลายธุรกิจได้เริ่มปรับตัวในประเด็นหลักๆ ที่สำคัญต่อธุรกิจของตนไปแล้ว และอาจยังหลงเหลือบางประเด็นที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งไม่ว่าระดับความพร้อมของธุรกิจจะมีมากน้อยเพียงใด AIS Business ก็พร้อมจะเป็นพันธมิตรเพื่อให้ภาคธุรกิจนั้นสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่จำเป็นและตอบโจทย์ต่อการทำงานในยุค New Normal ในรูปแบบ Hybrid Work นี้ได้เป็นอย่างดี

ทำงานแบบ Hybrid Work จากทุกที่ทุกเวลาได้อย่างมั่นใจ ด้วยเทคโนโลยีและบริการสำหรับภาคธุรกิจครบวงจรจาก AIS Business และ CSL

แนวทางการทำงานแบบ Hybrid Work คือการทำงานโดยมีเทคโนโลยีเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดการทำงานได้จากทุกที่ทุกเวลาโดยที่พนักงานและผู้บริหารนั้นสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันและข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำงานได้อย่างครบถ้วน รวดเร็ว และมั่นคงปลอดภัย ดังนั้นสถานที่ในการทำงานจึงไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป และทำให้ธุรกิจสามารถปรับตัวสู่การทำงานแบบ Work from Home ได้ทันทีที่ต้องการหากเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 อีกครั้งหนึ่งAIS Business และ CSL มีโซลูชันทางเทคโนโลยีที่หลากหลาย สำหรับตอบโจทย์ Hybrid Work ได้ดังนี้

 • บริการ Work from Home องค์กรต้องเตรียมความพร้อมให้พนักงานมีระบบเครือข่ายความเร็วสูงสำหรับการทำงานและการโทรศัพท์ต่างประเทศในราคาประหยัดเพื่อให้สามารถทำงานได้จากทุกที่ทุกเวลาด้วยงบประมาณที่คุ้มค่าสูงสุด
  • แพ็กเกจ On-top อินเทอร์เน็ตสำหรับโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ใช้งาน Office 365 และ Zoom Video Conferencing บนมือถือได้ทุกที่ทุกเวลา
  • กดรหัส 003 โทรต่างประเทศราคาประหยัด ครอบคลุม 16 ประเทศ เริ่มต้นเพียงนาทีละ 1.54 บาท
  • กดรหัส + โทรต่างประเทศคุณภาพพรีเมี่ยมราคาพิเศษ ครอบคลุม 22 ประเทศ เริ่มต้นนาทีละ 4.65 บาท
 • บริการ Cloud และ Data Center เพื่อให้ระบบแอปพลิเคชันสำคัญของธุรกิจองค์กรสามารถให้บริการพนักงานและผู้บริหารได้ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร โดยมีทีมงาน AIS Business และ CSL คอยช่วยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
  • Cloud & Data Center ย้ายข้อมูลองค์กรขึ้น cloud เพื่อให้ยืดหยุ่นต่อการเข้าใช้งาน มีให้เลือกทั้งแบบ local cloud (Enterprise Cloud) และ global cloud (Azure, AWS) หรือทำ private cloud ที่ Data Center ของ AIS ที่มีให้เลือกถึง 9 แห่งทั่วประเทศ
  • Microsoft Azure + Express Route เชื่อมต่อเครือข่ายของธุรกิจองค์กรตรงไปยัง Data Center ของ Microsoft Azure เพื่อเข้าถึงและใช้บริการบน Cloud ของ Microsoft ได้ด้วยความเร็วสูงและมั่นคงปลอดภัย
  • Virtual Desktop Infrastructure (VDI) จำลองหน้าจอให้พนักงานทำงานบนอุปกรณ์ส่วนตัวได้จากทุกที่ทุกเวลา เสมือนทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์องค์กรได้อย่างปลอดภัย
 • บริการด้านระบบเครือข่าย เพื่อให้ธุรกิจองค์กรมีระบบเครือข่ายที่มั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์การทำงานจากภายนอกองค์กรของพนักงานและการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างสาขาได้อย่างมั่นใจ
  • 5G FWA เพื่อให้สำนักงานสำรอง (BCP Office) สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายได้อย่างสะดวก ส่งข้อมูลระหว่างกันได้อย่างรวดเร็วบนเครือข่าย AIS 5G
  • VPN Link สำหรับเชื่อมต่อเข้าไปยังเครือข่ายสำนักงาน เพื่อใช้งานระบบแอพพลิเคชันต่างๆ ภายในองค์กรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
  • Bandwidth on Demand เพื่อให้ธุรกิจปรับความเร็วอินเทอร์เน็ตได้ตามต้องการ รองรับการทำงานจากที่บ้านที่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้
 • บริการด้านระบบโทรศัพท์องค์กร ตอบโจทย์ธุรกิจที่ต้องมีการสื่อสารกับลูกค้าภายนอกเป็นจำนวนมาก หรือมีระบบ Call Center ให้บริการลูกค้าได้ โดยพนักงานขององค์กรสามารถทำงานได้จากที่บ้านของตนเอง และพูดคุยสื่อสารทำงานทำงานได้เหมือนเดิม
  • Cloud PBX (powered by Millennium Plus One) วางระบบโทรศัพท์กระจายตามสาขาและบ้านของพนักงานหรือผู้บริหาร พร้อมกำหนดเบอร์โทรศัพท์สำนักงานหรือเบอร์ภายในได้อย่างอิสระ สร้างประสบการณ์ในการสื่อสารขององค์กรเสมือนระบบโทรศัพท์บนโต๊ะในที่ทำงานได้ทันที
  • 4G Wi-Fi Phone สำหรับสำนักงานขนาดเล็กที่ต้องการใช้งาน Internet และโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ
 • บริการระบบสื่อสารภายในองค์กร เพื่อให้การทำงาน สื่อสาร และประชุมงานภายในองค์กรเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าพนักงานแต่ละคนจะทำงานจากที่ใดก็ตาม
  • Office Anywhere ชุดแอปพลิเคชัน HR พื้นฐานสำหรับการทำงานนอกสถานที่ของพนักงาน
  • โซลูชันอุปกรณ์การประชุมทางไกล มีให้เลือกหลากรูปแบบตามการใช้งานของแต่ละบริษัท ได้แก่ ชุด Cisco Webex Room Kit Mini สำหรับองค์กรที่คุ้นเคยกับการใช้งาน Webex และ ชุด Conference Camera ราคาพิเศษจาก Logitech

ลูกค้าองค์กรที่สนใจสมัครใช้บริการ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ AIS Business ที่ดูแลองค์กรของท่าน หรือศึกษารายละเอียดของบริการต่างๆ และสมัครหรือแจ้งความต้องการผ่านเว็บได้ที่ https://business.ais.co.th/workingfromhome

พิเศษเฉพาะสำหรับบริการ AIS 5G FWA สามารถดูรายละเอียดและแจ้งความต้องการใช้งานได้ที่ https://business.ais.co.th/5g/fwa.html