แพ็กเสริมพร้อมใช้
เป็นบริการแพ็กเกจเสริม
(On Top Package)
สำหรับพนักงานขององค์กรนั้นๆที่ถือเลขหมายแบบรายเดือน และจดทะเบียนในนามองค์กร สามารถเลือกซื้อและชำระค่าแพ็กเสริมพร้อมใช้ ได้ที่ช่องทางออนไลน์ผ่าน myAIS, eService และช่องทางอื่นๆ ที่ AIS Shop, mPay และTelewiz ที่มีสัญลักษณ์ 'AIS ONLINE TOP UP' ซึ่งหลังจากชำระค่าแพ็กเกจแล้ว จะสามารถใช้แพ็กเกจได้ทันที โดยไม่มียอดเรียกเก็บบนใบแจ้งค่าใช้บริการขององค์กรผ่านช่องทาง m.ais.co.th/ontop-package
ผ่าน myAIS, eService และช่องทาง AIS Shop
Telewiz ที่มีสัญลักษณ์ 'AIS ONLINE TOP UP'
ผ่าน mPay


 1. ค่าบริการส่วนเกินคิดตามแพ็กเกจหลักที่ใช้งานอยู่
 2. สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจ สามารถใช้ได้ในระยะเวลาที่ระบุ ไม่สามารถยกยอดไปรอบบิลถัดไปได้
 3. สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น
 4. อัตราค่าบริการที่แสดงในแต่ละช่องทางจะรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Q :แพ็กเน็ตเสริมพร้อมใช้ เหมาะกับใคร?
A :แพ็กเน็ตเสริมพร้อมใช้ เป็นแพ็กเกจที่เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการซื้อแพ็กเน็ตเสริมเพื่อใช้งานเพิ่มเองรายครั้ง เพราะเน็ตหมด หรือ ความเร็วลดลง โดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีค่าใช้จ่ายไปเรียกเก็บบิลองค์กร
Q :อยากสมัคร แพ็กเน็ตเสริมพร้อมใช้ จะต้องทำอย่างไร?
A :ตรวจสอบการเปิดบริการอินเทอร์เน็ตก่อนสมัครใช้บริการ
ไม่เคยเปิดบริการอินเทอร์เน็ต แนะนำติดต่อผู้ดูแลขององค์กรของท่านเพื่อขอเปิดบริการ เปิดบริการอินเทอร์เน็ตแล้ว แต่มีการตั้งค่าปิดบริการอินเทอร์เน็ตอยู่ แนะนำตรวจสอบสถานะ และ เปิดบริการอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง ตามเลขหมายด้านล่าง
 • ตรวจสอบสถานะการปิด-เปิดการใช้งาน Internet กด *129# (ไม่คิดค่าบริการ)
 • ปิดการใช้ Internet กด *129*1# (ไม่คิดค่าบริการ)
 • เปิดการใช้ Internet กด *129*2# (ไม่คิดค่าบริการ)
Q :สามารถซื้อ แพ็กเน็ตเสริมพร้อมใช้ ผ่านช่องทางใดบ้าง?
A :ลูกค้าสามารถซื้อ แพ็กเสริมพร้อมใช้ ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
 • สมัครผ่าน m.ais.co.th/ontop-package
 • สมัครผ่าน Application myAIS
 • สมัครผ่าน เอไอเอส ช็อป
 • สมัครผ่าน mPay
 • สมัครผ่าน เว็บไซต์ eService
 • สมัครผ่าน ร้านเทเลเวชที่มีสัญลักษณ์ AIS Online Top up ที่เข้าร่วมรายการ
Q :การคิดค่าบริการเพิ่มหลังใช้งาน แพ็กเน็ตเสริมพร้อมใช้ หมดแล้ว?
A :การใช้งานหลัง แพ็กเน็ตเสริมพร้อมใช้ หมดแล้ว จะมีการคิดค่าบริการจากการใช้งานจริงตามแพ็กเกจหลัก (Pay Per Use) ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไปเรียกเก็บบิลองค์กร จึงขอแนะนำให้กดตรวจสอบการใช้งานอินเตอร์เน็ตคงเหลือผ่านเลขหมาย ∗121∗22# (ฟรี) หรือซื้อ แพ็กเน็ตเสริมพร้อมใช้ เพื่อการใช้งานที่ต่อเนื่อง หมดกังวลว่าจะมีค่าใช้จ่ายไปเรียกเก็บบิลองค์กร