ประกันภัยไซเบอร์ หรือ Cyber Insurance คืออะไร

การประกันความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นจากการถูกคุกคาม หรือละเมิดความปลอดภัยด้านไซเบอร์
ซึ่งจะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น จากเหตุการณ์ถูกโจมตี
และส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ท่านในแบบที่คาดไม่ถึง


ประภันภัยไซเบอร์ หรือ Cyber Insurance คืออะไร

การประกันความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นจากการถูกคุกคาม หรือละเมิดด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งจะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ถูกโจมตี และส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรในแบบที่คาดไม่ถึง


สิทธิพิเศษ

มอบความคุ้มครองให้กับลูกค้านิติบุคคลและบุคคลธรรมดา ต่อ 1 หมายเลข
ที่สมัครแพ็กเกจ SME ตามเงื่อนไขที่กำหนด


ข้อตกลงคุ้มครอง

Insuring Agreement
ข้อตกลงคุ้มครอง
Limit of Liability (Baht)
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด (บาท)
 • Theft of Funds
  การโจรกรรมเงินทางอินเทอร์เน็ต

วงเงินคุ้มครอง ข้อ 1-3 รวมกันไม่เกิน 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

 • Cyber Extortion / Ransomware
  การกรรโชกทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ต / การเรียกค่าไถ่
 • Online Sales
  การขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต
  (คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • รับสิทธิ์ได้เฉพาะลูกค้านิติบุคคล และบุคคลธรรมดาที่สมัครแพ็กเกจรายเดือนที่กำหนด และยังมีสถานะ Active เท่านั้น
 • ลูกค้าจะได้รับ SMS เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ และจะได้รับ SMS ยืนยันการทำประกันภัยอีกครั้งหลังจากลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
 • สงวนสิทธิ์การประกันภัย 1 เบอร์/1 สิทธิ์ สำหรับบุคคลธรรมดา และลูกค้านิติบุคคล สามารถรับสิทธิ์ประกันภัยได้สูงสุด 10 หมายเลข/TAX ID หรือ ID Card
 • สิทธิ์การคุ้มครองจะสิ้นสุดในกรณีที่ลูกค้าเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจ, โอนเปลี่ยนเจ้าของ หรือยกเลิกหมายเลข
 • สงวนสิทธิ์มอบความคุ้มครองประกันไซเบอร์ เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขการรับสิทธิ์กับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยเมื่อลงทะเบียนแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 • ระยะเวลาความคุ้มครองประกันภัยไซเบอร์ นาน 12 รอบบิล โดยบริษัทฯ ส่งขยายความคุ้มครองให้ทุกๆ 30 วัน เมื่อลูกค้ามีสถานะ Active และยังใช้งานแพ็กเกจ SME ตามเงื่อนไขกำหนด
 • รายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นจะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย คลิก
 • เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • สอบถามรายละเอียดประกันภัยไซเบอร์, รายละเอียดกรมธรรม์ หรือแจ้งเคลมประกัน ลูกค้าสามารถติดต่อ 022858888 เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.00-17.00 น.

เงื่อนไขการสิ้นสุดความคุ้มครองประกันภัย

 • สิ้นสุดระยะเวลาโครงการเมื่อลูกค้ารับสิทธิ์ครบ 12 รอบบิล หรือมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนครบวงเงินความคุ้มครองต่อกรมธรรม์
 • ลูกค้ายกเลิกแพ็กเกจ SME ที่กำหนดในเงื่อนไขโครงการ (ยกเลิกการขยายความคุ้มครองรอบถัดไป)
 • ลูกค้าสถานะไม่ใช่ Active เช่น Suspend debt, Suspend credit litmit, Suspend Customer Request, Suspend Fraud เป็นต้น (ยกเลิกการขยายความคุ้มครองรอบถัดไป)
 • เลขหมายมีการยกเลิกใช้งาน ได้แก่ Change Owner, Port Out, Convert Post to Pre, Disconnect, Terminate (ยกเลิกการขยายความคุ้มครองรอบถัดไป)

ตัวอย่าง รายละเอียดกรมธรรม์ของลูกค้าcheckดาวน์โหลด คลิก

แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยไซเบอร์checkดาวน์โหลด คลิก

คำถามที่พบบ่อย [FAQ]

ผู้ที่มีสิทธิได้รับประกันภัยคือใคร
ชื่อที่ระบุตอนลงทะเบียนประภันภัยไซเบอร์ โดยชื่อต้องตรงกับชื่อผู้จดทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับสิทธิ์ ซึ่งสามารถรับสิทธิ์สูงสุดได้ 10 หมายเลข ต่อ ผู้ประกอบ หรือต่อ 1 บริษัท
ลูกค้าสมัครใช้บริการแพ็กเกจนี้จำนวนหลายเบอร์ สามารถคุ้มครองสถานประกอบการหลายแห่งได้หรือไม่
หากลูกค้าสมัครใช้บริการแพ็กเกจหลายหมายเลข สามารถรับสิทธิ์ได้สูงสุด 10 หมายเลข ต่อ ผู้ประกอบ หรือต่อ 1 บริษัท โดยสามารถได้รับความคุ้มครองทุกกรณีตามเงื่อนไขที่กำหนดรวมแล้วสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท/ครั้ง/หมายเลข และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ระยะเวลาคุ้มครอง
เริ่มต้นคุ้มครองนับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนประภันภัยไซเบอร์ และจะสิ้นสุดเมื่อครบ 12 รอบบิล (1 ปี)
ความคุ้มครองเริ่มต้นและสิ้นสุดลงเมื่อใด
ความคุ้มครองเริ่มนับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนประภันภัยไซเบอร์ จนถึงวันที่สิ้นสุดความคุ้มครองตามแพ็กเกจ หรือครบ 12 รอบบิล หรือมีสถานะ Non Active (แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน) เช่น ลูกค้าสมัครแพ็กเกจ ในวันที่ 1 ม.ค. 2564 ความคุ้มครองจะเริ่มวันที่ 1 ม.ค. 2564 เวลาเดียวกับที่ลูกค้าสมัครแพ็กเกจ และจะคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง ตามเงื่อนไขแพ็กเกจที่กำหนด
หากลูกค้ามีการย้ายค่ายในช่วงระยะเวลาคุ้มครอง กรมธรรม์จะยังมีผลหรือไม่
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้ความคุ้มครองนี้สำหรับลูกค้าเอไอเอสเท่านั้น และในกรณีลูกค้าย้ายค่ายไปยังผู้ให้บริการรายอื่นความคุ้มครอง จะสิ้นสุดลงทันทีโดยบริษัทฯ ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรณีครบ 1 ปีแล้วสามารถต่ออายุประกันภัยได้หรือไม่
ลูกค้าสนใจใช้ประกันภัยไซเบอร์ต่อเนื่อง สามารถติดต่อเพื่อซื้อประกันภัยกับทางบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้โดยตรง
ความคุ้มครองที่ได้รับคืออะไรบ้าง
 1. การโจรกรรมเงินทางอินเตอร์เน็ต (Theft of Funds)
  • สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท/ครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 2. การเรียกค่าไถ่/การกรรโชกทรัพย์ทางอินเตอร์เน็ต (Ransomware / Cyber Extortion)
  • สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท/ครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 3. การขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต (Online Sell)
  • สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท/ครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
* โดยจำนวนจำกัดความรับผิดชอบสูงสุดทั้ง 3 ข้อรวมกันไม่เกิน 50,000 บาท/ปี
ความคุ้มครอง การโจรกรรมทางอินเตอร์เน็ต คืออะไร
กรณีที่ถูกหลอกลวงแบบฟิชชิ่ง(Phishing) เป็นการหลอกลวงในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ปลอม หรือ อีเมล์ปลอม เป็นความพยายามหลองลวงใดๆก็ตามที่มาจากบุคคลที่สามที่พยายามจะเอาข้อมูลลับข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญ เช่น รหัสผ่าน หรือหมายเลขบัตรเครดิตเพื่อ โจรกรรมเงินในบัญชีบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ของท่าน (ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานการปฏิเสธความรับผิดชอบจากธนาคารเจ้าของบัญชีเพื่อประกอบการพิจารณา)
ความคุ้มครองการเรียกค่าไถ่/การกรรโชกทรัพย์ทางอินเตอร์เน็ต Ransomware คืออะไร
คือการถูกโจมตีจาก Malware ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการเข้ารหัสไฟล์ ปิดล๊อคระบบเพื่อให้เหยื่อไม่สามารถใช้งานได้ และมีการเรียกเงินค่าไถ่จากเหยื่อ เพื่อเแลกเปลี่ยนกับรหัสสำหรับปลดล็อค เพื่อให้เหยื่อสามารถกลับมาควบคุมการทำงานของ ระบบได้ตามเดิม
ความคุ้มครองการขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต คืออะไร
คุ้มครองกรณีที่ผู้ขายสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต และได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าแล้ว แต่ไม่ได้รับการชำระเงิน ค่าสินค้าดังกล่าวภายใน 90 วันนับจากวันที่จัดส่งสินค้าโดยผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจภายใน 72 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ผู้เอาประกันภัยได้รับทราบเหตุแห่งความเสียหาย
กรณีเกิดความเสียหายทางลูกค้าต้องดำเนินการอย่างไร
กรณีเกิดความเสียหายทางลูกค้าสามารถติดต่อขอคำแนะนำได้ที่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย ได้ทันที ที่เบอร์ 0-2285-8888
กรณีลูกค้าได้รับความเสียหาย ตามความคุ้มครองในกรมธรรม์จะต้องทำการเคลมค่าสินไหมทดแทนภายในกี่วัน
หากลูกค้าได้รับความเสียหาย ตามความคุ้มครองในกรมธรรม์จะต้องนำส่งหลักฐานให้แก่บริษัทประกันภัยภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดความเสียหาย โดยที่บริษัทฯ จะทำการจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานครบถ้วนและถูกต้องแล้ว
ลูกค้าจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดความเสียหาย เพื่อประเมินความเสียหาย
 • หนังสือแจ้งการเกิดเหตุ
 • ภาพถ่ายความเสียหาย (ถ้ามี)
 • สําเนาบันทึกประจําวัน / เอกสารที่คู่กรณีออกให้ (ถ้ามี)
 • เอกสารประกอบเพิ่มเติมอื่นๆ ซึ่งจะแจ้งขอเป็นกรณีไป
 • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยไซเบอร์ คลิก
หากลูกค้าต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกันภัยหรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมต้องติดต่อที่ใด
ลูกค้าสามารถติดต่อขอคำแนะนำได้ที่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย ได้ทันที ที่เบอร์ 0-2285-8888

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

โทร 0 2285 8888

(ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 24 ชั่วโมง)

Email : info@bangkokinsurance.com