โทรดี เน็ตคุ้ม ครบทุกแพลตฟอร์มธุรกิจออนไลน์

แพ็กเกจโปรรายเดือน AIS SME eMarket โทรดีเน็ตคุ้ม ครบทุกแพลตฟอร์มธุรกิจออนไลน์ เพื่อธุรกิจ SME

ค่าบริการรายเดือน

649 บ.

โทรทุกเครือข่าย

500 นาที

5G/4G/3G

15 GB

241 เบอร์คอลเซ็นเตอร์ธุรกิจ

ดูหมายเลขเบอร์คลิก

ใช้ฟรี Social App

เน็ตฟรี

ฟรี บริการนามบัตรดิจิทัล

(Digital Name Card)

ฟรี บริการสร้างร้านค้าออนไลน์

พร้อมรับส่วนลดเพิ่ม 10%

ฟรี


3 เดือน

ฟรี ประกันภัยคุ้มครอง

ความเสียหายทางไซเบอร์

1 ปี

ฟรี ระบบจัดการร้านค้า

ออนไลน์ครบวงจร

1 ปี

ไม่จำกัด

เปิดเบอร์ใหม่

ผ่าน AIS eBiz Shop

รับเน็ตเพิ่มฟรี 20 GB


ในนามนิติบุคคล

คลิก

ในนามบุคคลธรรมดา

คลิก

เปลี่ยนแพ็กเกจ


คลิก

หรือกด *668*21*125#

ค่าบริการรายเดือน

949 บ.

โทรทุกเครือข่าย

900 นาที

5G/4G/3G

25 GB

241 เบอร์คอลเซ็นเตอร์ธุรกิจ

ดูหมายเลขเบอร์คลิก

ใช้ฟรี Social App

เน็ตฟรี

ฟรี บริการนามบัตรดิจิทัล

(Digital Name Card)

ฟรี บริการสร้างร้านค้าออนไลน์

พร้อมรับส่วนลดเพิ่ม 10%

ฟรี


3 เดือน

ฟรี ประกันภัยคุ้มครอง

ความเสียหายทางไซเบอร์

1 ปี

ฟรี ระบบจัดการร้านค้า

ออนไลน์ครบวงจร

1 ปี

ไม่จำกัด

เปิดเบอร์ใหม่

ผ่าน AIS eBiz Shop

รับเน็ตเพิ่มฟรี 20 GB


ในนามนิติบุคคล

คลิก

ในนามบุคคลธรรมดา

คลิก

เปลี่ยนแพ็กเกจ


คลิก

หรือกด *668*21*126#

ค่าบริการรายเดือน

1,249 บ.

โทรทุกเครือข่าย

1,300 นาที

5G/4G/3G

35 GB

241 เบอร์คอลเซ็นเตอร์ธุรกิจ

ดูหมายเลขเบอร์คลิก

ใช้ฟรี Social App

เน็ตฟรี

ฟรี บริการนามบัตรดิจิทัล

(Digital Name Card)

ฟรี บริการสร้างร้านค้าออนไลน์

พร้อมรับส่วนลดเพิ่ม 10%

ฟรี


3 เดือน

ฟรี ประกันภัยคุ้มครอง

ความเสียหายทางไซเบอร์

1 ปี

ฟรี ระบบจัดการร้านค้า

ออนไลน์ครบวงจร

1 ปี

ไม่จำกัด

เปิดเบอร์ใหม่

ผ่าน AIS eBiz Shop

รับเน็ตเพิ่มฟรี 20 GB


ในนามนิติบุคคล

คลิก

ในนามบุคคลธรรมดา

คลิก

เปลี่ยนแพ็กเกจ


คลิก

หรือกด *668*21*127#


แพ็กเกจโทรดี เน็ตเยอะ 5G ช่วยธุรกิจลุยออนไลน์

ขายของออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา


เงื่อนไข
 • แพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้านิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ที่เปิดเบอร์ใหม่, ย้ายค่ายเบอร์เดิม, เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน และลูกค้าปัจจุบัน ในระบบรายเดือน
 • สำหรับลูกค้าปัจจุบัน สามารถเปลี่ยนแพ็กเกจหลักที่สูงกว่าหรือเท่าเดิมได้เท่านั้น
 • ระยะเวลารับสิทธิ์แพ็กเกจ นาน 12 รอบบิล
 • ค่าบริการส่วนเกิน ค่าโทรทุกเครือข่าย นาทีละ 0.99 บาท, VDO Call นาทีละ 1.50 บาท, SMS ข้อความละ 2 บาท และ MMS ข้อความละ 4 บาท
 • การใช้งานอินเตอร์เน็ต 5G/4G/3G เมื่อครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps.
 • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้งานร่วมกับบริการ Multi SIM
 • อัตราค่าบริการคิดตามการใช้งานจริงเป็นนาที/รอบบิล (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการใช้งานในลักษณะ BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot หรือการรับส่งข้อมูลในปริมาณสูงผิดปกติ เกินบุคคลทั่วไปพึงใช้งานหรือมีการใช้งานที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานโดยรวม
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศ และการใช้งานปกติเท่านั้น
 • เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสม เช่น จำกัดหรือลดความเร็วในกรณีที่พบว่ามีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง การใช้งาน BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot การดาวน์โหลด และ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์ หรือมีการใช้ซึ่งส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือกระทบต่อเครือข่ายการให้บริการโดยรวมของบริษัท
 • สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้ และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือ โอนเปลี่ยนเจ้าของหมายเลข
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ ซึ่งมีความเร็วสูงสุด 650 Mbps ขึ้นกับพื้นที่ให้บริการและโทรศัพท์ที่รองรับ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
 • Internet 5G ได้ไม่จำกัด สามารถใช้งานที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 1Gbps และรับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล
 • Internet 4G ได้ไม่จำกัด สามารถใช้งานที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 300Mbps และรับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล
 • Internet 3G ได้ไม่จำกัด สามารถใช้งานที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 42Mbps และรับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล
 • สิทธิโทรฟรี 241 เบอร์ธุรกิจ สามารถโทรหาเบอร์ปลายทางฟรีตลอด 24 ชม. ดูรายละเอียดเบอร์ได้ที่ คลิก
 • ใช้ฟรี Social App. โดยไม่ตัดเน็ต 4G/3Gในแพ็กเกจ และใช้งานได้ที่ความเร็วไม่เกิน 1 Mbps. สำหรับแพ็ก 649, 949 บาท และ 4 Mbps สำหรับแพ็ก 1,249 บาท
 • รับสิทธิ์ Digital Service ได้ 1 เบอร์/1 สิทธิ์
 • รับความคุ้มครองประกันภัยความเสียหายจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ วงเงินคุ้มครองสูงสุด 50,000 บาท
 • สมัครได้ตั้งแต่ 1 ส.ค. 64 - 30 พ.ย. 64

รายละเอียดบริการจัดทำนามบัตรดิจิทัล ( Digital Name Card )

บริการ Digital Name Card คือ บริการจัดสร้างนามบัตรดิจิทัลของบุคคลากรในองค์กร เพื่อใช้ทดแทน นามบัตรกระดาษ โดยมีความสามารถจัดการข้อมูลได้แบบ real-time และเก็บบันทึกนามบัตรได้บน แอปพลิเคชั่น YourQR ที่ทำงานได้ทั้งบน iOS และ Android เพื่อใช้สแกนนามบัตรและค้นหาข้อมูล เพื่อติดต่อภายหลังได้สะดวก


การใช้งาน Digital Name Card

สามารถเข้าใช้งานผ่านทางแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ YourQR โดยมีฟีเจอร์ต่างๆดังนี้

 • ทำงานได้ทั้ง iOS และ Android
 • สร้างและแก้ไขข้อมูลนามบัตรดิจิทัลได้ และแปลงเป็น QR Code
 • เลือกธีมนามบัตรขององค์กร
 • สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้ระหว่างแอปพลิเคชันกับเว็บไซต์
 • เรียกดูประวัติการแลกนามบัตรของบุคลากรในองค์กร
 • กรณีถ่ายรูปนามบัตรผ่าน App. YourQR ระบบจะทำการแปลงเป็น Text ให้อัตโนมัติ เพื่อให้ลูกค้าสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ทันที
 • Admin สามารถดำเนินงานผ่านเว็บไซต์เพื่อจัดการข้อมูลนามบัตรของบุคคลากรในองค์กร ทั้งเพิ่ม, ลบ, และแก้ไข รวมทั้ง เรียกดูรายงานอื่นๆที่เป็นประโยชน์ในทางธุรกิจ เปิดการรองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ Digital Name Card

 • หลังจากสมัครแพ็กเกจสำเร็จ จะได้รับ sms (Sender Name : YourQR) แจ้งในการเข้าใช้งานจัดทำนามบัตรดิจิทัลภายใน 3 วันทำการ
 • กรณีใช้งานครบ 3 เดือน ลูกค้ายังสามารถใช้ฟีเจอร์ต่างๆบนแอปพลิเคชันได้ แต่ไม่สามารถใช้งานบนเว็ปไซต์ได้
 • สิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกเบอร์ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนผู้ใช้บริการ
 • สอบถามการใช้บริการสามารถติดต่อ 9Net Support Team Line @YourQR ในช่วงเวลาทำการ 9.00 - 17.00 น.
 • รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 1 ส.ค. 64 - 30 พ.ย. 64

LnwShop (เทพช็อป)


รายละเอียดบริการจาก LnwShop (เทพช็อป)

LnwShop คือ ผู้ให้บริการรร้านค้าออนไลน์ (เว็บไซต์สำเร็จรูป) ซึ่งเจ้าของร้านที่ต้องการเปิดร้านค้า เพียงสมัครสมาชิก และเข้าสู่ขั้นตอนการเปิดร้านค้าฟรี ก็จะสามารถมีเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่เป็นของตนเองได้ทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนี้ LnwShop ยังสามารถเชื่อมต่อร้านค้ากับช่องทางการขายบน Market Place อิ่นๆ ได้อีกมากมาย (เช่น Lazada, Shopee, Google Shopping Tab และ Facebook Shop) ให้คุณจัดการร้านค้าได้ง่ายในที่เดียว


พิเศษ! สำหรับลูกค้า AIS SME รับส่วนลดพิเศษ 10% (จากราคาปกติ 1,200 บาท/ปี) สำหรับการสมัคร แพ็กเกจเสริมรายปี เพื่อเชื่อมต่อร้านค้าบน LnwShop กับช่องทางการขายอื่น จำนวน 1 platform โดยสามารถเลือกได้ดังนี้ Lazada/ Shopee/ Google Shopping Tab หรือ Facebook Shop


ขั้นตอนการรับสิทธิ์

 • เมื่อลูกค้าสมัครใช้แพ็กเกจ AIS SME ที่เข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว จะได้รับ SMS แจ้งลิงก์สำหรับการ สมัครแพ็กเกจเสริม LnwShop พร้อมโค้ดส่วนลดพิเศษ
 • ลูกค้าทำการสมัครแพ็กเกจเสริม LnwShop ผ่านลิงก์ที่ได้รับ โดยเลือกกดสมัครแพ็กเกจที่สนใจ และกรอกโค้ดส่วนลดพิเศษจาก AIS SME

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ LnwShop (เทพช็อป)

 • ส่วนลดพิเศษสำหรับการสมัครแพ็กเกจเสริม LnwShop นี้ เฉพาะลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจ AIS SME ที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น โดยลูกค้าจะได้รับ SMS แจ้งลิงก์สำหรับการสมัครแพ็กเกจเสริม LnwShop พร้อมโค้ดส่วนลด
 • โค้ดส่วนลดพิเศษสำหรับสมัครแพ็กเกจเสริม LnwShop นี้ สามารถใช้สมัครได้เฉพาะแพ็กเกจเสริมที่กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการใช้งาน
 • โค้ดส่วนลดพิเศษสำหรับสมัครแพ็กเกจเสริม LnwShop ที่ได้รับ จะสามารถใช้งานได้ภายใน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เท่านั้น
 • กรณีพบปัญหาหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพ็กเกจเสริม LnwShop สามารถติดต่อได้ที่ support@LnwShop.com หรือโทร 0-2026-6403
 • รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.lnwshop.com/features/channel (รายละเอียดแพ็กเกจ Lazada : https://www.lnwshop.com/store/lazada, รายละเอียดแพ็กเกจ Shopee : https://www.lnwshop.com/store/shopee, รายละเอียดแพ็กเกจ Google Shopping Tab : https://www.lnwshop.com/store/google_shopping_tab, รายละเอียดแพ็กเกจ Facebook Shop : https://www.lnwshop.com/store/facebook_shop)
 • รับสิทธิ์ส่วนลดได้ตั้งแต่ 1 ส.ค. 64 - 30 พ.ย. 64 เท่านั้น

YouTube Premium


รายละเอียดบริการและการรับสิทธิ์ YouTube Premium

YouTube Premium คืออะไร?

คือบริการแบบสมัครสมาชิก ที่ให้ผู้ใช้รับชมวิดีโอบน YouTube โดยไม่มีโฆษณาคั่น สามารถเล่นวิดีโอ ในพื้นหลัง และดาวน์โหลด เพื่อดูแบบออฟไลน์ได้ ผู้ใช้สามารถเพลิดเพลินกับบริการต่างๆจาก YouTube Music ได้เช่นกัน โดยสามารถ สลับไปมาระหว่างวิดิโอเพลงและเสียงเพลงอย่างเดียวได้ง่ายๆ เพียงกดปุ่มเดียวฟีเจอร์ที่ไม่เหมือน ใครนี้จะช่วยให้สมาชิก YouTube Premium และ YouTube Music Premium สลับการเล่นไปมาระหว่าง วิดิโอเพลงและเสียงเพลงอย่างเดียวได้อย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุด

 • สามารถดูวีดีโอบน YouTube แบบไม่มีโฆษณาคั่น
 • เล่นวีดีโอได้อย่างต่อเนื่องในขณะที่สลับไปใช้แอปพลิเคชันอื่นๆ หรือล็อกหน้าจอ
 • ดาวน์โหลดคอนเทนต์เพื่อการฟังหรือดูแบบออฟไลน์ได้
 • ใช้บริการต่างๆ จาก YouTube Music Premium ได้

ขั้นตอนการรับสิทธิ์

 • รับสิทธิ์ YouTube Premium โดยกด *656*2# โทรออก
 • รอรับข้อความทาง SMS และดำเนินการเช็กสิทธิ์ตามขั้นตอน (ใช้บัญชี Gmail ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์)

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ YouTube Premium

 • สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่, ย้ายค่ายเบอร์เดิม, เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน และลูกค้าปัจจุบัน ที่สมัคร แพ็กรายเดือน ที่กำหนด รับสิทธิ์ดูฟรีผ่านมือถือนาน 3 เดือน โดยค่าอินเทอร์เน็ตคิดตามแพ็กเกจที่ลูกค้าใช้งานอยู่
 • รับสิทธิ์ YouTube Premium โดยกด *656*2# โทรออก แล้วรอรับข้อความทาง SMS และดำเนินการเช็กสิทธิ์ตามขั้นตอน (ใช้บัญชี Gmail ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์)
 • สิทธิ์ฟรี YouTube Premium สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยทดลองใช้ฟรี และการใช้งาน YouTube Premium, YouTube Music Premium, Google Play Music และ YouTube Red ในระยะเวลาย้อนหลัง 12 เดือนมาก่อน รวมถึงสิทธิ์จากโครงการอื่นๆ ก่อนหน้านี้
 • สงวนสิทธิ์ลูกค้า 1 หมายเลข 1 อีเมล์ในการลงทะเบียน ต่อการกดรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์ตลอดโครงการ
 • หลังจากรับสิทธิ์ดูฟรีครบ 3 เดือน จะถูกคิดค่าบริการ เดือนละ 159 บ. (กรณีชำระผ่านระบบ iTune คิดเดือนละ 209 บ.) (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ลูกค้าใช้งานเครื่อง iPad หรือแท็บเล็ตอื่นๆ ต้องเปลี่ยนซิมมาใส่เครื่องสมาร์ทโฟนก่อน แล้วกด *656*2# โทรออก เพื่อรับสิทธิ์ฟรี YouTube Premium
 • รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 1 ส.ค. 64 - 30 พ.ย. 64

รายละเอียดบริการ และการรับสิทธิ์ ALIVE (AIYA)

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • บริการผู้ช่วย LIVE สด (ALIVE) เป็นระบบจัดการ LIVE สดบน Facebook แพลตฟอร์ม ให้บริการด้วยฟังก์ชันต่างๆ
  1. ดูออเดอร์อัตโนมัติทุกรายการ confirm ใน Live สด
  2. ระบบ confirm ออเดอร์ไปหาลูกค้าทันที
  3. ส่งข้อความ broadcast ไปหาลูกค้าในขณะ Live สดได้
  4. ระบบจัดการคำสั่งซื้อ
 • มอบสิทธิ์ใช้งานบริการ ALIVE ฟรี 1 ปี (มูลค่า 11,880 บาท)
  1. จำนวนครั้ง : 5 ครั้ง ต่อเดือน
  2. จำนวนสินค้า : 100 รายการ
  3. เชื่อมต่อ Facebook เพจ : 1 เพจ
  4. แชทบอทช่วยขายและดูแลลูกค้า
  5. ระบบบรอดแคสต์กระตุ้นยอด 5 ครั้ง
 • ลูกค้าจะได้รับ SMS แจ้ง Link สำหรับ Register เพื่อรับสิทธิ์ใช้งานบริการ ALIVE ภายใน 3 วันทำการ
 • กรณีพบปัญหาการใช้งานขณะใช้บริการ ALIVE สามารถติดต่อได้ที่ E-mail : hello@aiya.ai หรือโทร 02-821-5699

รายละเอียดการรับสิทธิ์ส่วนลดอุปกรณ์ LIVE สด จาก BOYA

 • รับส่วนลดค่าอุปกรณ์ Live สด สูงสุด 15%
  1. ชุดการถ่ายทอดสด (Live) สำหรับมือถือ ลด 5% เหลือเพียง 1,377 บาท (จากปกติ 1,450 บาท)
  2. ชุดประชุมออนไลน์ BOYA BY-M1PRO และลำโพง ลด 5% เหลือเพียง 1,187 บาท (จากปกติ 1,250 บาท)
  3. ชุดประชุมออนไลน์ BOYA BY-MC และลำโพง ลด 5% เหลือเพียง 1,947 บาท (จากปกติ 2,050 บาท)
  4. APG Ring Light 10 inch SYRL10 ลด 10% เหลือเพียง 350 บาท (จากปกติ 390 บาท)
  5. APG Ring Light 18 inch KY-BK416 II ลด 15% เหลือเพียง 1,860 บาท (จากปกติ 2,190 บาท)
 • ลูกค้าจะได้รับ SMS แจ้ง Code สำหรับใช้เป็นส่วนลดในการซื้ออุปกรณ์ LIVE สด ภายใน 3 วันทำการ
 • ลูกค้าสามารถชำระค่าอุปกรณ์ Live สด ได้โดยตรงกับทาง BOYA และ BOYA จะเป็นผู้ส่งสินค้าให้กับลูกค้าโดยตรง

รายละเอียดบริการ และการรับสิทธิ์ MyCloudFulfillment


MyCloudFulfillment ให้บริการคลังสินค้าพร้อมจัดส่ง เป็นบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกเพื่อธุรกิจค้าขายออนไลน์หรือธุรกิจ E-Commerce ในเรื่องของพื้นที่จัดเก็บสินค้า (คลังสินค้า) การแพ็คสินค้า และการจัดส่งสินค้า สำหรับผู้ขายที่ไม่สะดวกสต๊อกสินค้า มีเวลาไม่มากพอสำหรับการแพ็คออเดอร์ และจัดส่งสินค้าด้วยตนเองเมื่อมียอดขายที่มากขึ้น

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • บริการแพ็คสินค้าฟรี 100 ชิ้นจาก MyCloudFulfillment มอบฟรีสำหรับการสมัครแพ็กเกจนี้ในครั้งแรก โดยสามารถส่งของที่เป็นสินค้าทั่วไป ไม่รวมสินค้าที่เป็นของสด และต้องคงสภาพสินค้าไว้ตลอดเวลา
 • ลูกค้าจะได้รับ SMS แจ้ง Code รับสิทธิ์ฟรีบริการแพ็คและส่งของจำนวน 100 ชิ้น จาก MyCloudFulfillment
 • ฟรีค่าแพ็คสินค้า 100 กล่องแรก หากเกินคิดค่าบริการดังนี้
  1. ค่าแพ็คสินค้า15 บาท/กล่อง
  2. ค่าเช่าพื้นที่ห้องมาตรฐาน 1,800 บาท/ลบ.ม./เดือน คิดตามการใช้พื้นที่จริงในแต่ละเดือน โดยระบบจะคิดปริมาณการใช้พื้นที่ที่สูงที่สุดของเดือนนั้นๆ
  3. ค่าจัดส่งสินค้า คิดตามจริง ไม่บวกชาร์จเพิ่ม
  4. ฟรี วัสดุกันกระแทกพื้นฐาน เช่น กระดาษฝอยรีไซเคิลกันกระแทก

หมายเหตุ

 • ไม่รวมค่าบรรจุภัณฑ์และค่าอุปกรณ์กันกระแทก เช่น บับเบิ้ลห่อสินค้า
 • ค่าเช่าห้องแอร์เพิ่มคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 400 บาท/ลบ.ม./เดือน
 • สินค้าที่ไม่รับบริการ สินค้าผิดกฎหมาย,ของสด สินค้าที่เน่าเสียได้ และสิ่งที่มีชีวิต,สินค้าแตกหักง่าย ไม่มีบรรจุภัณฑ์รองรับ เช่น แก้ว ขวด เซรามิก,สินค้าอันตราย เช่น วัตถุไวไฟ สารเคมี อาวุธของมีคม

รายละเอียดบริการและการรับสิทธิ์


ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ครบวงจร ที่ช่วยตอบโจทย์ทุกขั้นตอนการขาย ไม่ว่าจะตอบคำถามลูกค้าด้วยระบบแชทที่ชาญฉลาด ขายคล่องด้วยระบบบิลออนไลน์ ส่งของไวได้อย่างรวดเร็วทันใจ ไม่ต้องต่อคิว และสามารถ จัดการสต็อกสินค้าได้แบบเรียลไทม์“แพ็กเกจพื้นฐานสำหรับร้านค้ามือใหม่”

จำนวนแอดมิน 1 คน
ช่องทางการขาย Facebook Comment, Messenger, Instagram Comment, Page365 Store
แท็กแยกประเภทลูกค้า 3 แท็ก
ระบบสต็อกสินค้า
รับชำระผ่านบัตรเครดิต
รายงานสถิติการขาย/ ต้นทุนกำไร
การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และใบจ่าหน้าพัสดุ
บันทึกชื่อ-ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าอัตโนมัติ
ส่วนลดและสิทธิพิเศษจาก Partner

พิเศษ! รับสิทธิ์ใช้งานแพ็กเกจฟรีตลอดชีพจาก Page365 พร้อมฟีเจอร์พิเศษ ดังนี้

“สิทธิพิเศษเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าที่ใช้แพ็กเกจ AIS SME ที่เข้าร่วมโครงการ”

ส่งพัสดุด้วยบริการ Page365 Express ฟรี! 1 กล่อง/ เดือน
แจ้งอัพเดทสถานะออเดอร์ลูกค้าด้วย SMS ฟรี! 20 ข้อความ/ เดือน

ขั้นตอนการรับสิทธิ์

 • เมื่อลูกค้าสมัครใช้แพ็กเกจ AIS SME ที่เข้าร่วมโครงการ สำเร็จแล้ว จะได้รับ SMS แจ้งลิงก์สำหรับลงทะเบียนสมัครใช้บริการ Page365 พร้อม Coupon Code สำหรับรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม
 • ลูกค้าทำการลงทะเบียนผ่านลิงก์ที่ได้รับและกดสมัครใช้บริการ Page365
 • ลูกค้าเข้าสู่ระบบ Page365 และกรอก Coupon Code เพื่อรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • บริการ Page365 มอบฟรีสำหรับการสมัครใช้แพ็กเกจ AIS SME ที่เข้าร่วมโครงการ ในครั้งแรกเท่านั้น โดยลูกค้าจะได้รับ SMS แจ้งลิงก์สำหรับการลงทะเบียนใช้บริการ Page365 พร้อม Coupon Code สำหรับการรับรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม ภายหลังจากที่สมัครใช้แพ็กเกจ AIS SME ที่เข้าร่วมโครงการ สำเร็จ
 • ในการรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม ลูกค้าจะต้องทำการสมัครใช้บริการ Page365 ก่อน แล้วจึงเข้าสู่ระบบเพื่อกรอก Coupon Code สำหรับการรับสิทธิพิเศษ
 • Coupon Code ที่ได้รับมีอายุการใช้งาน 12 เดือนเท่านั้น
 • ระยะเวลารับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมจาก Page365 นานสูงสุด 12 รอบบิลเท่านั้น โดยสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนเจ้าของหมายเลข
 • เมื่อลูกค้าใช้บริการ Page365 ครบ 12 รอบบิลแล้ว ลูกค้าจะยังคงสามารถใช้บริการ Page365 ต่อได้ แต่จะไม่ได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม (บริการส่ง SMS แจ้งสถานะออเดอร์ฟรีและบริการส่งพัสดุด้วย Page365 Express ฟรี)
 • การรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมนี้จำกัด 1 เบอร์/ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • กรณีพบปัญหาหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ สามารถติดต่อได้ที่ http://m.me/page365app
 • รับสิทธิ์สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่ 1 ส.ค. 64 - 30 พ.ย. 64 เท่านั้น

สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการแพ็กเกจ SME eMarket สามารถโทรฟรีเบอร์ธุรกิจตามรายละเอียดด้านล่าง

Contact Number
บริษัท FlowAccount จำกัด - FlowAccount 020268989
บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) - TMC 022628888
บริษัท เอดี เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) - ADV 022646288
บริษัท Choco CRM จำกัด - Choco CRM 023318728
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) - MFEC 028217979
Contact Number
Shopee Call Center 020178399
ลาซาด้า - Lazada Call Center 020180000
Ninja van 020261499
GET Food 020263533
สายการบินไทยเวียตเจ็ท 020891909
สกู๊ตตาร์ - Skootar 021054429
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 021321888
การบินไทย 023561111
บริษัท ขนส่ง จำกัด - บขส.ภาคตะวันออก 023916846
บริษัท ขนส่ง จำกัด - บขส.ภาคใต้ 024224444
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การบินไทย 025453321
สถานีวิทยุ จส. 100 027119151
สถานีวิทยุ จส. 100 027119152
สถานีวิทยุ จส. 100 027119153
สถานีวิทยุ จส. 100 027119154
สถานีวิทยุ จส. 100 027119155
สถานีวิทยุ จส. 100 027119156
สถานีวิทยุ จส. 100 027119157
สถานีวิทยุ จส. 100 027119158
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRT รถไฟใต้ดิน) 027164044
บริษัท ขนส่ง จำกัด - บขส.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 029360657
บริษัท ขนส่ง จำกัด - บขส.ภาคเหนือ 029362852
บริษัท ขนส่ง จำกัด - บขส.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 029362853
บริษัท ขนส่ง จำกัด - บขส.ภาคเหนือ 029363670
Shippop 0929053355
สถานีวิทยุ จส. 100 1137
การบินไทยสมายล์ 1181
ตำรวจทางหลวง 1193
ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร 1197
สายการบินนกแอร์ 1318
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก) 1384
บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด- Flash Express 1436
บริษัท ขนส่ง จำกัด 1490
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 1543
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 1545
กรมการขนส่งทางบก 1584
สายด่วนกรมทางหลวง 1586
สหกรณ์แท็กซี่สยาม 1661
ศูนย์บริการรถยกรถลาก 1677
แท็กซี่-เรดิโอ 1681
การรถไฟแห่งประเทศไทย 1690
สายการบินบางกอก แอร์เวย์ 1771
บริษัท แกร็บ (ประเทศไทย) จำกัด - GRAB EXPRESS (Grab Bike) 020212500
บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด 020212555
บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด - DHL 020290999
บริษัท ลาลามูฟ อีซี่แวน(ประเทศไทย) - LALAMOVE 020345252
บริษัท เอสเอ็มอี ชิปปิ้ง จำกัด - SME SHIPPING 021057777
บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส จำกัด - FedEx 022298900
บริษัท เอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จำกัด - SCG Yamato Express 022398999
TNT Thailand - TNT Express 022508850
บริษัท อัลฟ่า เพอร์ฟอร์มานซ์ กรุ๊ป - Alpha Fast 022902800
บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด - DHL 023455000
ไทยไลอ้อนแอร์ 025299999
การรถไฟแห่งประเทศไทย 026218701
บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (DHL) 027918000
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 028313131
บริษัท ขนส่งสินค้า ไอที ทรานสปอรต์ จำกัด - I.T. TRANSPORT 0896091111
บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด - Nim Express 0905541988
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด - Kerry Express 1217
TNT Thailand - TNT Express 1721
บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส จำกัด - FedEx 1782
Contact Number
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB 021111111
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 027244000
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK 028888882
ธนาคารออมสิน - GHB 022998000
ธนาคารเกียรตินาคินจำกัด (มหาชน) - KKP 021655555
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย - SME Bank 022653000
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) - UOB 022851555
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) - LH Bank 023590000
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) 025550555
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) - CIMB 026267777
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) - ICBC 026295588
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) - TISCO 026336000
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL 026455555
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - GH Bank 026459000
ธนาคารไทยเครดิต รายย่อย จำกัด (มหาชน) - TCR Bank 026975454
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB 027777777
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK 028888888
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) - LH Bank 1327
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL 1333
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย -SME Develop Bank 1357
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) - TMB 1558
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - BAY 1572
ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) - CITI Bank 1588
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) - Thanachart Bank 1770
Contact Number
บริษัท ยูนิซิตี้มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด - Unicity 020926777
บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด - Mistine 021185111
บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - Kangzen-kenko 023788777
บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - Kangzen-kenko 023788888
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด - Successmore 025115955
บริษัท หมอเส็ง (ไทยแลนด์) จำกัด - Morsengi Herb 025164364
บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด - Giffarine 026195222
บริษัท แอมเวย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด - Amway 027258000
บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด - Aimstar Network 027269030
บริษัท ยูนิซิตี้มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด - Unicity 027846777
บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด - Nu Skin 027918500
บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด - Mistine 029170000
บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด - Zhulian 029833984
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด - Successmore 0618233904
Contact Number
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) - BKI 022858888
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - Phillip Life 020225000
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) - TIP Life 021185555
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - Krungthai-AXA 021188111
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 021298888
บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) - Cigna 021439768
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - AZAY 021439770
บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - Aetna 022328555
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) 022331998
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 022391557
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) - TIP Insure 022392200
บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) - JP Insurance 022462352
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - Thailife 022470247
บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด(มหาชน) 022479261
บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) - MBK LIFE 022525070
บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) 022578000
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 022675999
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - Muang Thai 022749400
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - Muang Thai 022761025
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 022903333
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - Allianz Ayudhya 023057000
บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - THAI SAMSUNG LIFE 023082245
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - Prudential 023528000
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) 023787000
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - Generali 026129888
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 026130123
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จํากัด (มหาชน) - Chubb Life 026156868
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 026311331
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - FWD 026326000
บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด - ING 026326222
บริษัท เอไอเอ จำกัด - AIA 026348888
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 026407777
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - A Life 026483333
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - A Life 026483500
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - A Life 026483600
บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) - Cigna 026515995
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - SCB LIFE 026553000
บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) - AYUD 026572970
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - AZAY 026585612
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - AZAY 026585613
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - AZAY 026585614
บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - Manulife 026601201
บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 026616000
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 026654000
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน 026701400
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน 026868616
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน 026868888
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) 026950800
บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 027627777
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - Bangkok Life 027778888
บริษัท เอไอเอ จำกัด (ประกันวินาศภัย) สาขาประเทศไทย 027834888
บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 027925555
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 028258888
บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) - Cigna 028530000
บริษัท โตเกียวมารีน ศรีเมืองประกันภัย จำกัด (มหาชน) 028673888
บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 028787111
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - Krungthai-AXA 1159
บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 1219
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) 1231
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จํากัด (มหาชน) - Chubb Life 1283
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด(มหาชน) - TQM 1291
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) - SAGI 1292
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 1309
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - SCB LIFE 1315
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - AZAY 1373
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 1484
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 1557
บริษัท เอไอเอ จำกัด - AIA 1581
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) 1596
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - Bangkok Life 1620
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - Prudential 1621
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 1726
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) - TIP Insure 1736
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 1741
บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) - Cigna 1758
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - Muang Thai 1766
Contact Number
AIS Call Center 1148
AIS Call Center 1149
AIS Call Center 1175
Contact Number
ข้าราชการ กรมบัญชีกลาง 021277001
กรมการขนส่งทางบก 022718888
กรมสรรพากร/ฝ่ายบริการลูกค้า 022728000
โครงการเราชนะ - คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ และข้อเสนอแนะโครงการ 022739020
การประปานครหลวง 1125
ตำรวจท่องเที่ยว 1155
สรรพากร Call Center 1161
ศูนย์บริการข่าวอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา 1182
ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต 1323
เช็คสิทธิการรักษา 1330
สอบถามเรื่อง COVID-19 1422
สิทธิประกันสังคม 1506
การประปาส่วนภูมิภาค 1662
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล - DEPA 021417100
กองคุ้มครองผู้บริโภค ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ 021430403
กองคุ้มครองผู้บริโภค ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ 021430404
กระทรวงอุตสาหกรรม - อก. 022023000
สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย - AT SME 022024547
กระทรวงมหาดไทย (มท.) 022221141
กระทรวงพลังงาน (พน.) 022233344
กระทรวงกลาโหม (กห.) 022253695
กระทรวงแรงงาน (รง.) 022321467
สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย - Thai Cosmetic Manufacturers Association 022467088
กระทรวงการคลัง (กค.) 022739021
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 022788500
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 022802660
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 022815955
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) 022831555
กระทรวงคมนาคม (คค.) 022833000
สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (TA SME) 024200076
กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) 024228888
กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) 025026500
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) (ทก.) 025057370
กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) 025078000
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) - Office of Insurance Commission 025153999
กรมทรัพย์สินทางปัญญา - DIP 025474696
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน - BOI 025538111
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - ISMED 025644000
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 025647000
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 025901000
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) 026409600
กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) 026435000
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 026596399
กรมศุลกากร - Thai Customs 026676000
กรมศุลกากร - Thai Customs 026677000
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย - The Federation Thai SME 0610284009
ศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชน - Government Contact Center 1111
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1129
กรมศุลกากร - Thai Customs 1164
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ) - Office of The Consumer Protection Board 1166
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) - Office of Insurance Commission 1186
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) - Bank of Thailand 1213
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) - Osmep 1301
กรมทรัพย์สินทางปัญญา - DIP 1368
กรมการค้าต่างประเทศ - Department of Foreign Trade 1385
สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1556
สายด่วนกรมทางหลวง 1586