เน็ตแรง โทรคุ้ม ทำงานได้ทุกที่

แพ็กเกจโปรรายเดือน AIS SME Work & Talk เน็ตแรง โทรคุ้ม ทำงานได้ทุกที่ ตอบโจทย์ธุรกิจ SME

ค่าบริการรายเดือน

649 บ.

โทรทุกเครือข่าย

1,000 นาที

โทรในแพ็กเกจเดียวกัน

ฟรี 24 ชั่วโมง

5G/4G/3G

5 GB

ฟรี บริการนามบัตรดิจิทัล

(Digital Name Card)

ทำงานได้ทุกที่ไม่เสียค่าเน็ต ผ่าน

และ

ฟรี 3 เดือน

ฟรี ประกันภัยคุ้มครอง

ความเสียหายทางไซเบอร์

1 ปี

ไม่จำกัด

เปิดเบอร์ใหม่

ผ่าน AIS eBiz Shop

รับเน็ตเพิ่มฟรี 20 GB


ในนามนิติบุคคล

คลิก

ในนามบุคคลธรรมดา

คลิก

เปลี่ยนแพ็กเกจ


คลิก

หรือกด *668*21*128#

ค่าบริการรายเดือน

949 บ.

โทรทุกเครือข่าย

2,000 นาที

โทรในแพ็กเกจเดียวกัน

ฟรี 24 ชั่วโมง

5G/4G/3G

15 GB

ฟรี บริการนามบัตรดิจิทัล

(Digital Name Card)

ทำงานได้ทุกที่ไม่เสียค่าเน็ต ผ่าน

และ

ฟรี 3 เดือน

ฟรี ประกันภัยคุ้มครอง

ความเสียหายทางไซเบอร์

1 ปี

ไม่จำกัด

เปิดเบอร์ใหม่

ผ่าน AIS eBiz Shop

รับเน็ตเพิ่มฟรี 20 GB


ในนามนิติบุคคล

คลิก

ในนามบุคคลธรรมดา

คลิก

เปลี่ยนแพ็กเกจ


คลิก

หรือกด *668*21*129#

ค่าบริการรายเดือน

1,349 บ.

โทรทุกเครือข่าย

3,000 นาที

โทรในแพ็กเกจเดียวกัน

ฟรี 24 ชั่วโมง

5G/4G/3G

20 GB

ฟรี บริการนามบัตรดิจิทัล

(Digital Name Card)

ทำงานได้ทุกที่ไม่เสียค่าเน็ต ผ่าน

และ

ฟรี 3 เดือน

ฟรี ประกันภัยคุ้มครอง

ความเสียหายทางไซเบอร์

1 ปี

ไม่จำกัด

เปิดเบอร์ใหม่

ผ่าน AIS eBiz Shop

รับเน็ตเพิ่มฟรี 20 GB


ในนามนิติบุคคล

คลิก

ในนามบุคคลธรรมดา

คลิก

เปลี่ยนแพ็กเกจ


คลิก

หรือกด *668*21*130#


แพ็กเกจเน้นโทร พร้อมเน็ตแรง

จะคุยงานที่ไหนก็ไม่มีสะดุด ทำงานก็ Work โทรก็คุ้ม


เงื่อนไข
 • แพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้านิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ที่เปิดเบอร์ใหม่, ย้ายค่ายเบอร์เดิม, เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน และลูกค้าปัจจุบัน ในระบบรายเดือน
 • สำหรับลูกค้าปัจจุบัน สามารถเปลี่ยนแพ็กเกจหลักที่สูงกว่าหรือเท่าเดิมได้เท่านั้น
 • ระยะเวลารับสิทธิ์แพ็กเกจ นาน 12 รอบบิล
 • ค่าบริการส่วนเกิน ค่าโทรทุกเครือข่าย นาทีละ 0.99 บาท, VDO Call นาทีละ 1.50 บาท, SMS ข้อความละ 2 บาท และ MMS ข้อความละ 4 บาท
 • การใช้งานอินเตอร์เน็ต 5G/4G/3G เมื่อครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps.
 • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้งานร่วมกับบริการ Multi SIM
 • อัตราค่าบริการคิดตามการใช้งานจริงเป็นนาที/รอบบิล (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการใช้งานในลักษณะ BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot หรือการรับส่งข้อมูลในปริมาณสูงผิดปกติ เกินบุคคลทั่วไปพึงใช้งาน หรือมีการใช้งานที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานโดยรวม
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศ และการใช้งานปกติเท่านั้น
 • เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสม เช่น จำกัดหรือลดความเร็วในกรณีที่พบว่ามีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง การใช้งาน BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot การดาวน์โหลด และ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์ หรือมีการใช้ซึ่งส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือกระทบต่อเครือข่ายการให้บริการโดยรวมของบริษัท
 • สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้ และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนเจ้าของหมายเลข
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ ซึ่งมีความเร็วสูงสุด 650 Mbps ขึ้นกับพื้นที่ให้บริการและโทรศัพท์ที่รองรับ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
 • Internet 5G ได้ไม่จำกัด สามารถใช้งานที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 1Gbps และรับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล
 • Internet 4G ได้ไม่จำกัด สามารถใช้งานที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 300Mbps และรับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล
 • Internet 3G ได้ไม่จำกัด สามารถใช้งานที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 42Mbps และรับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล
 • เบอร์ที่ใช้แพ็กเกจ AIS SME Work & Talk แพ็กเกจรายเดือนโทรคุ้ม เพื่อธุรกิจ SME สามารถโทรหากันฟรีตลอด 24 ชม
 • รับสิทธิ์ใช้เน็ตฟรีผ่านโปรแกรม Office365 , ZOOM และรับความคุ้มครองประกันภัยคุ้มครองความเสียหายทางไซเบอร์ ได้ 1 เบอร์/1 สิทธิ์
 • สมัครได้ตั้งแต่ 1 ส.ค. 64 - 30 พ.ย. 64

เงื่อนไข บริการ Office 365 และ ZOOM

 • สามารถ Share Hotspot เพื่อใช้งานผ่าน Laptop หรือ Notebook ได้
 • แพ็กเกจนี้จะไม่รวมค่า license ในการใช้งานโปรแกรม
 • ระบบจะส่ง SMS แจ้งสิทธิ์การใช้เน็ตฟรีผ่านโปรแกรม Office 365 และ ZOOM หลังจากสมัครแพ็กสำเร็จ โดยใช้ได้ฟรีนาน 3 เดือน (หลังจากครบกำหนดจะคิดค่าบริการตามแพ็กเกจที่สมัคร)

รายละเอียดบริการจัดทำนามบัตรดิจิทัล ( Digital Name Card )

บริการ Digital Name Card คือ บริการจัดสร้างนามบัตรดิจิทัลของบุคคลากรในองค์กร เพื่อใช้ทดแทน นามบัตรกระดาษ โดยมีความสามารถจัดการข้อมูลได้แบบ real-time และเก็บบันทึกนามบัตรได้บน แอปพลิเคชั่น YourQR ที่ทำงานได้ทั้งบน iOS และ Android เพื่อใช้สแกนนามบัตรและค้นหาข้อมูล เพื่อติดต่อภายหลังได้สะดวก


การใช้งาน Digital Name Card

สามารถเข้าใช้งานผ่านทางแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ YourQR โดยมีฟีเจอร์ต่างๆดังนี้

 • ทำงานได้ทั้ง iOS และ Android
 • สร้างและแก้ไขข้อมูลนามบัตรดิจิทัลได้ และแปลงเป็น QR Code
 • เลือกธีมนามบัตรขององค์กร
 • สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้ระหว่างแอปพลิเคชันกับเว็บไซต์
 • เรียกดูประวัติการแลกนามบัตรของบุคลากรในองค์กร
 • กรณีถ่ายรูปนามบัตรผ่าน App. YourQR ระบบจะทำการแปลงเป็น Text ให้อัตโนมัติ เพื่อให้ลูกค้าสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ทันที
 • Admin สามารถดำเนินงานผ่านเว็บไซต์เพื่อจัดการข้อมูลนามบัตรของบุคคลากรในองค์กร ทั้งเพิ่ม, ลบ, และแก้ไข รวมทั้ง เรียกดูรายงานอื่นๆที่เป็นประโยชน์ในทางธุรกิจ เปิดการรองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ Digital Name Card

 • หลังจากสมัครแพ็กเกจสำเร็จ จะได้รับ sms (Sender Name : YourQR) แจ้งในการเข้าใช้งานจัดทำนามบัตรดิจิทัลภายใน 3 วันทำการ
 • กรณีใช้งานครบ 3 เดือน ลูกค้ายังสามารถใช้ฟีเจอร์ต่างๆบนแอปพลิเคชันได้ แต่ไม่สามารถใช้งานบนเว็ปไซต์ได้
 • สิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกเบอร์ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนผู้ใช้บริการ
 • สอบถามการใช้บริการสามารถติดต่อ 9Net Support Team Line @YourQR ในช่วงเวลาทำการ 9.00 - 17.00 น.
 • รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 1 ส.ค. 64 - 30 พ.ย. 64