AIS Unified Endpoint Management

เป็นบริการที่ช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่(โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน แท็บเบล็ต) และเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งานอยู่ภายในองค์กร เพื่อให้การใช้งานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อองค์กรมีการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีความหลากหลายมาก องค์กรยิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องควบคุมและดูแลการใช้งานอุปกรณ์เหล่านั้นให้เป็นไปอย่างเหมาะสมตามนโยบายขององค์กร เพื่อลดความเสี่ยงที่จะสร้างความเสียหายให้กับองค์กรจากการใช้งานของพนักงานที่ไม่เหมาะสม ทั้งยังสามารถจัดการติดตั้งรวมทั้งกำหนดโปรแกรมต่างๆ ที่พนักงานจำเป็นต้องใช้งานในองค์กรได้ด้วย


การจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่และเครื่องคอมพิวเตอร์ในอดีต ระบบจัดการนั้นเป็นระบบที่แยกกัน ไม่ได้ทำงานรวมกัน ทั้งสองระบบต้องการการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง ที่ใช้ควบคุมการติดตั้งโปรแกรม การจัดการอัพเดตตัวระบบ OS การเข้าถึงข้อมูลในองค์กร ด้วยความต้องการดังกล่าว ทำให้มีการพัฒนาระบบการจัดการอุปกรณ์ที่ดีขึ้น เป็นระบบเดียวกัน ทำให้การจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่และเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นง่ายขึ้นกว่าอดีต


ผู้ดูแลระบบขององค์กรสามารถใช้งาน AIS UEM เพื่อบริหารอุปกรณ์เคลื่อนที่และเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้แก่

  1. บริหารจัดการด้านอุปกรณ์เคลื่อนที่และเครื่องคอมพิวเตอร์

    Onboarding พนักงานใหม่ในองค์กรให้สามารถใช้งานเครื่องและแอปพลิเคชั่นได้อย่างรวดเร็ว จัดการด้าน Inventory อุปกรณ์เคลื่อนที่และเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวก Remote support ได้จากหน้าจอของผู้ดูแลระบบ

  2. บริหารจัดการด้านการติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชั่น

    Enterprise app catalog ช่วยให้พนักงานในองค์กรสามารถติดตั้งแอปพลิเคชั่นได้โดยตรง กำหนดนโยบายการใช้แอปพลิเคชั่นในองค์กรได้ เช่น การติดตั้งหรือใช้งานแอปพลิเคชั่น Work Profile แยกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการทำงานออกจากกัน

  3. บริหารจัดการด้านความปลอดภัยและการเข้าใช้งาน

    Secure Productivity Apps เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน Mail, Calendar, Docs และ Social ปกป้องข้อมูลสำคัญในองค์กร โดยการจำกัดการเข้าใช้งานแบบมีเงื่อนไข ยื่นยันตัวตนผ่านระบบ Authenticator บนอุปกรณ์เคลื่อนที่


AIS Unified Endpoint Management (UEM)

มาพร้อมกับโซลูชันชั้นนำจาก 5 แบรนด์ระดับโลก เพื่อให้องค์กรสามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม


เปลี่ยนระบบการจัดการอุปกรณ์ให้เป็นรูปแบบ Digital Workspace จาก VMware ที่ช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลในองค์กรปลอดภัยขึ้น any app on any device, anywhere
Platform การดูแลอุปกรณ์จาก IBM ที่มาพร้อมกับ Watson AI ที่ปรึกษาอัจฉริยะที่จะช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการระบบได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น
ระบบการจัดการที่เน้นมือถือบนแพลตฟอร์ม Zero Trust รายแรกของอุตสาหกรรม ที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรทั่วโลก
จัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ภายใต้นโยบายองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย advanced feature สำหรับมือถือ Samsung โดยเฉพาะ
จัดการทุกอุปกรณ์ได้ในระบบเดียว สื่อสารในองค์กรด้วย WeTalk – Secure Message, Secure Voice & Video พร้อมรองรับการใช้งานเครื่องส่วนตัวด้วย Work Profile


บริหารจัดการได้ทุกอุปกรณ์
ไม่ว่าจะเป็น Android, iOS, Windows 10, macOS, Chrome OS ครอบคลุมทั้ง PC, Notebook, Smartphone, และ Tablet ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการภายใต้ระบบเดียวกัน


จัดการ Desktop ได้อย่างชาญฉลาด
สามารถทำ Desktop Lifecycle Management ได้อย่างครบวงจรผ่านระบบ Cloud เช่น การจัดการ Update OS ช่วยให้การทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ


ปกป้องทุก Application และข้อมูลธุรกิจบนทุกอุปกรณ์
ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดนโยบายการใช้งานและการเข้าถึง Application หรือข้อมูลสำหรับผู้ใช้งานได้จากศูนย์กลาง ช่วยให้ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่มีความปลอดภัยที่สูงขึ้น


วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน และเชื่อมต่อกับโปรแกรมความปลอดภัยอื่นๆ
สามารถกำหนดการตรวจสอบประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนแต่ละอุปกรณ์และกำหนดวิธีการในการแก้ไขได้แบบอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ดีขึ้น


Contact Us

ติดต่อสอบถามรายละเอียดแพ็กเกจ โปรโมชัน
ข้อมูลเกี่ยวกับ AIS Unified Endpoint Management และการติดตั้งนำไปใช้ในองค์กร