โซลูชันทางการสื่อสาร

เพราะการสื่อสารถึงกันเป็นปัจจัยสำคัญในธุรกิจทุกยุคทุกสมัย และในโลกที่ธุรกิจหมุนในระดับวินาที การติดต่อถึงกันได้ตลอดเวลาจึงจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการส่งต่อข้อความถึงกันนั้นถูกต้องและทันกับทุกความเปลี่ยนแปลง

AIS ให้บริการการติดต่อสื่อสารอย่างมืออาชีพมาตลอด และพัฒนาบริการให้ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีที่ใหม่ที่สุดและดีที่สุดอยู่เสมอ

Total Communication
Solutions

บริการสื่อสารทุกรูปแบบที่เลือกใช้ได้ตามลักษณะธุรกิจและการใช้งานไม่ว่าจะข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหวหรือแม้แต่จะใช้งานร่วมกันก็ทำได้ไม่สะดุด

Internal Communication
Solutions

ลดขั้นตอนและความยุ่งยากในการส่งต่องาน สะดวกในการส่งข้อมูลไปยังผู้รับจำนวนมาก ด้วยแนวคิดการจัดการรูปแบบใหม่ที่จะเชื่อมต่อทุกคนในองค์กรด้วยวิธีสื่อสารหลากหลายรูปแบบ

External Communication
Solutions

ให้คุณส่งต่อข้อมูลออกไปยังโลกอินเตอร์เนทได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ให้การสื่อสารทางธุรกิจของคุณทำได้ไม่ขาดตอน