โซลูชันด้านการตลาด

เทคโนโลยีทำให้พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยช่องทางการรับข่าวสารที่เพิ่มขึ้นมหาศาล โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของโลกออนไลน์และดิจิตอลแพลตฟอร์มต่างๆ ทำให้การสื่อสารทางการตลาดแบบเดิมอาจไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้าอีกต่อไป

AIS พร้อมช่วยทำ Digital Marketing Transformation ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่ครอบคลุมทุกช่องทางและเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ

สื่อสารเป็นวงกว้างด้วย Multimedia Marketing ที่ครอบคลุมทุกช่องทางการรับรู้และเจาะความต้องการของลูกค้าให้ตรงจุดด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและสื่อสารบน platform ที่มีประสิทธิภาพด้วย Digital Marketing

Multimedia Marketing
Solutions

ส่งข้อความที่ต้องการตรงถึงผู้รับจำนวนมากได้อย่างง่ายดายด้วยสื่อหลากหลายรูปแบบทั้งข้อความ ภาพ และเสียง

Digital Marketing
Solutions

การตลาดรูปแบบใหม่ที่เข้าใจลูกค้ามากกว่าที่เคยสร้างแคมเปญจน์ให้เข้ากับเป้าหมายด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก แล้วสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มที่โดนใจลูกค้า