AIS Cyber Secure

จากการเพิ่มขึ้นของภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นอย่างมากรวมถึงการประกาศร่าง พระราชบัญญัติ การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทำให้ทุกอุตสาหกรรมจำเป็นต้องตื่นตัวกับการจัดระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อป้องกัน การถูกโจมตีทางไซเบอร์ และเพื่อให้รองรับตามกฎหมาย


AIS พร้อมเป็นตัวช่วยให้กับลูกค้าองค์กรด้วยประสบการณ์ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้ากว่า 42 ล้านราย และยังเป็น partner กับผู้ให้บริการด้าน ความปลอดภัย ทางไซเบอร์ระดับโลกอย่าง Trustwave นอกจากนี้ AIS ยังเป็นผู้ให้ บริการครบวงจรทั้งเน็ตเวิร์คแบบมีสาย และไร้สาย คลาวด์ IoT และบริการเพื่อป้องกัน ภัยทางไซเบอร์อีกหลากหลาย จึงสามารถรับประกันความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้ในทุกจุดของระบบ IT

Network Security

ปกป้องระบบเครือข่ายให้ปลอดภัยจากการคุกคาม เพื่อให้ธุรกิจสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างไม่มีสะดุด

Cloud Security

ปกป้องการใช้งาน Cloud ทั้งในแบบ Private, Public หรือ Hybrid ด้วยพันธมิตรผู้ให้บริการ ระดับโลก

Security for Application

เพิ่มความปลอดภัยให้การใช้ Application ต่างๆ ได้อย่างมั่นใจ รวมถึงการบริหารจัดการและ ตรวจสอบข้อมูลการใช้งานของพนักงานในองค์กร

Endpoint Security

เพิ่มความมั่นใจในการใช้งานอุปกรณ์ของคุณ ด้วยบริการ ที่จะช่วยตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคามต่างๆรวมถึง บริการที่จะช่วยกำหนดนโยบายการใช้งานและตรวจสอบ แอพพลิเคชั่นต่างๆ ได้

Regulatory Compliance

บริการที่ช่วยให้การทำตามกฎหมายไซเบอร์ต่างๆ เป็นไปได้อย่างถูกต้องและยังช่วยในการเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้แก่องค์กรไปด้วยในตัว

Managed Security Services

ลดภาระการบริหารจัดการด้าน Security ภายในองค์กร ด้วยการดูแลอย่างมืออาชีพ จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชม.

NetworkSecurity

ปกป้องระบบเครือข่ายให้ปลอดภัยจากการคุกคาม
เพื่อให้ธุรกิจสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างไม่มีสะดุด

AIS Firewall

Firewall จากผู้ให้บริการ
ระดับโลกเพื่อความปลอดภัย
สูงสุดขององค์กร

รายละเอียดเพิ่มเติม

AIS Centralized Firewall

Virtual Firewall แบบ
Cloud Service
บนดาต้าเซ็นเตอร์มาตรฐาน
ระดับสากล

รายละเอียดเพิ่มเติม

DDoS Protection Service

ปกป้ององค์กรจากการถูกโจมตี
แบบ distributed
denial-of-service

รายละเอียดเพิ่มเติม

AIS SASE

รวมความสามารถของ
Security หลายรูปแบบ
ในที่เดียว เพิ่มความปลอดภัย
ให้ทุกการเชื่อมต่อขององค์กร

EndpointSecurity

เพิ่มความมั่นใจในการใช้งานอุปกรณ์ของคุณด้วยบริการที่จะช่วยตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคามต่างๆ รวมถึงบริการที่จะช่วยกำหนดนโยบายการใช้งานและตรวจสอบแอพพลิเคชั่นต่างๆ ได้

AIS Enterprise Mobility Management

บริหารจัดการการใช้งานอุปกรณ์
เคลื่อนที่ต่างๆ ภายในองค์กร
ให้ได้ความปลอดภัยสูงสุด

รายละเอียดเพิ่มเติม

Secure Enterprise Mobile

เพื่อความปลอดภัย สำหรับองค์กร
ที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่าน เครือข่าย โทรศัพท์จาก AIS

รายละเอียดเพิ่มเติม

XDR

แพลตฟอร์มการตรวจจับและ ตอบสนองเหตุการณ์ด้าน ความปลอดภัยแบบองค์รวมจากข้อมูลที่หลากหลายโดยอัตโนมัติ

RegulatoryCompliance

บริการที่ช่วยให้การทำตามกฎหมายไซเบอร์ต่างๆ เป็นไปได้อย่างถูกต้องและยังช่วยในการเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้แก่องค์กรไปด้วยในตัว

Business-Log Management

บริการเก็บ log
ให้ปลอดภัยสำหรับธุรกิจโดยเฉพาะ
เพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กรด้วยการใช้เทคโนโลยี Big Data

รายละเอียดเพิ่มเติม

PDPA Solution

ใช้เทคโนโลยีช่วยในการตรวจสอบ
ปรับปรุงและสร้างวิธีการทำงานในองค์กรให้สอดคล้องกับ
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Cyber Security Awareness Training

เพิ่มความตระหนักรู้ด้าน
Cyber Security
ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ในองค์กร

Managed SecurityServices

ลดภาระการบริหารจัดการด้าน Security ภายในองค์กร ด้วยการดูแลอย่างมืออาชีพจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชม.

CSOC as a Service

ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านไซเบอร์ ที่จัดตั้งด้วยความชำนาญ จากการดูแลเครือข่ายขนาดใหญ่ ของ AIS

รายละเอียดเพิ่มเติม

Vulnerability Assessment

บริการค้นหาจุดเสี่ยงในระบบขององค์กร พร้อมคำแนะนำในการจัดการระบบความปลอดภัย ให้แข็งแรงยิ่งขึ้น

Penetration Testing

ทดสอบระบบความปลอดภัยด้วย
การจำลองการโจมตีเสมือนจริง
จากผู้เชี่ยวชาญด้าน การเจาะระบบ

Security forApplication

เพิ่มความปลอดภัยให้การใช้ Application ต่างๆ ได้อย่างมั่นใจ รวมถึงการบริหารจัดการและตรวจสอบข้อมูลการใช้งานของพนักงานในองค์กร

Microsoft Cloud Application Service (MCAS)

จัดการผู้ใช้งานและ บริหารความปลอดภัย
ให้ Cloud Application
ในองค์กรอย่างครบวงจร

Email Security Services

เพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบอีเมล์ขององค์กร ทั้งความเสี่ยง จากการโจมตี และพฤติกรรม ของผู้ใช้งาน

CloudSecurity

ปกป้องการใช้งาน Cloud ทั้งในแบบ Private, Publicหรือ Hybrid ด้วยพันธมิตรผู้ให้บริการระดับโลก

Azure Security Center

ดูแลความปลอดภัยให้กับ การใช้งาน Microsoft Azure ด้วยบริการด้าน ความปลอดภัยจากไมโครซอฟต์

Cloud Security Posture
Management

ตรวจสอบและแนะนำการตั้งค่า
การใช้งานบนคลาวด์ให้ถูกต้อง
และปลอดภัยที่สุด

News & Activities

เปิดตัว AIS Cyber Secure เสริมความมั่นคงปลอดภัยธุรกิจไทย ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปีของ AIS

เมื่อช่วงปลายเดือนเมษายน 2020 ที่ผ่านมา ทีมงาน TechTalkThai มีโอกาสได้เข้าร่วมการแถลงข่าวของคุณยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าองค์กรแห่ง AIS ที่ได้ออกมาเล่าถึงการเปิดตัวของ AIS Cyber Secure ...

OurPartners

Contact Us

ติดต่อสอบถามรายละเอียดแพ็กเกจ โปรโมชัน
ข้อมูลเกี่ยวกับ Cyber Secure และการติดตั้งนำไปใช้ในองค์กร