What is Sovereign Cloud ?

Sovereign Cloud คือบริการ Cloud ภายในประเทศที่มีความมั่นคงและเสถียรภาพสูงอยู่ภายใต้ขอบเขตข้อบังคับทางกฎหมายของประเทศหรือภูมิภาคนั้นๆ เพื่อตอบโจทย์ด้านความปลอดภัยของข้อมูลและการที่จะมั่นใจได้ว่าข้อมูลมีความปลอดภัยจำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบต่างๆที่ได้มาตรฐานครอบคลุมในทุกๆส่วน เช่น ระบบโครงสร้างพื้นฐานของ Cloud, การเข้าถึงและรับส่งข้อมูล และข้อกำหนดที่ได้มาตรฐานเพื่อให้ปฏิบัติตาม

Sovereign Cloud with Hybrid Cloud

เลือกประเภท Cloud ที่เหมาะสมกับข้อมูลของคุณ

องค์กรที่มีใช้บริการ Cloud อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น Private Cloud หรือ Public Cloud สามารถเลือกใช้บริการ Sovereign Cloud ในรูปแบบ Hybrid เพื่อเป็นทางเลือกในการปกป้องข้อมูลที่สำคัญของท่านได้

Sovereign Cloud Framework Principles

Data Sovereignty and jurisdictional control
Data access and Integrity

อำนาจอธิปไตยข้อมูลและการควบคุมข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลและความสมบูรณ์ของข้อมูล

ข้อมูลถูกจัดเก็บอยู่ภายใต้การควบคุมและอำนาจของประเทศไทยบน Multi-location Data Center ที่ได้มาตรฐานจากทาง AIS พร้อมการเชื่อมต่อที่ครอบคลุมและปลอดภัย ผ่านบริการเก็บข้อมูลแบบ Object Storage เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล

Khon kaen
Chonburi
Ratchada
Chiangmai
Pathumthani
Ratchada-ramintra
Songkhla

Data Security and Compliance

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

มีโซลูชันควบคุมและปกป้องข้อมูลตั้งแต่ Endpoint Level ไปจนถึง Data at Rest รวมถึงได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมและได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

Data Independence & Mobility

ความเป็นอิสระและความคล่องตัวของข้อมูล

ด้วยบริการ Container as a Service จาก VMware Tanzu ช่วยให้นักพัฒนาสามารถ Deploy Application ได้ในทุกสภาพแวดล้อม ตอบโจทย์การทำงานแบบ Cloud Native ทำให้นักพัฒนาทำงานได้เร็วขึ้น และเข้าถึงทรัพยากรที่เหมาะสมส่งมอบซอฟต์แวร์ที่ดีกว่าสู่การผลิตอย่างต่อเนื่อง

รองรับความยืดหยุ่นบนสถาปัตยกรรม Multi-cloud ช่วยให้เคลื่อนย้ายข้อมูลและแอปพลิเคชันได้ง่าย ป้องกันปัญหาติดสัญญา (Vendor lock-in)

Data Innovation & Analytics

นวัตกรรมข้อมูลและการวิเคราะห์

โซลูชันบริหารจัดการข้อมูลบน Cloud จาก Blendata ช่วยในการจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล และลดค่าใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐาน ตอบโจทย์ในการนำข้อมูลที่สำคัญขององค์กรไปสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆได้อย่างง่ายและปลอดภัยมากขึ้น เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ลดความซับซ้อน ปรับขนาดการจัดเก็บข้อมูลได้ตามปริมาณข้อมูลที่ขยายเพิ่มขึ้น เหมาะสมกับธุรกิจทุกขนาด

เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ก้าวข้ามทุกข้อจำกัดในการจัดการข้อมูลเพื่อให้การนำข้อมูลที่สำคัญถูกนำมาวิเคราะห์อย่างปลอดภัยและต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงธุรกิจ

Benefit of Sovereign Cloud

Control Your Data

ข้อมูลยังคงอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยเขตอำนาจศาล โดยมีการป้องกันและบังคับเข้าถึงข้อมูลจากต่างประเทศ

Increase Mobility

มีความอิสระของข้อมูล สะดวกในการย้ายข้อมูลไปได้ทุกที่แบบไร้รอยต่อ ไม่ผูกขาดกับผู้ให้บริการเจ้าใดเจ้านึง (Vendor Lock-in)

Boost Security

ครอบคลุมเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมความปลอดภัยขั้นสูงเพื่อปกป้องแอปพลิเคชันและข้อมูลของคุณ

Future-Proof Your Infrastructure

เตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงสำหรับกฎระเบียบและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเพื่อรองรับภัยคุกคามด้านความปลอดภัยในอนาคต

Improve Compliance

ครอบคลุมและรองรับมาตรฐานด้านความปลอดภัยระดับสากลทั้งด้านข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

Fuel Innovation

สร้างความยืดหยุ่นและพัฒนาทางด้านดิจิทัลของประเทศสำหรับทางด้านเศรษฐกิจและข้อมูล เพื่อปลดล็อกการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่แท้จริง

AIS Journey with VMware Sovereign Cloud

สนใจทดลองใช้งาน Sovereign Cloud กรอกรายละเอียด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ