SME พร้อมโต AIS พร้อมให้

 

รับฟรี 2 ต่อ !! ตัวช่วยในการทำธุรกิจ เพื่อผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
เพียงเปิดเบอร์ใหม่/ย้ายค่ายเบอร์เดิม/เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน ด้วยแพ็กเกจเพื่อคนทำธุรกิจ

ต่อที่1

เลือกรับฟรี อุปกรณ์ไอที จำนวน 1 รายการ

  • กล้องวงจรปิด
  • กล้องติดรถยนต์
  • ไวไฟ เราต์เตอร์

เมื่อสมัครแพ็กเกจ ราคาตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปในนามนิติบุคคล และ บุคคลธรรมดา ด้วยแพ็กเกจเพื่อคนทำธุรกิจตามด้านล่างนี้
ต่อที่2

รับเน็ตเพิ่มสูงสุด 120 GB

(เดือนละ 10 GB/หมายเลข/เดือน นาน 12 เดือน) สำหรับลูกค้าที่เปิดเบอร์ในนามนิติบุคคลและสมัครตั้งแต่ 3 หมายเลขขึ้นไป /บริษัท

 


เงื่อนไขการรับสิทธิ์

  1. รับสิทธิ์ได้ทั้งการจดทะเบียนนามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล สำหรับต่อที่ 2 รับสิทธิ์ได้เฉพาะนิติบุคคลเท่านั้น
  2. สงวนสิทธิ์เฉพาะการเปิดเบอร์ใหม่/ย้ายค่ายเบอร์เดิม/เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนด้วยแพ็กเกจเพื่อคนทำธุรกิจ เท่านั้น รายละเอียดแพ็กเกจ คลิก
  3. สิทธิพิเศษต่อที่ 1 : สำหรับลูกค้านิติบุคคล และ บุคคลธรรมดาที่สมัครแพ็กเกจเพื่อคนทำธุรกิจ ราคาตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้น และเมื่อลูกค้าทำรายการสมัครสำเร็จ ระบบจะส่ง sms ให้รับทราบ เพื่อให้ทำการเลือกรับอุปกรณ์ไอทีฟรี 1 รายการผ่าน Link URL ที่กำหนด
  4. สิทธิพิเศษต่อที่ 2 : สำหรับลูกค้านิติบุคคลที่ทำการสมัครตั้งแต่ 3 หมายเลขขึ้นไป/บริษัท (สมัครแพ็กเกจเพื่อคนทำธุรกิจ แพ็กเกจใดก็ได้) รับเพิ่มเน็ต เดือนละ 10 GB นาน 12 เดือน โดยสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้
  5. เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสม เช่น จำกัดหรือลดความเร็วในกรณีที่พบว่ามีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง การใช้งาน BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot การดาวน์โหลด และ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์ หรือมีการใช้ซึ่งส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือกระทบต่อเครือข่ายการให้บริการโดยรวมของบริษัท
  6. ระยะเวลาโครงการ 5 ก.ค.62 – 30 ก.ย.62
  7. เฉพาะการทำรายการที่ AIS SHOP และ AIS Telewiz เท่านั้น