X3 ซุปเปอร์คุ้ม

ต่อยอดความสำเร็จให้กับธุรกิจ ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล รับเพิ่มฟรี 3 คุ้ม

เพียงเปิดเบอร์ใหม่ / ย้ายค่ายเบอร์เดิม / เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน

ด้วยแพ็กเกจเพื่อคนทำธุรกิจ

แอปปักหมุดร้านค้า สร้างโปรเด็ดเรียกลูกค้า เพิ่มยอดขายทำเองได้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา
(เดือนละ 10 GB / หมายเลข / เดือน นาน 12 เดือน)

สำหรับลูกค้าที่เปิดเบอร์ในนามนิติบุคคล

และสมัครตั้งแต่ 3 หมายเลขขึ้นไป / บริษัท

  1. รับสิทธิ์ได้ทั้งการจดทะเบียนนามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล สำหรับต่อที่ 3 รับสิทธิ์ได้เฉพาะนิติบุคคลเท่านั้น
  2. สงวนสิทธิ์เฉพาะการเปิดเบอร์ใหม่/ย้ายค่ายเบอร์เดิม/เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนด้วยแพ็กเกจเพื่อคนทำธุรกิจ เท่านั้น รายละเอียดแพ็กเกจ คลิก
  3. คุ้มที่ 1 : ใช้ฟรีบริการปักหมุดร้านค้านาน 3 เดือน เมื่อลูกค้าทำรายการสมัครสำเร็จ ระบบจะส่ง SMS แจ้ง Code รับสิทธิ์ให้ลูกค้านำไปกรอกรับสิทธิ์ฟรีผ่าน Website ของ IsWhere โดย Code ที่ได้รับสามารถนำมาใช้งานได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เท่านั้น (รายละเอียดบริการ IsWhere คลิก ) สมัครสำเร็จ ระบบจะส่ง sms ให้รับทราบ เพื่อให้ทำการเลือกรับอุปกรณ์ไอทีฟรี 1 รายการผ่าน Link URL ที่กำหนด
  4. คุ้มที่ 2 : เมื่อลูกค้าทำรายการสมัครสำเร็จ ระบบจะส่ง sms ให้รับทราบ เพื่อให้ทำการเลือกรับอุปกรณ์ไอทีฟรี 1 ชิ้นผ่าน Link URL ที่กำหนด โดยระบบจะทำการดึงยอดทุกสิ้นเดือนเพื่อทำการจัดส่งสินค้าและ ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 30 วันทำการ โดยจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ในใบแจ้งที่ระบุไว้เท่านั้น
  5. คุ้มที่ 3 : สำหรับลูกค้านิติบุคคลที่ทำการสมัครตั้งแต่ 3 หมายเลขขึ้นไป/บริษัท รับเพิ่มเน็ต เดือนละ 10 GB นาน 12 เดือน โดยสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้
  6. สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศ และการใช้งานปกติเท่านั้น
  7. เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสม เช่น จำกัดหรือลดความเร็วในกรณีที่พบว่ามีการรับส่ง ข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง การใช้งาน BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot การดาวน์โหลด และ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์ หรือมีการใช้ซึ่งส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือกระทบต่อเครือข่ายการให้บริการโดยรวมของบริษัท
  8. ระยะเวลาโครงการ 1 ตุลาคม 62 – 31 มกราคม 63
  9. เฉพาะการทำรายการที่ AIS SHOP และ AIS Telewiz เท่านั้น