SME โปรโดนใจ จัดให้ 2 ต่อ

ต่อยอดความสำเร็จให้กับคนทำธุรกิจ

เพียงทำรายการเปิดเบอร์ใหม่ / ย้ายค่ายเบอร์เดิม / เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน

ด้วยแพ็กเกจหลักเพื่อคนทำธุรกิจนาม "นิติบุคคล" รับฟรี 2 ต่อ

รับสิทธิ์เป็นสมาชิก

เพื่อรับสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษ

ที่มากขึ้นสำหรับคนทำธุรกิจ

สมัครแพ็กเกจตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป

หลากหลายแพ็กเกจ ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ

หลากหลายแพ็กเกจ
ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ

  • รับสิทธิ์ได้เฉพาะนิติบุคคลเท่านั้น
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะการเปิดเบอร์ใหม่/ย้ายค่ายเบอร์เดิม/เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนด้วยแพ็กเกจเพื่อคนทำธุรกิจ เท่านั้น (ไม่รวมแพ็กไฟเบอร์/Solution)
  • สมัครได้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม 2563

เอกสารประกอบการสมัคร

นิติบุคคล : บัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองบริษัท(กรณีมอบอำนาจ ใช้หนังสือมอบอำนาจ,สำเนาบัตรประชาชน ของผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ)

บุคคลธรรมดา : บัตรประจำตัวประชาชน และ แสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับร้านค้า อาทิ

  1. ใบทะเบียนพาณิชย์
  2. ใบ OTOP
  3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย์ ทนาย สถาปนิก เป็นต้น
  4. ธุรกิจพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เวปไซต์ธุรกิจ, Line Official Account , Social media, Lazada, Shopee, K plus shop เป็นต้น
  5. เอกสารรับรองจากสถาบันการเงิน (เช่น สินเชื่อเพื่อธุรกิจ, บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ เป็นต้น)
  6. สมาชิกธุรกิจขายตรง (MLM), สมาชิกสมาคมการค้า เช่น สมาคมค้าทองคำ, สมาคมการโรงแรม, สมาคมรับสร้างบ้าน เป็นต้น
  7. หลักฐานอื่นๆที่แสดงถึงการทำธุรกิจ