WEBINAR / Replay / ICT Jump / Eliminates risk and Enhance your data loss protection with Veeam Backup for Microsoft 365
WEBINAR / Replay / ICT Jump / Eliminates risk and Enhance your data loss protection with Veeam Backup for Microsoft 365
Eliminates risk and Enhance your data loss protection with Veeam Backup for Microsoft 365
22 Jul 2021          ผู้บรรยาย : Ms. Jareewan Walaiviboonsanti ,Mr. Bodin Suepsutin
Eliminates risk and Enhance your data loss protection with Veeam Backup for Microsoft 365
  22 Jul 2021
  ผู้บรรยาย : Ms. Jareewan Walaiviboonsanti ,Mr. Bodin Suepsutin

ในวิฤตการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 องค์กรเริ่มมองหาเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยสนับสนุนในการทำงาน Microsoft 365 ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เข้ามามีบทบาทเพื่อรองรับรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไป เนื่องจากความครบของเครื่องมือที่ Microsoft 365 สามารถสนับสนุนการทำงานร่วมกันทั้งใน และนอกสำนักงานได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น Feature อย่าง Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business และ Microsoft Teams ซึ่งข้อมูลต่างๆในการทำงานผ่าน Microsoft 365 จะถูกเก็บอยู่บนคลาวด์ หลายองค์กรยังคงมองข้ามเรื่องของการ Back Up ข้อมูลเหล่านั้นด้วยโซลูชันเฉพาะที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถกู้คืนกลับมาได้หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด อีกทั้งข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอาจมีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาจัดเก็บ หรือไม่สามารถเรียกดูย้อนหลังหากเกินระยะเวลาที่กำหนด การสูญเสียข้อมูลจากจุดเล็กๆในการทำงาน อาจจะนำมาซึ๋งความเสียหายอย่างใหญ่หลวงหากไม่เตรียมการป้องกัน องค์กรควรเตรียมพร้อมเรื่องการ Back up เพื่อให้ลดโอกาสการสูญเสียข้อมูล และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถกู้ข้อมูลกลับมาเพื่อใช้งานได้ทันทีเมื่อมีความจำเป็น

CSL และ AIS Business ร่วมกับ Veeam ขอเรียนเชิญ IT Manager, ผู้ดูแลระบบ IT, และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง ICT Jump Webinar ในหัวข้อ “Eliminates risk and Enhance your data loss protection with Veeam Backup for Microsoft 365” ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2021เวลา10:00 – 11:30 น

ในระหว่างกิจกรรมนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

 • Feature ใหม่ที่มาพร้อมกับ  Veeam Backup for Microsoft 365 V5 ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและการนำกลับมาใช้ของ Data ที่เกิดจากการใช้ Microsoft 365
 • เรียนรู้จริงผ่าน Demo : Veeam Backup for Microsoft 365
 • Back up ข้อมูลด้วยความมั่นใจอีกขั้นกับบริการ Backup as a Service
รายละเอียดการบรรยาย
 หัวข้อ : Eliminates risk and Enhance your data loss protection with Veeam Backup for Microsoft 365
 ช่องทางการบรรยาย : Online Event

 ผู้บรรยาย : Ms. Jareewan Walaiviboonsanti Veeam Software, Mr. Bodin Suepsutin Veeam Software
 วันที่ : 22 Jul 2021
รายละเอียดการบรรยาย
หัวข้อ : Eliminates risk and Enhance your data loss protection with Veeam Backup for Microsoft 365
ช่องทางการบรรยาย : Online Event

ผู้บรรยาย : Ms. Jareewan Walaiviboonsanti Veeam Software, Mr. Bodin Suepsutin Veeam Software
วันที่ : 22 Jul 2021
แชร์

“It’s TIME to Explore and Transform Your Infrastructure to Modernizati...

Mr. Bodin Suepsutin,Mr. Thawipong Anotaisinthawee
14 Jul 2021

Optimize your business, accelerate modern application more efficient w...

Mr. Sanchai Leelahakiat,Mr. Phubet Pramuean
22 Jun 2021
INQUIRIES
สอบถามรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมนานี้ หรือภายในหมวด
INQUIRIES
สอบถามรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมนานี้
หรือภายในหมวด
   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คำถาม/ข้อความถึงเรา

ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครสมาชิก Webinar
 1. สงวนสิทธิ์การรับสิทธิ์ฟรี สำหรับลูกค้า SME นิติบุคคล และบุคคลธรรมดาระบบรายเดือน
 2. ลงทะเบียนรับสิทธิ์ฟรี โดยกด *668*32*21# หลังจากนั้นระบบจะส่ง sms เพื่อลงทะเบียนเพื่อยืนยันการใช้งาน
 3. ลูกค้าสามารถใช้งานฟรีได้ถึง 31 ธันวาคม 2563
 4. รับสิทธิ์ได้ 1 เบอร์/1 สิทธิ์
 5. ลูกค้าสามารถใช้บริการ Website และ Digital Business Card ได้โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม แต่ในส่วนของฟังก์ชัน AdBot ในกรณีที่ลูกค้ามีการซื้อ Ad จะต้องเสียค่าบริการค่า Commission 10% จากราคา Ad
 6. รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 15 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2563
เงื่อนไข
 1. เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงฯ ข้างต้นทุกประการ หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลง ฯ ที่กำหนดไว้นี้
  ขอให้ปฏิเสธการลงทะเบียนขอใช้ สมาชิก Webinarนี้
หมายเหตุ
 1. โปรดอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครสมาชิก Webinar นี้อย่างละเอียด
  การที่ท่านลงทะเบียนเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารสมาชิก Webinar ตามขั้นตอนที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ ถือว่าท่านตกลงยอมรับ
X

X

X

ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครสมาชิก Webinar
 1. สงวนสิทธิ์การรับสิทธิ์ฟรี สำหรับลูกค้า SME นิติบุคคล และบุคคลธรรมดาระบบรายเดือน
 2. ลงทะเบียนรับสิทธิ์ฟรี โดยกด *668*32*21# หลังจากนั้นระบบจะส่ง sms เพื่อลงทะเบียนเพื่อยืนยันการใช้งาน
 3. ลูกค้าสามารถใช้งานฟรีได้ถึง 31 ธันวาคม 2563
 4. รับสิทธิ์ได้ 1 เบอร์/1 สิทธิ์
 5. ลูกค้าสามารถใช้บริการ Website และ Digital Business Card ได้โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม แต่ในส่วนของฟังก์ชัน AdBot ในกรณีที่ลูกค้ามีการซื้อ Ad จะต้องเสียค่าบริการค่า Commission 10% จากราคา Ad
 6. รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 15 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2563
เงื่อนไข
 1. เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงฯ ข้างต้นทุกประการ หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลง ฯ ที่กำหนดไว้นี้
  ขอให้ปฏิเสธการลงทะเบียนขอใช้ สมาชิก Webinarนี้
หมายเหตุ
 1. โปรดอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครสมาชิก Webinar นี้อย่างละเอียด
  การที่ท่านลงทะเบียนเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารสมาชิก Webinar ตามขั้นตอนที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ ถือว่าท่านตกลงยอมรับ