WEBINAR / Replay / SME Growth / รู้ทันภัยไซเบอร์ ไวรัสร้ายที่ทุกธุรกิจต้องกลัว
WEBINAR / Replay / SME Growth / รู้ทันภัยไซเบอร์ ไวรัสร้ายที่ทุกธุรกิจต้องกลัว
รู้ทันภัยไซเบอร์ ไวรัสร้ายที่ทุกธุรกิจต้องกลัว
17 Mar 2021          ผู้บรรยาย : คุณพรพรหม ประภากิตติกุล
รู้ทันภัยไซเบอร์ ไวรัสร้ายที่ทุกธุรกิจต้องกลัว
  17 Mar 2021
  ผู้บรรยาย : คุณพรพรหม ประภากิตติกุล

หากพูดถึงภัยไซเบอร์ เชื่อว่าหลายท่านเคยได้ยินข่าวภาคธุรกิจ/ภาครัฐถูกโจมตีด้านข้อมูลสำคัญๆเพื่อทำการเรียกค่าไถ่จาก Hacker ที่ไม่หวังดี หรือแม้กระทั่งพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ถูกส่งข้อความแชทเพื่อหลอกให้โอนเงิน หรือการปลอมแปลงสลิปโอนเงินในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้ภัยไซเบอร์อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด

AIS SME ขอเชิญชวนคนทำธุรกิจทุกท่านร่วมรับฟังงานสัมมนา ในหัวข้อ "รู้ทันภัยไซเบอร์! ไวรัสร้ายที่ทุกธุรกิจต้องกลัว" โดยท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับภัยทางไซเบอร์ต่างๆดังนี้

 • สถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในปัจจุบัน
 • สร้างความตระหนักรู้ และการปรับตัวในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
 • แนวทางการป้องกันและจัดการความเสี่ยงเพื่อรองรับธุรกิจในยุคดิจิทัล
รายละเอียดการบรรยาย
 หัวข้อ : รู้ทันภัยไซเบอร์ ไวรัสร้ายที่ทุกธุรกิจต้องกลัว
 ช่องทางการบรรยาย : Online Event

 ผู้บรรยาย : คุณพรพรหม ประภากิตติกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และ ผู้บริหารความั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 วันที่ : 17 Mar 2021
รายละเอียดการบรรยาย
หัวข้อ : รู้ทันภัยไซเบอร์ ไวรัสร้ายที่ทุกธุรกิจต้องกลัว
ช่องทางการบรรยาย : Online Event

ผู้บรรยาย : คุณพรพรหม ประภากิตติกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และ ผู้บริหารความั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ : 17 Mar 2021
แชร์

เริ่มต้นขายของออนไลน์อย่างไร ให้ปังเหมือนมืออาชีพ

คุณฬุศรัณย์ ศิลป์ศรีกุล ,คุณสุทธิเกียรติ จันทรชัยโรจน์
30 Jun 2021

Feature สุดปังในการใช้ M365 (Retail/ Trading)

คุณกิตธพัฒน์ เจียมรัตนะประทีป
4 Jun 2021

Feature สุดปังในการใช้ M365 (ธุรกิจบริการ)

คุณกิตธพัฒน์ เจียมรัตนะประทีป
4 Jun 2021

เทคนิค เคล็ดลับ จับเทรน Social Commerce 2021

คุณอัจฉริยะ ดาโรจน์
23 Apr 2021

Transform ธุรกิจอย่างไร ให้โดนใจลูกค้ายุคใหม่

คุณสิรินันท์ จิรดิลก
30 Mar 2021
INQUIRIES
สอบถามรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมนานี้ หรือภายในหมวด
INQUIRIES
สอบถามรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมนานี้
หรือภายในหมวด
   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คำถาม/ข้อความถึงเรา

ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครสมาชิก Webinar
 1. สงวนสิทธิ์การรับสิทธิ์ฟรี สำหรับลูกค้า SME นิติบุคคล และบุคคลธรรมดาระบบรายเดือน
 2. ลงทะเบียนรับสิทธิ์ฟรี โดยกด *668*32*21# หลังจากนั้นระบบจะส่ง sms เพื่อลงทะเบียนเพื่อยืนยันการใช้งาน
 3. ลูกค้าสามารถใช้งานฟรีได้ถึง 31 ธันวาคม 2563
 4. รับสิทธิ์ได้ 1 เบอร์/1 สิทธิ์
 5. ลูกค้าสามารถใช้บริการ Website และ Digital Business Card ได้โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม แต่ในส่วนของฟังก์ชัน AdBot ในกรณีที่ลูกค้ามีการซื้อ Ad จะต้องเสียค่าบริการค่า Commission 10% จากราคา Ad
 6. รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 15 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2563
เงื่อนไข
 1. เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงฯ ข้างต้นทุกประการ หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลง ฯ ที่กำหนดไว้นี้
  ขอให้ปฏิเสธการลงทะเบียนขอใช้ สมาชิก Webinarนี้
หมายเหตุ
 1. โปรดอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครสมาชิก Webinar นี้อย่างละเอียด
  การที่ท่านลงทะเบียนเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารสมาชิก Webinar ตามขั้นตอนที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ ถือว่าท่านตกลงยอมรับ
X

X

X

ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครสมาชิก Webinar
 1. สงวนสิทธิ์การรับสิทธิ์ฟรี สำหรับลูกค้า SME นิติบุคคล และบุคคลธรรมดาระบบรายเดือน
 2. ลงทะเบียนรับสิทธิ์ฟรี โดยกด *668*32*21# หลังจากนั้นระบบจะส่ง sms เพื่อลงทะเบียนเพื่อยืนยันการใช้งาน
 3. ลูกค้าสามารถใช้งานฟรีได้ถึง 31 ธันวาคม 2563
 4. รับสิทธิ์ได้ 1 เบอร์/1 สิทธิ์
 5. ลูกค้าสามารถใช้บริการ Website และ Digital Business Card ได้โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม แต่ในส่วนของฟังก์ชัน AdBot ในกรณีที่ลูกค้ามีการซื้อ Ad จะต้องเสียค่าบริการค่า Commission 10% จากราคา Ad
 6. รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 15 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2563
เงื่อนไข
 1. เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงฯ ข้างต้นทุกประการ หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลง ฯ ที่กำหนดไว้นี้
  ขอให้ปฏิเสธการลงทะเบียนขอใช้ สมาชิก Webinarนี้
หมายเหตุ
 1. โปรดอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครสมาชิก Webinar นี้อย่างละเอียด
  การที่ท่านลงทะเบียนเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารสมาชิก Webinar ตามขั้นตอนที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ ถือว่าท่านตกลงยอมรับ