AIS eBusiness Portal คืออะไร?

บริการออนไลน์ช่องทางพิเศษสำหรับลูกค้ากลุ่ม Enterprise สามารถสื่อสารกับ
AIS ได้ง่ายขึ้น และเป็นเครื่องมือช่วยในการบริการจัดการข้อมูลค่าใช้จ่ายของบริษัท
ข้อมูลผู้ใช้บริการ บริษัทลูกหรือกลุ่มบริษัทในเครือ

จุดเด่นของบริการ

เป็นศูนย์กลางข้อมูลออนไลน์อัพเดทล่าสุด ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา

ปลอดภัยสูงสุดในการเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ ด้วยขึ้นตอนตรวจสอบรหัสผู้ใช้งาน

เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ข้อมูลบริษัทที่หลากหลาย

สามารถกำหนดระดับสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและทำรายการต่างๆ ได้แตกต่างกันตามบทบาทและหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน

เป็นช่องทางให้บริการที่พัฒนาขึ้นอย่างครบวงจรในการแจ้งปัญหาการติดตามปัญหา

บริการเด่น

รายงานสรุปค่าใช้บริการ

แสดงข้อมูลค่าใช้บริการในรูปแบบรายงานที่หลากหลาย
เพื่อช่วยในการบริหารค่าใช้จ่ายในองค์กร

รายละเอียดการใช้งาน

สะดวกสบายในการตรวจสอบรายละเอียด
การใช้งานบริการต่างๆ ของทุกเลขหมายในองค์กร

หมดกังวลเรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการ

หมดกังวลเรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการ ผู้ใช้ระบบสามารถ
บริหารจัดการเกี่ยวกับใบแจ้งค่าใช้บริการด้วยตนเอง

แพ็กเกจ

บริหารจัดการแพ็กเกจต่างๆ ได้ด้วยตนเอง เช่น
ตรวจสอบแพ็กเกจที่ใช้งานปัจจุบัน สมัครแพ็กเกจ
โรมมิ่งและแพ็กเกจเสริม

สิทธิพิเศษ

มอบความพึงพอใจสูงสุดด้วยสิทธิพิเศษ
ที่คัดสรรเฉพาะลูกค้าองค์กร

ช่องทางแจ้งและติดตามปัญหา 24 ชม.

สามารถแจ้งปัญหาและติดตามผลดำเนินการ
แก้ไขอย่างครบวงจร ตลอด 24 ชั่วโมง

NEW! วิธีการสมัครบริการeBusiness Portal ประเภทธุรกรรมทั่วไปผ่าน website

 1. ลูกค้านิติบุคคลกรอกข้อมูลสมัครบริการ eBusiness Portal ประเภทธุรกรรมทั่วไปผ่าน website : https://ebusinessportal.ais.co.th/

 2. ลูกค้านิติบุคคลอัพโหลดไฟล์เอกสารสำคัญผ่าน website ประกอบด้วย

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปภาพและเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมสำเนาใบอนุญาตทำงานจากกระะทรวงแรงงานฯ อายุไม่เกิน 1 ปี ของผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

  • สำเนาหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปภาพและเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง+สำเนาใบอนุญาตทำงานจากกระะทรวงแรงงานฯ อายุไม่เกิน 1 ปี ของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)

 3. AIS จะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งหมด โดยจะใช้ระยะเวลาตรวจสอบเอกสารการสมัครบริการ คือ 3 วันทำการ ในกรณีลูกค้าต้องการติดตามสอบถามการสมัคร สามารถสอบถามได้ทาง business@ais.co.th

 4. ถ้าข้อมูลและเอกสารครบถ้วนถูกต้อง ลูกค้านิติบุคคลได้รับ email แจ้ง password สำหรับเข้าใช้งานและจะสามารถใช้งานทุกเมนูในบริการแบบ “ธุรกรรมทั่วไป”

ขั้นตอนสมัครใช้บริการ eBusiness Portal

สำหรับการสมัครประเภทอื่นๆ เช่น ดูรายละเอียดการใช้งาน (CDR)

1

กรอกข้อมูลลงในแบบขอสมัครใช้บริการให้ครบถ้วน

2

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จากนั้นพิมพ์ใบสมัครมาเพื่อลงนาม

3

ยื่นคำขอสมัครได้ที่ สำนักงานสาขาหรือ AIS SHOP ทั่วประเทศ หรือ เจ้าหน้าที่การตลาดของ AWN ที่ดูแลองค์กรท่าน

ส่งเอกสาร คำขอสมัครใช้บริการ AIS eBusiness Portal พร้อมเอกสารแนบ ดังต่อไปนี้

ผู้ใช้บริการ/ผู้มอบอำนาจ

 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 1 ปี
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปและเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจ
 3. สำเนา ภพ.20 สำนักงานใหญ่/สำนักงานเลขา (ถ้ามี):กรณีทำธุรกรรมการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ตามภาษีมูลค่า สำนักงานใหญ่(สำนักงานสาขา)

ผู้รับมอบอำนาจ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปภาพและเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

กรณีบุคคลต่างชาติ

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง
 2. สำเนาใบอนุญาตทำงานจากกระทรวงแรงงานฯ อายุไม่เกิน 3 เดือน