Cloud

เชื่อมโยงทุกความสำเร็จแบบครบวงจร
พร้อมความปลอดภัยขั้นสูงจากเอไอเอส

AIS Business Cloud

ปัจจุบันเทคโนโลยี Cloud computing เริ่มเข้ามามีบทบาทในองค์กร บริษัท และหน่วยงานภาครัฐอย่างมาก เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่จะรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่กำลังเข้ามา อีกทั้งยังเพิ่มศักยภาพในการทำงาน เพื่อเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขันกับตลาดมากขึ้น และยังช่วยจัดการเรื่องของค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการกิจการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการลงทุนเพิ่มขึ้น โดยไม่ต้อง ลงทุนซื้ออุปกรณ์ใหม่ๆ ต่อเนื่องเหมือนวิธีการสมัยก่อน

โดยเฉพาะสำหรับองค์กรที่ต้องการลดต้นทุนในส่วนของทรัพยากรทางด้านไอที แต่ยังคงต้องการระบบไอทีที่มีเสถียรภาพและมีความปลอดภัยสูง เพื่อให้สามารถ ตอบสนองความต้องการในการใช้งานขององค์กรได้อย่างสมบูรณ์ บริการ AIS Business Cloud จึงเป็นทางเลือกใหม่ของกลุ่มลูกค้าองค์กรในปัจจุบัน


AIS Business Cloud

AIS Data Center

บริการให้เช่าพื้นที่สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ที่ได้รับมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ISO 27001:2013 โดยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รวมถึงระบบอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ออกแบบตามมาตรฐาน UPTIME INSTITUTE
และ TIA–942 พร้อมเจ้าหน้าที่วิศวกรปฏิบัติหน้าที่ ตลอด 24 ชั่วโมงตลอดจนการให้บริการ
วงจรเชื่อมโยงทั้งภายในและต่างประเทศแบบเบ็ดเสร็จ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Enterprise Cloud

บริการ Cloud Infrastructure สำหรับลูกค้าองค์กร ด้วย Platform ใหม่ล่าสุด
จาก VMware NSX ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้ระบบ Infrastructure ขององค์กร
ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกแพ็คเกจได้ตามความต้องการในการใช้งาน และพร้อมดูแล
โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก AIS

รายละเอียดเพิ่มเติม

Microsoft Azure

บริการคลาวด์แพลตฟอร์มที่เปิดกว้าง และมีความยืดหยุ่นสูง สำหรับการสร้าง ติดตั้ง รวมถึง
จัดการโซลูชั่นที่ใช้งานบนคลาวด์ รองรับการใช้งานในรูปแบบ IaaS
(Infrastructure as a Service) และ Paas (Platform as a Service)

รายละเอียดเพิ่มเติม

Backup on Cloud

บริการสำรองข้อมูลพร้อมพื้นที่จัดเก็บข้อมูล รองรับความต้องการที่สามารถปรับเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสม บนระบบคลาวด์ ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมระบบสำรองข้อมูลสำหรับ
องค์กรและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสำรองข้อมูลและกู้ข้อมูล โดยทีมงานจาก
AIS Professional Team ตลอดการใช้บริการ

รายละเอียดเพิ่มเติม


Enterprise Object Storage

ระบบจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ในประเทศสำหรับองค์กร ที่ถูกออกแบบมาให้
รองรับไฟล์ขนาดใหญ่ ใหญ่ ในปริมาณมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเข้าถึง
พื้นที่จัดเก็บนี้ได้อย่างง่ายดาย ออกแบบโครงสร้างการเชื่อมต่อได้อย่างหลากหลาย

รายละเอียดเพิ่มเติม


Amazon Web Services (AWS)

AWS บริการระบบคลาวด์ ที่ตอบโจทย์กับสายงานไอทีในยุคปัจจุบัน
พร้อมทีมงานช่วยให้คำปรึกษา ออกแบบ ดูแลโครงสร้างของระบบ
ให้การใช้งาน AWS ของผู้ใช้บริการมีประสิทธิภาพสูงสุด

รายละเอียดเพิ่มเติม

AIS Unified Endpoint Management

บริการที่ช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการการใช้งาน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ (โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน แท็บเบล็ต)
และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ภายในองค์กร
เพื่อให้การใช้งานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Office 365

บริการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อให้พนักงานสามารถทำงาน
ร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อ และสนับสนุนการทำงานแบบ mobility อย่างเต็มรูปแบบ
เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการเข้าถึงเครื่องมือ Microsoft Office ได้จากทุกที่
ทุกเวลา และยังสามารถใช้งานได้ผ่าน หลากหลายอุปกรณ์ และช่วยลดต้นทุน
ด้าน Software ให้กับองค์กร

รายละเอียดเพิ่มเติม

Office Anywhere

เพิ่มประสิทธิผลในการทำงานด้วยระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งระบบจัดการเวลาทำงานทั้งในและนอกสถานที่ ระบบการขออนุมัติและอนุมัติเอกสารภายในองค์กรจากที่ใดก็ได้ เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในองค์กร

รายละเอียดเพิ่มเติม

Cloud Managed Services

สำหรับองค์กรที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอที เพื่อให้คำปรึกษา รวมถึงการให้บริการติดตั้ง
ระบบ หรือย้ายระบบจากระบบเดิมขึ้นสู่ Cloud และพร้อมบริการ IT Monitoring จากทีมงาน
ผู้เชี่ยวชาญของ AIS ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม


Windows Virtual Desktop

บริการ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) ที่อยู่บน Microsoft Azure อำนวยความสะดวกในการทำงานได้จากที่ใดก็ได้ เสมือนนั่งอยู่ออฟฟิศ พร้อมปรับการทำงานไปสู่ Hybrid Work

รายละเอียดเพิ่มเติม

Windows 365

คลาวด์พีซีที่ให้คุณสามารถใช้งาน Windows ที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัวบนอุปกรณ์ใดก็ได้ เสมือนการใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือพีซี ลดความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยด้วยการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยข้อมูลในคลาวด์

รายละเอียดเพิ่มเติม

DevSecOps Platform as a Service

แพลตฟอร์มที่เหมาะกับการพัฒนา Cloud-Native Application เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนา Applications ได้ง่ายขึ้น ช่วยให้ทีมพัฒนาสามารถส่งมอบ Applications ได้รวดเร็วขึ้น และมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น พร้อมกับช่วยลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการ Multi-cloud ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

AIS Big Data Platform as a Service

แพลตฟอร์มบนระบบ Cloud ที่ให้บริการรวบรวมข้อมูล บริหารจัดการสิทธิ์การเข้าถึง ประมวลข้อมูลให้พร้อมใช้งาน ไปจนถึงการนำข้อมูลไปใช้งานในหลากหลายรูปแบบ โดยผ่านการออกแบบการใช้งานในรูปแบบ No coding

รายละเอียดเพิ่มเติม


VMware Sovereign Cloud

บริการ AIS Sovereign Cloud ออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสำคัญ โดยมีโซลูชั่นและหลักการในการปกป้องข้อมูลเพื่อสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บ และเป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมายของประเทศไทย โดยจะไม่ถูกควบคุมและแทรกแซงจากต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

VMware Carbon Black

บริการ Endpoint Security ช่วยในการปกป้อง ตรวจสอบ และแจ้งเตือนสำหรับการรับมือ ภัยคุกคามบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายองค์กรให้มีความมั่นคงปลอดภัยและคุ้มค่าตลอด 24 ชั่วโมง เน้นในการป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตและป้องกันโปรแกรมแอบแฝงต่างๆผ่านทาง คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือ IoT

รายละเอียดเพิ่มเติม