ทำการตลาดบนออนไลน์

ผ่าน Online Media โดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ

ค่าบริการรายเดือน

9,000 บ.

สัญญาการใช้งาน 3 เดือน

ฟรี

 • Facebook Ads
 • Google SEM
 • Line Ads Platform
 • Instragram Ads.
 • จัดทำ Artwork ฟรี 1 ชิ้น

ยอด Impression

66,000 - 133,000 / เดือน

ยอด Click

300 - 500 / เดือน

สนใจสมัครบริการ

คลิก

ค่าบริการรายเดือน

27,000 บ.

สัญญาการใช้งาน 3 เดือน

ฟรี

 • Facebook Ads
 • Google SEM
 • Line Ads Platform
 • Instragram Ads.
 • จัดทำ Artwork ฟรี 1 ชิ้น

ยอด Impression

330,000 - 666,000 / เดือน

ยอด Click

750 - 1,000 / เดือน

สนใจสมัครบริการ

คลิก

ค่าบริการรายเดือน

54,000 บ.

สัญญาการใช้งาน 3 เดือน

ฟรี

 • Facebook Ads
 • Google SEM
 • Line Ads Platform
 • Instragram Ads.
 • จัดทำ Artwork ฟรี 1 ชิ้น

ยอด Impression

766,000 - 1,200,000 / เดือน

ยอด Click

1,000 - 1,550 / เดือน

สนใจสมัครบริการ

คลิก
เงื่อนไข
 • แพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้านิติบุคคล และะบุคคลธรรมดา
 • ลูกค้าสนใจสามารถกรอกข้อมูลแสดงความสนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อกลับภายใน 3 วันทำการให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการซื้อ Ads
 • กรณีสมัครการใช้งานสัญญา 1 เดือน ค่าบริการ package Basic 10,000 บาท/เดือน, Pro 30,000 บาท/เดือน, Enterprise 60,000 บาท/เดือน
 • Free creative artwork 1 ชิ้น เฉพาะแพ็กเกจ Pro และ Enterprise
 • ไม่สามารถปรับเปลี่ยนสื่อภายในแต่ละแพ็กเกจได้
 • ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
 • ค่าบริการจะชำระ 100% ก่อนเริ่มงานเป็นรายเดือน กรณีเลือกบริการแบบราย 3 เดือน สามารถชำระเป็นรายเดือนตลอดอายุสัญญาได้
 • สามารถแก้ไข Creative design ก่อนเริ่มแคมเปญโฆษณาอย่างน้อย 5 วันทำการ และแก้ไขได้ 1 ครั้ง
 • ยอดผล Impression Click และ View ของแต่ละแพ็กเกจ เป็นการประมาณการณ์เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุด อาจมากหรือน้อยกว่า ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์การลงโฆษณากลุ่มเป้าหมาย และหมวดธุรกิจของผู้ลงโฆษณา
 • กรณีต้องการเปลี่ยนแพ็กเกจระหว่างเดือน จะต้องรอให้สิ้นสุดแคมเปญเดิมก่อน จึงจะสามารถเริ่มแคมเปญใหม่ได้
 • กรณีเป็นการทำโฆษณา Youtube Ads เจ้าของสินค้าจะต้องมี VDO Clip และช่อง Youtube Channel ของตนเองอยู่แล้ว
 • ในรอบ 1 เดือน สามารถจัดทำแคมเปญได้สูงสุด 2 แคมเปญ เพื่อประสิทธิผลที่ดีกว่าการกระจายวงเงินหลากแคมเปญ
 • หลังจบแคมเปญแต่ละเดือน จะทำการสรุปรายงานให้ผู้ลงโฆษณา
 • สมัครได้ตั้งแต่ 1 ส.ค. 64 - 30 พ.ย. 64